Månad: september 2014

Matrielproblem i Bundeswehr

Tyskland har problem med tillgänglighet på flera matrieltyper, främst flygande. Det anges olika orsaker som att mtrl är hårt försliten och att ersättningsmtrl försenats pga av leveransproblem, NH90 någon?

En bidragande orsak är förmodligen att underhållskostnaderna har ökat pga att mtrl är gammal vilket gör att man får problem med underhållet. Som exempel behövde man år 2006 50-60 timmars arbete för att hålla en Sea-King i luften en timma, idag är det 120 timmar och man har fått problem med sprickbildningar och man har brist på tekniker. Men även budgetreduceringar och omställning till internationell insats har nog sitt finger med i spelet och att tex transportflyget har fått ökat flygtidsuttag pga Afghanistan mm.

Informationen kommer från en lista som Bundeswehr presenterat för Bundestag med överskrift ”Materielle Einsatzbereitschaft der Streitkräfte“

Exempel från listan är:

180st Boxer PaTgb:  70st tillgängliga

109st Eurofighter: 42st tillgängliga

89st Tornados: 38st tillgängliga

31st Attackhelikopter Tiger: 10st tillgängliga

33st Transporthelikopter NH90 : 8st tillgängliga

43st  C-160 Transall:  24st tillgängliga

43st CH-53 Helikopter: 16st Tillgängliga

22st Sea Lynx Helikopter: 1st tillgänglig

21st Sea KingHelikopter: 3st tillgängliga

4st Ubåtar typ 212 : 1st tillgänglig

5st P3-C Orion: 3st tillgängliga

11st minröjningsftg: 6st tillgängliga

53st Tptflyg A400M: försenade

18st Marinhelikopter NH90: Försenade

Det låter inte som man är förberedd på ett krigsfall ÖST.

Länkar:

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/materialprobleme-die-lange-maengelliste-der-bundeswehr-13172228.html

http://www.sueddeutsche.de/politik/neuer-maengelbericht-so-marode-ist-die-bundeswehr-1.2144727

http://www.sueddeutsche.de/politik/marine-von-hubschraubern-fliegen-nur-vier-1.2141144

http://www.welt.de/politik/deutschland/article132514690/So-marode-sind-die-Maschinen-der-Bundeswehr.html

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-luftwaffe-ist-bei-transportflugzeugen-stark-eingeschraenkt-a-987712.html

Annonser

Luftvärn – RBS-70

Det finns dom som vill att Robot 70 ska tilldelas hemvärnet och tror att det skulle räcka med ett par timmar utbildning för att kunde använda systemet. Ja man kan lära nån att skjuta en robot på ett par minuter, men han kommer inte att träffa någonting.

Hotbilden som systemet skulle möta är Östblocket på 70talet och tänkt utveckling, vi talar om MIG21, MIG 23/27 och SU17/22 beväpnade med raketer och dumma bomber där raketerna kanske avfyrades på 1800 m avstånd, för att möta detta hot byggde man ett system med spaningsradar, målinvisning och snabbrörliga eldenheter med kort reaktionstid med IK utrustning för att förhindra vådabekämpning. Systemet kräver vissa eldförberedelser för att kunna ta emot invisning från spaningsradarn, så även om man kan vara klar för skott på ett par minuter så tar det minimum 10-15 minuter till innan man kan ta emot invisning mot luftmål

Senare utvecklade man Systemet till det mörkerkapabla, eldledningsradarförsedda RBS90 efter en ny hotbildsanalys

För att kunna bekämpa alla flygfall krävdes det ganska mycket nötande i simulatorn, när man låter folk prova på simulatorn brukar man välja ett lätt rak flygbana med ett långsamtgående transportflygplan och jag kan tänka mig att folk som fått prova på tycker att -det här var ju enkelt…

Bekämpningsförlopp

1, Mål upptäcks av radarn
2, Kompanistridsledare kvalificerar och tilldelar mål
3, Radaroperatör påbörjar följning
4, Invisning till robottroppen påbörjas
5, Robotskytt börjar söka mål med hjälp av sina ögon i den invisade riktningen
6, Start av siktet, Målfångning, eldtillstånd från troppstridsledare
7, Manuell IK fråga
8, Robotskott

Om jag minns rätt så får förloppet får inte ta längre tid än 12 sekunder

Det innebär att har man en ensam robotlavett utan kringsystem så är man i princip en ersättare för dom gamla lokalförsvarsluftvärns förbanden med 40mm m/36 som skulle skydda mot luftlandsättning och skjuta mot långsamma feta transportflygplan och helikoptrar. Att skjuta mot ett taktiskt uppträdande attackflygplan eller attackhelikopter kräver betydligt mer av skytten, såvida man inte står vid öppen kust och gärna har någon form av förvarning.

