Allmän Värnplikt

Kort historia:

Vi hade allmän manlig värnplikt fram till 80talet och dom värnpliktiga bemannade en stor Arme på bekostnad av kvaliteten, under dom sista åren var värnplikten inte allmän då färre och färre kallades in. Jag tror inte att många som gjorde sin värnplikt på 90talet och fick m/90 och AK5 under utbildningen insåg att i mobiliseringsförråden väntade uniform m/59 och AK4or eller ännu äldre utrustning. När man senare började lägga ner krigsförband och behovet av VPL minskade började man överinkalla soldater och krampaktigt hitta på nya befattningar som förrådssoldater och diverse hjälpredor både inom och utom försvarsmakten. Jag vet själv att i ett fall där man tidigare hade klarat sig med ett 30tal depåsoldater kallade in 90 man, allt för att göra politikerna nöjda och inte röra den heliga Kon ”Allmän Värnplikt”. Dessa politiska låsningar och både i Riksdagen och inom Försvarsmakten gjorde att man inte reformerade värnplikten utan väntade tills den praktiskt sett var borta, för att sedan avskaffa den.

Jag kommer i ett senare inlägg beskriva vad vi borde ha gjort och vad vi kan göra.

Påståenden och svar:

”Med allmän värnplikt kan vi ta ut de bästa”

Det korta mönstringstestet som görs kan knappast avgöra vilka som blir bra soldater. Vi kan ta ut dom med bäst utbildning och bäst fysik men det är knappast politiskt möjligt om det t.ex. visar sig efter 10 år att 80% av soldaterna röstar borgerligt och bor i storstäderna och det är knappast populärt om man tar ut alla universitetsutbildade som redan har förlorat upp till 4 års inkomster och har studielån.

”I det militära får man lära sig veta hut/Bli man”

Nej, det finns inga maktmedel som kan sätta press på någon, inget arreststraff, inget kasernförbud, inga gruppbestraffningar och smäll på käften försvann på 60talet. 2002 fastslog Hovrätten i ÖN att en ordervägran rörande att rätta till felvända kragspeglar inte var straffbart. Hårda övningar kan dessutom idag vara kränkande.

”Värnpliktiga kostar inget”

Jo, förutom kostnad för uniform, mat, resor och dagpeng så kostar kaserner, personal, körmil, ammunition mm. Om jag minns rätt så kostade för 20år sedan en VPL 380kr per dag i fasta kostnader, sen tillkom utbildning och övningskostnader. Dessutom förlorar den värnpliktige inkomst och pension och kan komma efter på arbetsmarknaden. Visst kostar en anställd Soldat mer i lönekostnader men det vägs upp av att då han är i tjänst längre tid blir utbildningskostnaden över tiden blir lägre.

”Allmän och könsneutral värnplikt”

En ungdomskull är väl ca 100 000 18åringar om vi får ca 80% av dom att rycka in innebär det att vi behöver ca 100 regementen för att klara det (ca 800 vpl per regemente) vid en 5 månaders utbildning kunde man teoretiskt utbilda två kullar per år. Man ska ha klart för sig att man kan inte lägga in och utryckningstider som man vill utan det måste passa till skolavslutningar och kursstarter.

Med kostnaderna för att utbilda alla kan har vi knappast råd att hålla oss med en modern arme utan förbanden kommer att ha cykelskyttestandard dvs. kanonmat.

”Vi kan föra gerillakrig”

Jag tror inte att de som tror att vi kan föra ett allmänt gerillakrig om alla har militär utbildning riktigt har förstått utmaningarna. Det är inte 40-50tal då folk bodde på landet och var vana med att röra sig i skog o mark och leva under enkla förhållanden. Samhället är så mycket mer känsligt idag och medborgarna har blivit bekväma. När man sen hänvisar till Vietnam eller Afghanistan inser man inte med vilken brutalitet kriget kommer att föras med från båda sidor.

”Kort utbildning i sjukvård och brandsläckning mm”

Då faller iden med värnplikten, då kan man väl lika gärna lägga på lite obligatoriska kurser i gymnasiet

”Värnplikt inom vården mm”

Vill du bli vårdad av någon som har tvingats mot sin vilja att jobba på ett sjukhus i 6 månader? Det kommer inte heller att ha en gynnsam utveckling på löner och rekryteringen till vårdyrkena, det är inte heller gratis att ta emot praktikanter, dom måste även dom ha arbetsplatsintroduktion och handledning.

