Försvaret av Gotland del 3

Gotlands Nationalbeväring

För att långsiktigt säkra försvaret av Gotland finns det bara en möjlighet och det är att införa värnplikten igen på Gotland. Man bör göra det efter den Danska modellen där man i första hand inkallar dom frivilliga och sedan lottar in resten. En ungdomskull består av ca 600st där jag inledningsvis ser ett behov av att utbilda ca en tredjedel i början plus ev frivilliga för korttidsutbildning eller till värnplikt i Marinen.

Tjänstgörings tid mellan mitten av Augusti till mitten av Maj vilket skulle ge ca 9 månaders tjänstgöring (- 3 veckors övningsuppehåll) I praktiken 8 månaders utbildningstid. Dom som under den tiden tas ut till gruppbefäl gör ytterligare 2 månaders befälsutbildning.

Utöver det bör man även kunna erbjuda frivilliga en 2 månaders utbildning under sommaren för dom som vill kunna gå med i HV men inte vill inkräkta på ev studier eller andra planer, men även för att få ett bättre utnyttjande av utbildningsresurser och erbjuda övningstrupp för befälsuttagna.

De som tas ut för tjänstgöring behöver även få ersättning:

Per Månad
1-3 4500kr
4-9 5500kr
9-11 8000kr

med ”Fritt Vivre”

Bonus:
9 månaders tjänst 30 000kr
2 månaders Befälsutb 30 000kr

Bild

Inriktningen av utbildningen bör vara att personalförsörja:

En befintlig Hemvärnsbataljon med frivilliga
Ett anställt Beredskapskompani
Tre Skyttekompanier
Ett Stabs o Trosskomp
Sex Granatkastarplutoner
Sex Pvrobotplutoner
Sex Lvtroppar

Vid mobilisering disponerar man i princip då över 2 skyttebataljoner varav den ena utrustad med PaTgb 203A och Hemvärnsbataljonen tillförs Pv, Lv och Granatkastar resurser vid mobilisering

Det ger en årlig utbildningsomgång på ca:

Halvt Skyttekomp (70 Vpl)
Grkplut (35 Vpl)
Halvt Stabs o Trosskomp (40 Vpl)
PvRobot Plut (30 Vpl)
Lv Tropp (20Vpl)
Utöver dessa finns det ett behov av att grundutbilda 5-10 st till Marinen årligen

Dessa skulle utbildas av en utbildningsbataljon bestående av 2 utbildningskompanier och en stab bestående av ca 35 militära tjänster plus ett antal Civila tjänster i Kök o Förråd mm som krigsplaceras i en Depå-underhållspluton

Gotlands Nationalbeväring skulle då omfatta ca 200-220 tjänster förutom HV fördelat på:

1 Kårstab med Depåpluton
1 Utbildningsbataljon
1 Beredskapskompani
1 Hemvärnsbataljon (32a)
1 Lätt Mekaniserad Skyttebataljon (vid mobilisering)

Enheterna bör ha resurser för 10 dygns strid samt ytterligare underhåll för 20 dygn

 

http://www.svd.se/infor-varnplikt-for-alla-gotlanningar

One comment

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s