Månad: oktober 2014

Bengt Ohlsson – soldat i hemvärnet

I dagens DN Kultur fångade min blick en krönika med överskriften ”Två skott i bröstet. Två skott i huvudet.” Jag började läsa den beredd att få sura uppstötningar men fann den så bra att jag omedelbart måste dela den.

Den beskriver hur han går grundläggande soldatutbildning för frivilliga för att kunna bli sjukvårdare i Hemvärnet på ett positivt sätt, men det är inte det som gör det så annorlunda och bra utan hans resonemang om varför han gör resan från en 20 åring som skaffar sig frisedel till en 51åring som frivilligt investerar sitt humankapital i det militära försvaret. Han skriver själv att han anmäler sig för att få sjukvårdsutbildning och jag tror att han även fick ett nytt sätt att se på Försvarsmakten.

Krönikan är väl värd att läsa även för den som är positivt inställd till försvaret och har gjort sin värnplikt eller är aktiv.

Annonser

Pour toi je ferai bataille

And Now for Something Completely Different

Franska kortfilmer är normalt inget ämne för denna blogg men ”Pour toi je ferai bataille” (Jag vill kämpa för dig) Är en film av regissören Rachel Lang och har inte mej veterligen gjorts i rekryteringssyfte. Handling: Ana är efter att hennes pojkvän svikit henne osäker på vart hon ska ta vägen i livet. Lösningen blir att gå med i armén där hon får ordning på livet och känner gemenskap.

Jag vet inte vad Rachel Lang har för mening med filmen men jag tar upp den på denna blogg då jag tycker att den ger ett bra rekryteringsbudskap. Filmen är ca 21 minuter och har Engelsk text

Sången dom sjunger är Chant des Commandos och i slutet hör man sången le volontaire som jag tror Regissören har hämtat inspiration ifrån.

Ubåtsjakt

Då var det dags igen och vi har en Marin som är en skugga av sitt forna jag, inga Ubåtsjakthelikoptrar, ingen Elma eller hydrofonbojfartyg, listan kan göra lång. Jag tror dock att kunskapen och underrättelseunderlaget är betydligt bättre idag än 1980 när kunskapsnivån var på i princip noll både gällande hotbilden och motverkan.

Projekt 865 Piranja

”Det är bara minkar och budgetubåtar HöHö”

Jag tycker att Försvarsmakten skötte nyhetssläppet om minkljudet så dåligt så jag fick känslan att det var avsiktligt gjort som en del i försvarsgrensrivaliteten eller indirekt politisk styrning. Genom den fokuseringen på minkljudet försvann andra fakta som utslag på magnetslingor där man i minst ett fall kunde fastställa längden på farkosten till ca 30m, även en del optiska observationer kan man svårligen bortförklara. Man glömmer även att vi tidigare hade lyckats hitta förklaringar till vissa ljud (Ejder) vilket visar att vi hade en inlärningskurva och helt enkelt blev duktigare med tiden.

På 80-90 talet gjorde man stor sak av att Ryssland inte hade miniubåtar något som senare bevisats vara fel, istället har man försökt ”bevisa” att det var USA/NATO genom att visa på Italienska miniubåtar och att Amerikanska konventionella ubåtar teoretiskt har kunna segla från Filippinerna oupptäckt och göra intrång i skärgården mm.

Man har även framfört teorier om att det skulle vara Tyska eller Danska ubåtar som utfört kränkningar men där glömmer man att dom hade ett värnpliktsförsvar där man svårligen hade kunnat förhindra att information ges till tex Der Spiegel och ett avslöjande eller döda värnpliktiga hade skickat regeringspartiet ut i kylan för låång tid.

проекта 865

De som kunde dölja såna operationer var bara Ryssarna och till del resten av WP i vårt närområde, man kan göra följande tankeexperiment, Den Ryska regeringen skickar i hemlighet trupp i strid i ett grannland med döda och sårade, Följder inrikes? Inga.

Reinfeldt avslöjas med att ha skickat Särskilda operations gruppen i hemlighet att slåss på regeringssidan i Ukraina, 5 soldater är döda, 10 saknas, Följder? Politisk kris, nyval, lagändringar…

Jag tycker också att det är intressant hur lite intresse media har visat för fakta om dom ryska miniubåtarna och t.ex. fartygen av MUNA klassen när information blev tillgänglig. Man kan googla på Triton 2 eller Piranja

Jag rekommenderar att läsa Tidskrift för sjöväsendet nr 3 2010 sid 211 och framåt.