”Personlig utveckling”

Ja det är för många utvecklande att göra värnplikten men det är väl knappast statens uppgift att lägga ner miljardbelopp på det när skolorna har kvalitetsproblem.

”Folkförankring och rekryteringsgrund”

Utan Värnplikt tappar försvaret sin folkförankring hävdar många! Polisen, Tullen mfl har ingen värnplikt och mej veterligt har inte dom problem med rekrytering och folkförankring och det blir väl ett ganska dyrt system att utbilda mer än 50 000 för att kanske rekrytera ett par tusen där många redan innan hade funderat på anställning

Jag kommer att återkomma med fler inlägg om hur vi kan införa en selektiv värnplikt igen, men den allmänna värnplikten är död. Låt den vila i frid.

Länkar:

Frivillig personalförsörjning  Läsvärt inträdesanförande i KKrVA

http://www.forsvarsframjandet.org/FMF-97-3/Var%20beredskap%20ar%20god.htm

allmän värnplikt i Sverige – Wikipedia

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/allman-varnplikt-ger-sociala-fordelar_3912092.svd

Annonser

2 comments

 1. Jag vill ha en allmän könsneutral värnplikt, med GMU som motsvarar den gamla ”gröntjänsten” på 3 månader, där man lär sig hantera sitt personliga vapen, bo i tält/bivack samt grundläggande infanteritaktik. GMU kan lämpligen förläggas till högskolornas terminer, så att den blir en termin lång. Den kan även göras intensiv, med hemförlovning bara 1-2 helger per månad. Sen följer krigsplacering i hemvärnet med ganska täta övningar, helst varje år, fram tills vederbörande blir förälder, statistisk sett i 30-årsåldern, men en övre gräns vid kanske 35, därefter bli frivillig. Tonvikten i doktrinen läggs på eldöverfall ”hit & run” mot fordonskolonner, samt närskydd av fasta anläggningar. Hemvärnet skulle operera i små autonoma enheter från pluton upp till bataljons nivå och ha god fredstida kännedom om den terräng där de kommer att verka i händelse av krig. Den som vägrar värnplikt skulle ej straffas med fängelse, utan påföras en termins extra studieskuld hos CSN att betala av på samma villkor.

  De tunga vapnen och den avancerade taktiken skulle fortfarande hanteras av ett yrkesförsvar med kontraktsanställda soldater, med förmåga att inte bara störa och försinka Fi, utan även göra motanfall och ta terräng. Förutom sammanhållna anfallsbrigader kan mindre enheter ur yrkesförsvaret avdelas att samverka med hemvärnet och understödja med luftvärn, artilleri, ingenjörsenheter, spaning och allmänt ledarskap.

  Argumentet att det skulle bli blodigt med gerillakrig köper jag inte. Det skulle bli väldigt eländigt om vi invaderades och inte hade förmåga till gerillakrig också. Är man rädd för blod kan man lika gärna lägga ner HELA försvaret. Den svenska terrängen är dessutom väl lämpad för gerillakrig, med gott om gömställen i skog och mark, även mot en fiende med luftherravälde. Hit & run-attacker mot fordonskolonner med hjälp av vägbomber & fordonsminor, handeldvapen, pansarskott & truppmina 12, gärna samordnat med artilleri/GrK och decentraliserat luftvärn, skulle göra Sverige till ett särdeles obehagligt land att förflytta sig genom för en fiende. Långt värre än Afghanistan som trots allt har jämförelsevis öppen terräng.

  Bekvämlighetsargumentet köper jag inte heller. Desto viktigare med allmän värnplikt, så att de bortklemade ungdomarna lär sig bli vuxna och ta vara på sig själva. Det är inte vi själva som bestämmer om vi behöver ett försvar och vad det får kosta i kronor och obekväma arbetstimmar, utan våra största grannländer. Eller mer specifikt ett av dom.

  http://bashflak.wordpress.com/2014/08/17/varnpliktigt-hemvarn/

  1. Ska du utbilda samtliga kommer det inte att finnas pengar till tunga vapen och jag tror inte att huvudelen av befolkningen kommer att delta eller stödja en motståndsrörelse om ockupationsmakten stoppar matleveranser, stänger ner ström och värme och tar gisslan som svar på en attack. Vad ska du göra om någon på en bondgård vägrar att ge din motståndsgrupp mat och hotar med att ange er till ”myndigheterna” om ni inte försvinner, Avrätta honom inför Fru och Barn?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s