När det gäller att tilldela RB70 till Jägar/Amfbataljoner anser jag att så länge har man Soldater och Befäl som är fullt utbildade på systemet och känner tilll dom taktiska begränsningarna så är det OK, då det är enheter som kan hamna i utsatta lägen och behöver självskydd mot främst Attack-helikoptrar

Varför man nu inte väljer att bygga vidare på RBS70 NG och skaffa ASRAD-R som tex Finland har och Brasilien nyligen beställt och istället köpa den dyrare IRIS-T SLS vet jag inte, Man får ju hoppas att vi får ett bra system för 1 miljard

Länkar:

First IRIS-T SLS Air Defense System Exported to Sweden

Saab-chef besviken över val av ny luftvärnsrobot

Finns ingen majoritet i riksdagen för det tyska systemet IRIS-T SLS

Vårt Luftvärn om IRIS T

Luftvärn – Manpads

Förband som Amfibiebataljon, Luftburen bataljon* och Lätt mekaniserad bataljon bör ha någon form av självskydd. Man ska ha klart för sig att en Stinger skyddar dig inte mot en missilattack från längre avstånd men helikoptrar och attackplan med Arak eller Bomber kan man bekämpa och tvinga till taktikanpassning. Viktigt är moralfrågan, jag har läst att flera Georgiska förband flydde hals över huvud när dom utsattes för upprepade attackhelikopter/Flyganfall utan att kunna försvara sig. Med hänsyn till utvecklingen i Ryssland är det just dom förbanden ovan som kan komma att sättas in i områden där vi inte kan garantera skydd med flyg eller luftvärnsförband, oavsett om det är Gotland eller Ösel.

Det är dock inget som HV ska utrustas med med den organisation dom har nu.

Wiseman skriver att: ”Det framkom igår på Twitter att Sverigedemokraterna låtit Riksdagens utredningstjänst utreda vad en anskaffning av MANPADS skulle kosta och svaret var 2,5 mdr kr för 500 Stinger inkl utbildning, underhåll etc.”

Jag kan hålla med Wiseman i att MANPADS inte är det mest prioriterade systemet i vår anskaffningsplan men när han skriver att vi inte ska skaffa dom p.g.a. av risken att dom hamnar i händerna på terrorister blir det bara löjligt, Trafikflygplan användes vid 11 Sept, ska vi förbjuda dom?

Frågan är även vilket system vi ska anskaffa? Finland har köpt Stinger och har redan RBS70 i 2 varianter, vi behöver knappast köpa in 5-600st utan 120-150 missiler borde täcka behoven (20-25 eldenheter)

Behålla och modernisera RB-70? Nackdel är att det är relativt tungt och osmidigt, ingen ”fire and forget” men svårstört och träffsäkert och finns i moderniserad form som ASRAD

Anskaffning Stinger. Systemet är lätt och bärbart man kan avfyra det stående i ett stridsfordon, det kan användas för närskydd av fartyg, det finns flera varianter av plattformar tex Dual Mount Stinger (DMS), Avenger och Air-to-Air Stinger (ATAS). Systemet kan troligen köpas via FMS krediter.

Anskaffning Mistral, Systemet är lätt men kan inte avfyras från axeln men finns även det i flera varianter, Simbad för fordon och fartyg, Sadral och Tetral för fartyg och den kan bäras av helikoptrar.

Ur en marin aspekt tycker jag att Mistral är intressant, för Amfibiebataljon skulle förutom den grundläggande varianten med trebenslavett även Simbad kunna användas, den skulle troligen kunna monteras istället för TKSP på en Stridsbåt 90 och Tetral styrs med TV kamera med FLIR från stridsledningen, eldenheten väger bara 300kg och skulle kunna ersätta den aktra 40mm pjäsen på tex GBG klassen.

Slutändan får man göra en normal upphandling där kravuppfyllnad och pris är styrande efter man fastställt krav och behov, som jag skrev i början, Detta är ingen prioriterad anskaffning men den bör finnas med i planerna.

Länkar:

Gästinlägg hos Wiseman om att förse lätta förbanden med RBS70

http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/04/manpads.html

http://gyllenhaals.blogspot.se/2012/06/finlands-bestallning-av-600-stingers.html

http://www.defenseindustrydaily.com/finland-updating-its-air-defense-systems-05398/

31. Luftburna bataljonen

När beslutet kom om att sätta upp den Luftburna bataljonen fann jag det idiotiskt och på olika forum kunde man läsa att en del trodde att Bataljonen skulle kunna sättas in mot Mekförband och försörjas från luften med den ringa mängd helikoptrar vi förfogade över och Kihl drömde väl att vara en modern Kilgore.

Men idag med vårt anorektiska försvar har ett sådant förband sitt existensberättigande, eftersom behovet av lättrörliga elitförband förband har ökat kraftig för att kunna möta angrepp av ”Små Gröna Män” eller fientliga marin eller fallskärmstrupper. Det är även viktigt att kunna lyfta in trupp i ett område som politiskt svar på t.ex. kränkningar eller närgångna övningar, och vid hotbildsförändringar då det ökar osäkerheten hos motståndaren och försvårar hans planering. Exempel är övningen Combined Challenge 2007 där uppgiften var att säkra en flygplats och en hamn något som man kan behöva göra snabbt innan motståndaren hinner först.

fallskarmsjagare-k3

Därför är det synd att man omvandlar 31.LBbat till en lätt manöverbataljon när den väl behövs som rörlig resurs, men Hkv och politikerna är väl ur fas med verkligheten som vanligt.

