Månad: november 2014

Lätt mekaniserad Brigad

CV90-120

Av dom totalt 549 inköpta av alla varianter av cv90 finns det ett antal CV 9040 som i nuläget inte används. Jag föreslår att man sätter upp en lätt mekaniserad Brigad och använder en del av de 130 st CV 9040 som nu placerats i reserven, det kan vi göra i i flera steg.

Steg 1. Påbörja utbildning av CV90 kompanier med värnpliktig personal på minimum 2 utbildningsplattformar, omfattande totalt nio skyttekompani 9040 och tre stab o tross kompanier. Utbildar man 2×1 kompani årligen har man utbildat tre Bataljoner på 6 år. Kan man utbilda på 3×1 eller 2×2 kompanier är man klar på 4 eller 3 år. Dessutom kan man krigsplacera de som är under 30 och är utbildade på systemet för att korta tiden för uppsättningen mer.

Steg 2. Är att antingen nyanskaffa eller bygga om vagnar till 90120 Grk och 90120 Kan (90105) för att kunna tillföra ett tungt kompani för att ge förbandet mer eldkraft. Denna anskaffning bör löpa parallellt med steg 1

Steg 3. Är tillförsel av brigadförband, Art, Ing och UH som är anpassade för den lätta mekaniserade brigaden. den tillförseln är avhängig anskaffning och utbildning inom respektive vapenslag.

Förutom garage, spolplattor och vårdhallar är personal för utbildningsenheterna gränssättande, för att utbilda ett kompani behöver man ca 15 tjänster. Genom att vara kreativ och erbjuda ”projektanställning” för avgångna officerare som kanske inte vill komma tillbaka på fulltid utan bara jobba ett utbildningsår eller del, eller pensionerade som kanske vill jobba ett par veckor och leda någon specialdel i utbildningen kan man fylla upp tjänsterna den första tiden.

Finns det inte plats att utbilda på dom befintliga regementena så får man även där vara kreativ och dom första åren utbilda på lämpliga skjutfält och övningsplatser, på t.ex. Väddö skjutfält finns övnings o vårdhallar, spolplattor och annan infrastruktur som behövs och minns jag rätt borde man åtminstone kunna öva anfall i plutons ram med CV90 (mitt sista besök där var ett studiebesök ca 1995). Det finns säkert andra Fd (pansar)övningsfält där man kan utbilda ett kompani på över längre tid. Är inte fälten i drift så kan man outsourca t.ex. kök och vakt för att hålla ner kostnaderna för tjänsterna.

Förbandet uppgift skulle vara att komplettera dom stridsvagnsförsedda brigaderna genom att vara lätt och lättrörligt och kunna anfalla luftlandsättningsförband och föra strid i främst i Mellansverige och Norrland, även om man av olika skäl skulle välja att inte genomföra steg 2 och 3 skulle vi ändå förfoga över ytterligare tre bataljoner som skulle kunna lösa olika uppgifter.

Förläggningen LVSS

Baracklägret Väddö med Plutonsförläggningar byggda ca 1978

Annonser

Hemvärnet – Utveckling

Tidningen Hemvärnet

Det finns förslag om att utrusta hemvärnet med allt från pansarfordon till luftvärn och tyvärr underskattar många kringkostnader och utbildningstiden för att behärska ett system riktigt bra.

Bästa lösningen vid en återinförd selektiv värnplikt är att ha hemvärnsförbanden som snabbmobiliserade bevakningsförband där man sedan klär på utvalda enheter med med granatkastare, pansarvärn mm för att bilda lätta skyttebataljoner, flera bataljoner kan sammanföras och bilda en territorialförsvarsbrigad med tillförda brigadförband t.ex. artilleribataljon.

Dvs utvalda hemvärnskompanier bildar den snabbmobiliserande kärnan av förbanden som i en inledning har klassiska hemvärnsuppgifter, vid mobilisering tillför man två skyttekompanier, understödskompani samt stabs o trosskomp som är bemannade med pliktpersonal som är direkt utbildade för uppgiften. Hemvärnskompaniet har då vuxit till en territorialförsvars bataljon (lokalförsvarsbataljon) med HV-kompaniet som ”jägar”kompani.