Eller titta på denna ryska video om miniubåtsklassen project 865 ”Piranha”

Mera länkar:

http://krigskonster.blogspot.se/2010/08/sanning-eller-perspektiv-i-ubatsfragan.html

http://navyskipper.blogspot.se/2010/12/slutet-for-inomskars-ubatsjakt.html

Ryska ubåtskonstruktörer projekterar åter miniubåtar för den ryska marinen.

https://oplatsen.wordpress.com/category/ubat/

http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/dss/908/list.htm

http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/10/561-omrp.html

Triton-2

Stödfartyg – L10 – MTA 2020

ROKS Wonsan

The Swedish and Finnish navies want to build new ships, In Sweden the plans was to build 1-2 large ships to support amphibious operations in an international context, called L10, but the government relocated the money to new helicopters instead. The new focus is to buy two support ships instead to replace HMS Trossö and HMS Carlskrona, and large enough to be able to act as logistic support ships in an international role. For Sweden it is quite large ships about 145x25x9m and 6-8000tons ( or 125m and 6000 tons), but I haven’t been able to find any official specifications.

Finland wants to replace the tree Hämeenmaa– and Pohjanmaa-class minelayers and the Rauma class FACs with a 6000t (?) Class of ships dubbed MTA 2020, large enough to be able to operate in the Indian Ocean in international service.

But now we have a new situation with Bad Vlad and the Novaeu Sovjet*. I don’t have any doubts that our Finnish brothers will adapt to the new(old) security environment. But I do have my doubts that Sweden will be able to change the course quickly because of the new government and the focus on everything but national defense the last 15 years.

To save money it would be nice to build a new class of ships together with Finland and concentrate on the following common capabilities (National and InterNational)

 • Support (N+IN)
 • Minelaying (N)
 • Training (N)
 • Patrol (N+IN)

And “nice to have”

 • Onboard Helicopter (N+IN)
 • Escort Capabilities and ASW (N)

But if we want to build all these capabilities in to one ship well have to compromise and if we the start to add our national specifications it will end with a bad compromise or nothing.

My suggestion is that we concentrate on the hull and propulsion system, if we can agree on a specification say:

 • 90-100m long
 • 25 knots
 • CODAD
 • 18-2000tons
 • 2 Stanflex modules on foredeck

Then we can save money on a longer series of common hull with same propulsion and basic systems like the Danes building Absalon and Iver Huitfeldt classes, Or look at a flexible ship like Blohm+Voss MEKO OPVs or Damens Mission Flexible Combatant (MFC)

According to our national preferences we can then choose a configuration of 2 or 3 decks above the main deck, if we need a hangar (fixed or telescopic) mast arrangements, boats, containers and cranes, and open or closed flex deck

With the same lower hull configuration we might be able to agree on basic layout for upper deck designs like:

 • Minelayer/Support/Midshipmen’s training
 • Patrol/OPV
 • Escort/Frigate

And still build the ships according to our national needs at a lower cost.

SIGMA Multi Mission Bay

SIGMA Multi Mission Bay

Damen MFC Mission Flexible Combatant

Damens Mission Flexible Combatant (MFC)

Links:

http://corporalfrisk.wordpress.com/tag/mta2020/

http://navyskipper.blogspot.se/2011/06/svenska-flottans-nya-stodfartyg-borjar.html

http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/9835-finland-and-sweden-mull-building-warships-together.html

http://blogg.forsvarsmakten.se/marinbloggen/2011/10/06/nya-stodfartyg-gamla-sanningar-och-brister/

Bantat stridsskepp mot nya helikoptrar

ROKS Wonsan-class minelayer

* Bad Vlad and the Novaeu Sovjet is NOT the successor to the Leningrad Cowboys

Ny Kavalleribrigad !

Nej, det handlar inte om att införa hästen igen utan bättre utnyttja dom resurser vi har, Försvaret har köpt in 113 Pansarterrängbil 360 för en Lätt mekaniserad manöverbataljon och för utlandstjänst med option på ytterligare ett antal för en andra bataljon. Förbandet är ganska svagt beväpnat med i huvudsak vapenstationer med ksp, mer lämpat för peacekeeping än direkt strid.

För att få en högre effekt av dom inköpta vagnarna och bättre kunna möta det nygamla hotet med Fientliga landstignings/luftlandsättnings förband behöver vi komplettera dom inköpta vagnarna med bättre beväpnade enheter och organisera om förbandet till en lätt Kavalleribrigad.

Vi skulle då få ett förband som är lättrörligt, snabbt och förutom dom traditionella Kavalleriuppgifterna som stridsspaning och strid på djupet även binda eller slå mot luftlandsättningar eller brohuvuden i inledningsfasen.

Vi har köpt in:

• 79 Patgb (trupptransport)
• 16 Stripatgb (stridsledning)
• 11 Sjtppatgb (sjuktransport)
• 7 Reppatgb (reparation)

Dessa behöver vi komplettera med:

• 18 Patgb 105mm (KanTgb)
• 18 Patgb 30mm (spaning/understöd)
• 12 Grkpatgb 120mm(Nemo)
• 6 Pvpatgb (RBS 55M TOW/ITAS)
• 12 Bplats och AmTpt
• 4 vagnar Manpadsbärare

Flera av dessa vagnar finns ”Off the Shelf” eller är under utveckling t.ex. Rosomak, Wilk mfl. Vi behöver även ett antal standard vagnar för internationella insatser som inte ska tas ur mobförråden.

