Månad: juni 2014

Bristen på baseringsmöjligheter och basförband Del 2

F4 Frösön

2. F 9 Säve och F 4 Frösön

Båda flygfälten är idag civila flygfält och har därmed fördelarna av att ha bevakning, räddningstjänst och annan infrastruktur på plats och att den civila delen var skild från den militära, en basenhet från flygvapnet skulle då bara behöva en mindre del anställd personal och kunna fylla upp befattningarna med GSS/T eller i framtiden VPL. Man skulle även kunna krigsplacera personal i luftfartsverket som arbetar på Säve eller ge GSS/T förtur till tjänster på flygplatsen

Säves militära del tillhörde så sent som 2011 Fortifikationsverket och har även fördelen att ha berghangarer där flygmuseet aroseum huserar. Berghangarerna kan användas för sitt ursprungliga ändamål eller för att förhandslagra NATO materiel för en stridsflygdivision med skyddsförband och luftvärnsresurs i en framtid.

Frösöns flygplats övergavs av Flygvapnet ca 2006 och jag vet inte hur mycket civil verksamhet som finns inne på det gamla flottiljområdet men det är inga olösliga problem att återköpa mark och lokaler. Att lagra mtrl och ha lite personal på plats för att kunna använda fältet som krigsflygfält, kräver knappast hela det gamla flottiljområdet såvida man inte väljer att samlokalisera andra enheter där. I ett NATO samarbete kunde fältet även användas av Norrmännen som krigsflygfält eller för att motta stöd.

Båda flygfälten har banor som helt eller delvis fyller dom kraven som Wiseman anger i sin blogg Svårt att idag effektivt ta emot militärt stöd

Så med relativt enkla medel och lite personal kan vi snabbt få två krigsflygfält tillgängliga där man åtminstone kan basera och tanka stridsflygplan

Bergangar Säve

Annonser

Bristen på baseringsmöjligheter och basförband Del 1

Flera bloggare som t.ex. Wiseman skriver om problemet, att vi idag har ytterst få baseringsmöjligheter för flygförbanden och att F17 Kallinge ligger inom porté för Iskandersystemet. En möjlig lösning vore att utnyttja flygplatser där det redan finns infrastruktur som skulle göra det möjligt att minimera antalet tjänster som behövs för att öppna basen

F6 Kasernvakten

1. Karlsborg
Gamla F6 skulle kunna vara en lämplig kandidat till ny flygbas, Fältet används idag som flygfält av Försvaret och jag vet inte vad för resurser man har på plats från flygvapnet. Men genom att utnyttja resurserna inom Karlsborgs Garnision  (Kök, Vakt, Läkare mm) kan hålla ner antalet tjänster till ett minimum vid en utbyggnad av basorg. Tittar man på Google Maps ser man hur små avstånden är.
Om ekonomin tillåter kunde man även välja att basera Försvarets Helikopter 16 till Karlsborg om man tar ett nytt beslut och behåller den Luftburna bataljonen där

Edit: Länk om UOMet