Eftersom uppgifterna är lokala behöver man bara i begränsad omfattning tillföra specialfordon utan kan nyttja krigsplacerade civila fordon för transportuppgifter. Det innebär även att mobförråden inte blir så stora.

Repetionsutbildning av den krigsplacerade personalen bör vara frivillig och skötas genom kurser genom försvarsutbildarnas försorg och dom ordinarie Hemvärnsenheterna övas på samma sätt som idag.

Det är även viktigt att sätta samman förbanden efter lokala förutsättningar och uppgifter och bygga förbanden med ett antal standardiserade ”klossar” som kan varieras utifrån lokala behov och att personalen är grundutbildad direkt mot sin befattning, Skärgårdsbataljonerna kan tex förstärkas med ett Spärrkompani från AMF.

Mera info:

http://www.forsvarsutbildarna.se/

http://hemvarnet.se/

Editerad 3/12 14

GSS – Förmåner

Mönstring

Jag har tidigare skrivit om hur man kan öka attraktiviteten till att bli värnpliktig genom att ha höga kvalitetskrav på på soldaterna och min bedömning är att man inte behöver ha så höga ekonomiska incitament utan här är det viktigt att utbildningen upplevs som meningsfull med lite hängtid och mycket övningar.

Med en selektiv värnplikt kan vi utan problem skaffa oss det soldatunderlag vi behöver, men ska vi få så många som möjligt att söka sig frivilligt samt stanna efter avslutad värnplikt måste vi ha ett bra förmånssystem. Dom förmånerna kan se lite olika ut beroende på var GSS befinner sig i karriären och för hur lång tid han vill tjänstgöra.

I Bundeswehr hade man förr en kombination av värnpliktiga och anställda soldater, gjorde man sin grundutbildning som Fallskärmsjägare så ingick inte Hopputbildningen utan den fick man först när man skrev på ett kontrakt. Jag kan tänka mig något liknande att man får hopp eller dykutbildning, mekaniker, tung lastbil mm först när man skriver på en förlängning. Man ska nog inte heller tveka att införa olika vapengrensvisa specialistkurser med tillhörande märke, jag skulle kunna tänka mig prickskytt, jägare, pansarjägare, hundförare mfl dit man kan skicka soldater på 3-6 månaders utbildning och sedan få tillbaka dom till förbandet lagom tills när man påbörjar befattningsutbildningen och utnyttja dom som föregångsmän och specialister när dom har 12 månaders kontrakt.

Jag anser även att man ska ha systemet med att kalla in alla på samma grundutbildningstid 3+6 månader och sedan ta ut soldater till befälsutbildning 3 månader efter utryckning eller frivilligt göra 12 extra månader som soldat eller befälselev och här ha bonussystem, där man får skattefri bonus vars storlek är kopplad till värdet på ett 1 termins studielån

Idag läser man om hur dyrt det är att ha övningar jämfört med att öva med vpl, jag är av den åsikten att 12 Förbandsövningsdygn borde ingå i tjänstgöringsskyldigheten (3+3+5 samt ett kuppövningsdygn) Jag minns själv hur viktiga FBD och Övertid var när jag som Sergeant tjänade mindre än en nyanställ spärrvakt på SL, så grundlönen måste vara tillräcklig eller att man får bra bonus och att man som soldat ska kunna välja fritt vivre dvs 3 mål mat och en säng som motsvarar ca 6000sek i månaden eller kanske 2000kr kontant om man avstår fritt vivre.