Genom att komplettera med ovan uppräknade vagnar kan man organisera 3st lätta Motoriserade Patgb 360 bataljoner bestående av:
Stabsunderstödskompani:
-Ledningspluton
-Stab/trosspluton
-Spaningstropp
-Granatkastarpluton
-Pvrobottropp
-Pionjärtropp

2 x Skyttekompani Patgb 360
-3 Skytteplutoner
-1 Pv tropp
-Stab/trosspluton

1 x Tungt kompani Patgb 360
-2 Kanonvagnsplutoner (105mm)
-2 Understödsplutoner (30mm)
-Stab/trosspluton

Ett alternativ är att det 3 kompaniet enbart får vagnar med torn med kanon och ev Pvrb

1 x Mek kompani Patgb 360
-3 Mek plutoner (30mm/Pvrb)
-Stab/trosspluton

zssw-30-rosomak

Det finns ett antal tornvarianter att välja på, den Polska ZSSW-30 varianten med 3omm kanon och Spike eller torn från CV9035. Vi kunde kanske ta 9040 torn från CV90 i malpåse

patria-amv-9035-turret

På Brigadnivå behövs ytterligare resurser i form av främst Art, Ing, Lv och UH enheter i kompanistorlek för att hålla ner storleken på förbandet och därmed kostnaderna

Detta kräver dock att man utbildar Värnpliktiga för att fylla upp förbandet, det räcker med att utbilda ett förstärkt kompani årligen om man organiserar förbandet så att man har:

Regementsstab, personal krigsplacerad i Brigadstabskompani mobiliserar inom 5 dygn

Första Bataljon, bemannas med anställd personal, GSS/K och T. insatsberedd inom 24h.

Andra Bataljon, bemannas med Värnpliktiga, mobiliserar inom 5 dygn

Tredje Bataljon, bemannas med Värnpliktiga, mobiliserar inom 5 dygn

Fjärde Bataljon, utbildningsbataljon/depå, personal krigsplacerad i bla Brigadunderhållskompani mobiliserar inom 5 dygn

Övriga brigadförband utbildas av respektive funktionsförband, bemannas av Värnpliktiga, mobiliserar inom 10 dygn

Patria AMV demonstration

https://sv.wikipedia.org/wiki/8._motorbrigaden

Nya problem för Bundeswehr

Man har upptäckt hål i bakkroppen på Eurofighters som kan leda till skador och försvagningar, ”borrhålen” beror på tillverkningsfel och finns på Eurofighters från flera länder. Detta har lett till att man halverar flygtimmarna från 3000 till 1500 på flygkroppen, en gräns man räknar att att planen når 2018. Man har dock i dom ursprungliga planerna dock räknat med att kunna öka flygtidsuttaget successivt till 6000h. Den Tyska riksrevisionen har i våras räknat att projektkostnaden där flygbränsle och underhåll ingår har fördubblats till ca 60 Miljarder Euro. Dom nya skadorna lär öka den kostnaden rejält och Putin och Nouveau Sovjet kommer nog att leda till ett ökat flygtidsuttag.

Sen en vecka tillbaka väntar 150 Soldater i Afghanistan på hemtransport sen det har uppstått problem med den Bundeswehr Airbus A310 MRTT som ska flyga hem dom. Tidigare i veckan satt en Transall med nödhjälp till Västafrika fast på Kanarieöarna och en med hjälp till Peshmerga satt fast i Bulgarien p.g.a. tekniska fel.

I detta läge vill Tyska riksdagen skicka soldater för insats mot Ebola, dom kanske först ska säkerställa att man klarar av att nödevakuera dom först.

 

Sen början på 2013 är ett Patriotbatteri (PAC3) placerat i Turkiet, Beslutet togs av Politikerna under stort massmedialt buller och bång. Nu visar det sig att man inte klara att personalförsörja enheten utan att bryta mot reglerna för hur ofta soldaterna får vara i utlandsinsats. För 28% av soldaterna bryter man regeln som föreskriver 20 månaders karens. Insatsen ska vara avslutad 31 Januari med försvarsministern talar om att förlänga den sålänge krisen i Syrien fortsätter.

Man kunde ju tycka att Batteriet kunde göra mer nytta i Polen eller Baltstaterna.

(tillägg: det rör sig om sprickbildningar i borrhål)

Länkar:

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-neue-maengel-am-eurofighter-a-994658.html

http://www.defense-aerospace.com/article-view/release/157562/germany-suspends-eurofighter-deliveries-over-manufacturing-fault.html

http://www.faz.net/aktuell/politik/transportprobleme-deutsche-soldaten-sitzen-in-afghanistan-fest-13183163.html

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundeswehr-panne-transall-auf-gran-canaria-gestrandet-13180110.html

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/bundeswehr-ausbilder-fuer-irak-sitzen-in-bulgarien-fest-13168246.html

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundeswehr-soldaten-an-der-grenze-der-belastbarkeit-13181606.html