Månad: januari 2015

Danska Fregatter och Svenska Ubåtar

Eller hur man kan bygga billigt och bra.

Dom nya Danska fregatterna av Iver Huitfeldt klass är billiga enligt europeiska mått mätt och har levererats snabbt. I denna PDF OMT-Dansh-Frigate-Programme-April-2014 Beskriver varvet hur man genomfört projektet. Genom bl.a. Projektstyrning där varvet ansvarade för skrovet och Danska FMV för vapen och att nyttja kommersiella produkter och standarder så mycket som möjligt har man fått ner kostnaderna. Man har även tagit hjälp av MAERSK som har stor vana i att bygga och driva fartyg.

Det Nederländska DAMEN bygger civila och militära fartyg och försöker där nyttja skrovtyper och erfarenheter mellan olika fartygsserier och i dom militära fartygen använder man kommersiella produkter och standarder där det går. Man har dessutom stor erfarenhet i att sätta upp produktion i andra länder, nåt som ofta är ett kontraktskrav vid större statliga beställningar. Det innebär att vi parar ihop ett företag med hög teknisk kompetens med ett företag som har stor erfarenhet av kompetensöverföring och projektledning mot utländska kunder. Min bedömning är att detta var precis vad SAAB/Kockums behöver för att öka sin trovärdighet på den utländska marknaden. Första testet blir kontrakt för nya Nederländska ubåtar.

Ny Teknik har en bra artikel om samarbetet

Annonser

Hälsinge Flygplats / F15 Söderhamn

(Kartbilder Från Google Maps)

F 15 Söderhamn lades ner 1998 och området såldes 2000 till kommunen som försökte driva Söderhamns flygplats fram till 2011 men man fick det inte att fungera ekonomiskt. Man har öppnat företagsparken Flygstaden, som hyr ut lokaler på det före detta flottiljområdet. Bloggaren Chefsingenjören skriver om statusen på banan som är tillräckligt lång för att ta emot tunga transportplan. Jag har tidigare skrivit om det på min Blogg.
Jag är inte ute efter uppsättande av Flygflottiljen på nytt utan ett återtagande av området för försvarsmaktens räkning med ett samutnyttjande av området av dom olika försvarsgrenarna

Första steget borde vara att återta landningsbanorna och säkra att dom är användbara samt säkra tillgång till förråd och förläggning så att banorna snabbt kan tas i bruk som krigsflygfält igen. Nu kommer säkert någon och säger att FV inte har personalramar för ett krigsflygfält till, men kan man inte pröva att sätta upp ett Hemvärnsbaskompani FV i ett första steg? Det måste finnas någon form av rekryteringsbas bland fd F15 anställda och Värnpliktiga. (Edit: Jag vill bara påpeka att en satsning som denna ska inte tas inom ram utan kräver att pengar tillförs, viktigt är är att göra det så ekonomiskt som möjligt)

Andra steget är att vid en återinförd selektiv värnplikt börja utbilda en till två kompanienheter per år för Armen på kasernområdet. Då flygplatsen inte används dagligen så har man inte heller problemet med bullerstörningar. Man skulle kunna utbilda ett Ingenjörskompani och ett Skyttekompani årligen och med en sexårscykel skulle man personalförsörja 2 skyttebataljoner och 2 ingenjörbataljoner utan att behöva allt för många fasta tjänster.

Genom att i inledningen outsourca Vakt, Kök mm kan man hålla ner kostnaderna och det finns inget som hindrar att man genererar intäkter genom låta civilflyget utnyttja flygplatsen eller låta företag vara kvar i de lokaler som inte används. Med buss tar det ca 10 minuter till Söderhamn City och inom 150km radie finns det flera orter som säkrar ett personalunderlag och ger resvägar på mindre än två timmar med bil/buss för soldaterna. Till Stockholm tar tåget 2 timmar och 9 minuter.

Söderhamn F15

Flygstaden har gott om lediga lokaler, det finns t.ex. fyra Kompanikaserner, Mässlokaler, Matsal, AM förråd, Idrottshall.

En fördel till är den närbelägna hamnen i Sandarne vilket gör att Söderhamn även skulle kunna utgöra logistikbas för Marinens förband.

Den som är intresserad kan titta igenom länkarna nedan för lediga lokaler.
http://flygstaden.se/kategori-lokaler/industri-verkstad
http://flygstaden.se/kategori-lokaler/lager-f-rr-d
http://flygstaden.se/kategori-lokaler/kontor-kontorshotell

Tillägg 2016-07

Här är en video när man firar F15 50 år – Flygvapnets huvudflygdag 1995

Och även en PDF från Flygvapennytt nummer 4 1994

Säve Flygplats läggs ner

Gamla F 9 Göta Flygflottilj numera Göteborg City Airport ska läggas ner. Swedavia ville egentligen sälja, men taxibanorna är i så dåligt skick att inte passagerarflygplanen får använda dom och det skulle kosta ca 250 miljoner kronor att asfaltera om dom. Så man har beslutat att lägga ner flygplatsen. Eftersom Swedavia inte hittar en köpare så vore det kanske läge att köpa tillbaka flygfältet och till en början ha en Depå och krigsflygfält där samt bedriva viss grundutbildning på platsen.

Säves militära del (Säve depå) tillhörde så sent som 2011 Fortifikationsverket och har även fördelen att ha berghangarer där flygmuseet Aroseum huserar. Efter en renovering skulle flygfältet ha banor som helt eller delvis fyller dom kraven som Wiseman anger i sin blogg Svårt att idag effektivt ta emot militärt stöd och Berghangarerna skulle kunna användas för sitt ursprungliga ändamål eller för att förhandslagra NATO materiel för en stridsflygdivision med skyddsförband och luftvärnsresurs i en framtid.

Länkar:

Göteborg city airport lägger ner

För dyrt att rädda Säve

Bildblogg från Berghangaren mm

Gammalt Blogginlägg

#FÖPOL

Rosenbom

Nu pågår folk och försvar i Sälen och Försvarspolitiken utpekas som ett samarbetsområde enligt #DÖ. Men den som väntar sig en omsvängning i försvarspolitiken och en kraftigt utökad budget med NATO anslutning väntar förgäves. Oavsett Ukraina och den nygamla Ryska hotet kommer ingen förändring att ske i brådrasket därför att inget av partierna är berett att omfördela pengar från sina intresseområden till försvaret. Ur borgerlig sikt är man nog inte beredd att ta bort jobbskatteavdragen eller höja skatten och på den andra flanken lär man inte acceptera att minska dom sociala kostnaderna och bidragen.

Vi kommer troligen att få se en mindre ökning i anslagen som tidigare annonserats och några kosmetiska ändringar i inriktningsbeslutet men inget som kommer att medföra avgörande förändringar för Försvaret.

Hultqvist: Det krävs hårda prioriteringar i Försvaret