Markan

För soldater och befäl som är beredda att skriva på för längre tid bör man ha olika paket med förmåner och bonusar, jag skulle kunna tänka mig ett 6+4 kontrakt där man:

-Tjänstgör på full tid i 6år
-Deltidsanställd i 4år
-Under de år man är deltidsanställd måste man tjänstgöra minst 10 veckor på full tid (loven)
-Under de 4år som man är deltidsanställd får man ut en skattefri bonus motsvarande 31000kr per halvår

Under dom 6 åren på heltid ingår det att genomföra 12 förbandsdygn och säg 20 kvällstjänster årligen, men den utbetalade bonusen motsvarar ca 3000kr i månaden extra i lön

Det innebär fullt finansierade universitetsstudier och att försvaret får in personal för tjänstgöring under huvudsemesterperioden. Bra för den enskilde, bra för Sverige

Alternativt 3+2 där man kan gå en skräddarsydd KY utbildning som avslutning

Exakt hur man gör är ointressant men jag tycker det är viktigt att befria sig från tanken att ett arbete innebär 9-5 som om man arbetar på något kontor utan är man yrkessoldat innebär det kanske andra arbetstidsavtal och skatteregler än för medelsvensson när man tar en tidsbegränsad anställning. Tyvärr tycker jag att den utredning som presenterats tyvärr inte tittar på alla möjligheter som finns. Jag blir dock lite förvånad över att man tydligen inte lyckas planera verksamheten i god tid och problemen med bostäder har vi haft sedan regeringen Palme förmodligen i all välmening avskaffade tjänstebostäderna på 70talet

Värnplikt – Attraktivitet?

Medaljen

Tillägg 14/11: Idag släpptes en utredning om hur man ska förbättra rekrytering som man kan läsa om i DN och en artikel om en nyinryckt Soldat, det enda som förvånar mig att FM inte lyckas planera övningar med god förvarning.

I grunden måste vi bygga värnplikten på frivillighet kombinerat med anställda soldater, och då gäller det att göra det attraktivt att bli frivillig och ta anställning. Försvaret har förr försökt med ”meritvärden” Att påvisa vilka delar av utbildningen man ska ha nytta av Civilt, men ärligt vad ligger det för meritvärde i utbildningen för en skyttesoldat? ”jag kan storma och ta ett anfallsmål”.

I tidningen Ny Teknik intervjuade man på tidigt 90tal Jorma Ollila, då Vd för Nokia som var Finlands prestigeföretag no1. Då sa han ”Det första jag tittar på i ett CV är om personen är reservofficer, är han inte det läser jag inte vidare. Vad för budskap ger det till elever och studenter? Om du vill ha jobb på Finlands hetaste arbetsplats måste du göra lumpen och göra den så bra att lyckas komma in på Reservofficersutbildningen. Jämför det med Försvarsmakten som sa ”dina 10 timmars sjukvårdsutbildning har ett meritvärde för en framtida arbetsgivare”

För er som inte vet, så är det så i Finland att alla tas ut till grundutbildning, dom bra soldaterna tas ut till befälsutbildning som genomförs efter att dom andra har ryckt ut, dom bästa av befälseleverna tas sen ut till reservofficersutbildningen vilket innebär att det är konkurrens om att få bli vidareutbildad.

Jämför med det Svenska systemet där ett 15 minuter samtal med Psykolog och dina testresultat och gymnasie avgjorde om du skulle bli skyttesoldat eller Sergeant.

Som arbetsgivare är det ibland inte lätt att hitta pålitliga anställda, problem som mitt företag och bekanta har haft är problem med t.ex. tidspassning, sjukskrivningar (måndagssjuka) slarviga och även attitydproblem.

Om en arbetsgivare vet att en arbetssökande som gjort värnplikten, har klarat av att anpassa sig till olika förhållanden och människor, klarat av att stiga upp i tid och följa regler och anvisningar och utsatts för psykiska och fysiska påfrestningar. Då vet han att oavsett vilken typ av tjänst som personen har gjort så kommer han troligen inte att få ett problem på halsen.

Genomförd värnplikt måste bli ett kvalitetsmärke och det innebär att man ska avskilja Lökarna från utbildningen och skicka hem dom.

För ett femtontal år sedan var stora avgångar en politisk styggelse, och förband granskades under förutsättningen att det måste vara fel på förbandet och chefen om avgångarna var stora. Det ledde till att det blev svårt att avskilja soldater om dom inte ville och att låga betyg höjdes. Jag har hört om ett exempel där en vaktsoldat utan körkort, på fyllan stjäl en militärreggad bil, han åker dit och polisanmäls. Men man får inte avskilja honom från tjänsten och han får mucka med 10-7-7 efter att förbandsledningen höjt Plutonchefens betyg.