Även om vi inte har Helikopterresurser att lyfta hela förbandet så kan man med tillförsel av Helikopter 16 lyfta ett kompani i taget och genom att utbilda hela eller delar av förbandet i fallskärmshoppning kunde man luftlandsätta skytteplutonerna och använda helikoptrar för att lyfta in tung utrustning och underhåll.

Genom att aktivera gamla F6 i Karlsborg och stationera Helikopter 16 där får man en lättrörlig styrka med en idealisk placering mitt i Mellansverige, räknar man med en marschhastighet på 280km/t når man från Karlsborg inom en timme Gotland, Gävle eller Kristianstad.

Genom att tillföra förbandet AUVERLAND A3F jeepar som har testats skulle man öka den operativa rörligheten då dom kan transporteras i dom kommande Helikopter 14, förbandet har även behov av en lätt PV-Robot och framtiden någon form av luftvärnsresurs för att ge möjlighet till självförvar.

Jag kan tänka mig att soldaterna har drömmar om Attackhelikoptrar och Wiesels något som vi inte har pengar eller andra resurser för, mer prioriterat är egna transportresurser i form av t.ex. PZL M-28 Skytrucks som har ett lastutrymme som motsvarar HKP 14 eller annat billigt STOL flygplan som komplement till helikoptrarna och för fallskärmsövningar. Även beväpning för Helikopter 15a är viktigt så den kan agera i spanings/understödsrollen. Hade man inte lagt ner Lätta Attacken kunde man i krig utnyttjat skolflygplanen SK60(B) för understöd av bl.a. 31.LBbat och andra lätta förband, men ersättaren för SK60 kommer förhoppningsvis att kunna beväpnas och i krig flyga CAS

Länkar:

Chefsingenjören om Lätta attacken
Protec om Auverland

Kristianstadsbladet om Combined Challenge
Luftburen Förmåga
Operation Gute,  Jägarchefen

Den operativa larmstyrkan

Ukrainakrisen 3

Serhiy Hordiychuk, 35, from Volyn Oblast, suffered wounds serious enough to require amputation of his left arm

Serhiy Hordiychuk, 35, från Volyn Oblast, Far till två barn sårades så svårt att man fick amputera hans arm

Den Svenska regeringen har beslutat att ge Ukraina 35 miljoner kronor i humanitärt stöd, som kommer att gå till bland annat mat, mediciner och filtar. Pengarna kommer att ges via FN och Röda Korset. Även om det är bra så kommer vårt bidrag inte att synas utan att bli en del i ett allmänt stöd, där den Ryska propagandan troligen kommer att vinkla det till sin fördel inom besatta områden.

Jag saknar fortfarande medicinsk hjälp direkt till Ukrainska sjukhus och att vi påtar oss att vårda svårt skadade civila och soldater. Tyskland kommer förutom ekonomisk hjälp på totalt 5 miljarder varav 250 miljoner direkthjälp till flyktingar, ta hand om 20 svårt sårade soldater. Österrike kommer att vårda 5 civila på sjukhus i Niederösterreich så varför är våra politiker tysta då även Georgien ställer upp?

Tillägg 2014-09-03: Tyskland har nu bestämt sig för att leverera skyddsvästar och medicinsk utrustning  Även DN Skriver om detta

Förutom ekonomisk och medicinsk hjälp finns det uppgifter om vapenhjälp till Ukraina. Kroatien kommer eventuellt att skicka 14 Mil Mi-8 MTV-1 helikoptrar till som hjälp till Kiew och i utbyte få 20 UH-60 Black Hawks från Amerikanska lager. Ett antal MI-8 var nyligen renoverade i Ukraina.

Ungern har sålt 58 st T-72m (+20?) stridsvagnar till ett tjeckiskt bolag Excalibur Defense Ltd, anbudsförfarandet är förvisso från Oktober 2013 men bl.a. Ryska medier säger att dom har transporterats till Ukraina. Även om det är sant så innebär det inget direkt bevis på att dom tillförts Ukrainska enheter, teoretiskt kan dom befinna sig där för renovering eller skrotning, men en del foliehatt/propagandasajter framför detta som ett bevis på att Kiev iscensätter en invasion som dom skyller på Ryssarna.

Förutom stridsvagnar har ungarna 8 Mi8, 18 MiG-29B, 6 MiG-29U8, 21 RD-33 (motorer) och 5 L-39ZO till salu

Excalibur har dessutom hela eller delar av beståndet av PBV501 som såldes till VOP-026 Šternberk som är Tjeckiens motsvarighet till FMV, där jag tycker att vi kunde ställa pengar till förfogande till köp av ett antal enheter. Vi kommer dock att se ett ökat tryck mot t.ex. Tjeckien och Kroatien från Ryssar och nyttiga idioter

Här är syns en femtedel av av dom troligen fd Svenska vagnarna, nog för 5 pansarskyttekompanier