Det innebär inte att inte stora avgångar måste granskas, men det gäller att det finns klara regler för avskiljning, och orsaker och beslut ska dokumenteras så man kan hitta avvikelser och rätta till dom och förhindra att vi avskiljer soldater på fel grund. Dom flesta med trupperfarenhet vet att det finns soldater som under gröntjänsten kan ha problem med regler och ha attitydproblem, senare i fält kan bli riktiga guldklimpar.

Det gäller även att har en 2-3 månaders spärr som hindrar att soldater skjuter ut sig bara för att det är jobbigt i början.

Ni ska även få en anekdot som jag fått återberättad:

Ledningen meddelar Plutonchefen Kn XO att han förutom sifferbetyg ska skiva ett skriftligt omdöme om varje soldat. Kn XO skriver om Soldat ”Persson” – VPL ”Persson” är lat och ointresserad och tar varje tillfälle i akt för att maska.

Ledningen meddelar då Kn XO att – Nej Nej, du får bara skriva positiva omdömen. Kn XO funderar länge och väl innan han hittar något positivt och skriver följande omdöme, -”Persson” är biologiskt nedbrytbar.

Kn Xo slapp skriva fler omdömen.

Avvecklingen av Pbv 501

Bild på BMP

Jag hittade följande artikel i SVT från 2007 om Pbv 501 ”Bandvagnar för halv miljard oanvända”

Visst, det var ett år före Georgienkriget och den eviga freden skulle råda men vad jag stör mig på är följande resonemang:

”Enligt Widman belastar vagnarna Försvarsmaktens ekonomi med ett så kallat restvärde på 750 miljoner kronor.

På Försvarsmaktens pressjour bekräftar man att vagnarna inte längre används, och ska avvecklas. Beslutet ska ha fattats för minst ett år sedan.

Eftersom det är beslutat att vagnarna ska avvecklas kräver Widman ett snabbt beslut om skrotning så vida de inte mot förmodan kan säljas.

Widman kräver att Riksrevisorn utreder varför vagnarna funnits kvar så länge.”

Restvärde!! Försvarsmakten är inget vinstdrivande företag med en balansräkning, hade man anfört att förrådsställningskostnaderna var XX SEK så hade jag kunnat köpa det och jag undrar om man har fattat andra idiotbeslut på sådana grunder.

Vagnarna finns hos företaget Excalibur idag (troligen)

BMP I Stenberk

Allmän Värnplikt

Kort historia:

Vi hade allmän manlig värnplikt fram till 80talet och dom värnpliktiga bemannade en stor Arme på bekostnad av kvaliteten, under dom sista åren var värnplikten inte allmän då färre och färre kallades in. Jag tror inte att många som gjorde sin värnplikt på 90talet och fick m/90 och AK5 under utbildningen insåg att i mobiliseringsförråden väntade uniform m/59 och AK4or eller ännu äldre utrustning. När man senare började lägga ner krigsförband och behovet av VPL minskade började man överinkalla soldater och krampaktigt hitta på nya befattningar som förrådssoldater och diverse hjälpredor både inom och utom försvarsmakten. Jag vet själv att i ett fall där man tidigare hade klarat sig med ett 30tal depåsoldater kallade in 90 man, allt för att göra politikerna nöjda och inte röra den heliga Kon ”Allmän Värnplikt”. Dessa politiska låsningar och både i Riksdagen och inom Försvarsmakten gjorde att man inte reformerade värnplikten utan väntade tills den praktiskt sett var borta, för att sedan avskaffa den.

Jag kommer i ett senare inlägg beskriva vad vi borde ha gjort och vad vi kan göra.

Påståenden och svar:

”Med allmän värnplikt kan vi ta ut de bästa”

Det korta mönstringstestet som görs kan knappast avgöra vilka som blir bra soldater. Vi kan ta ut dom med bäst utbildning och bäst fysik men det är knappast politiskt möjligt om det t.ex. visar sig efter 10 år att 80% av soldaterna röstar borgerligt och bor i storstäderna och det är knappast populärt om man tar ut alla universitetsutbildade som redan har förlorat upp till 4 års inkomster och har studielån.

”I det militära får man lära sig veta hut/Bli man”

Nej, det finns inga maktmedel som kan sätta press på någon, inget arreststraff, inget kasernförbud, inga gruppbestraffningar och smäll på käften försvann på 60talet. 2002 fastslog Hovrätten i ÖN att en ordervägran rörande att rätta till felvända kragspeglar inte var straffbart. Hårda övningar kan dessutom idag vara kränkande.

”Värnpliktiga kostar inget”

Jo, förutom kostnad för uniform, mat, resor och dagpeng så kostar kaserner, personal, körmil, ammunition mm. Om jag minns rätt så kostade för 20år sedan en VPL 380kr per dag i fasta kostnader, sen tillkom utbildning och övningskostnader. Dessutom förlorar den värnpliktige inkomst och pension och kan komma efter på arbetsmarknaden. Visst kostar en anställd Soldat mer i lönekostnader men det vägs upp av att då han är i tjänst längre tid blir utbildningskostnaden över tiden blir lägre.

”Allmän och könsneutral värnplikt”

En ungdomskull är väl ca 100 000 18åringar om vi får ca 80% av dom att rycka in innebär det att vi behöver ca 100 regementen för att klara det (ca 800 vpl per regemente) vid en 5 månaders utbildning kunde man teoretiskt utbilda två kullar per år. Man ska ha klart för sig att man kan inte lägga in och utryckningstider som man vill utan det måste passa till skolavslutningar och kursstarter.

Med kostnaderna för att utbilda alla kan har vi knappast råd att hålla oss med en modern arme utan förbanden kommer att ha cykelskyttestandard dvs. kanonmat.

”Vi kan föra gerillakrig”

Jag tror inte att de som tror att vi kan föra ett allmänt gerillakrig om alla har militär utbildning riktigt har förstått utmaningarna. Det är inte 40-50tal då folk bodde på landet och var vana med att röra sig i skog o mark och leva under enkla förhållanden. Samhället är så mycket mer känsligt idag och medborgarna har blivit bekväma. När man sen hänvisar till Vietnam eller Afghanistan inser man inte med vilken brutalitet kriget kommer att föras med från båda sidor.

”Kort utbildning i sjukvård och brandsläckning mm”

Då faller iden med värnplikten, då kan man väl lika gärna lägga på lite obligatoriska kurser i gymnasiet

”Värnplikt inom vården mm”

Vill du bli vårdad av någon som har tvingats mot sin vilja att jobba på ett sjukhus i 6 månader? Det kommer inte heller att ha en gynnsam utveckling på löner och rekryteringen till vårdyrkena, det är inte heller gratis att ta emot praktikanter, dom måste även dom ha arbetsplatsintroduktion och handledning.

”Personlig utveckling”

Ja det är för många utvecklande att göra värnplikten men det är väl knappast statens uppgift att lägga ner miljardbelopp på det när skolorna har kvalitetsproblem.

”Folkförankring och rekryteringsgrund”

Utan Värnplikt tappar försvaret sin folkförankring hävdar många! Polisen, Tullen mfl har ingen värnplikt och mej veterligt har inte dom problem med rekrytering och folkförankring och det blir väl ett ganska dyrt system att utbilda mer än 50 000 för att kanske rekrytera ett par tusen där många redan innan hade funderat på anställning

Jag kommer att återkomma med fler inlägg om hur vi kan införa en selektiv värnplikt igen, men den allmänna värnplikten är död. Låt den vila i frid.

Länkar:

Frivillig personalförsörjning  Läsvärt inträdesanförande i KKrVA

http://www.forsvarsframjandet.org/FMF-97-3/Var%20beredskap%20ar%20god.htm

allmän värnplikt i Sverige – Wikipedia

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/allman-varnplikt-ger-sociala-fordelar_3912092.svd