Månad: februari 2015

Hjälp till Ukraina

Sårade Soldater på Sjukus

I samband med Boxeraffären med Litauen så kom det fram information om att man gett Tjeckien tillstånd till att vidare-exportera fd Östtyska pansarbandvagnar ”Reexport von 280 ehemaligen NVA-Schützenpanzer der Gattung BMP-1” Dessa ska exporteras till Irak.

Min bedömning är att det rör sig om våra gamla PBV501 då mej veterligen inga BMP1 hamnade i Tjeckien utan alla exporterades till Grekland eller Sverige.

Det som är irriterande som infanterield är:

1 Det är förmodligen våra gamla vagnar som på dubiösa grunder såldes

2 Tyskarna vägrar att sälja/skänka vapen till Ukraina men Irak går bra

3 Våra navelskådande politiker är sämre än än Tyskarna

Nu har vi små möjligheter att ge vapenhjälp men kan vi inte ge medicinsk hjälp istället? Vi kan erbjuda ett antal vård och reha platser för svårt skadade och civila, skänka medicinsk utrustning och läkemedel och skicka läkare och annan personal för att stödja dom civila sjukhusen bakom frontlinjen med utbildning och praktisk hjälp.

Upp till bevis nu politiker och intresseföreningar, vi skickar hjälp till halva världen med när ett land i vår närhet utsätts så blundar ni.

Länkar:

Avvecklingen av pbv-501

Regierungspressekonferenz vom 23. Februar

Weiterverkauf aus Tschechien

Panzerdeal mit Litauen

Annonser

Problem med NH90/HKP14 i Marinversion

NH90

Förutom dom leveransförseningar som har drabbat NH90 så har även tekniska problem lett till flygförbud under olika perioder. Man har t.ex. upptäckt problem men att motorerna måste kyla ner sig tillräckligt mellan två insatser och vid ett tillfälle utlöste man släckanläggningen enligt instruktion men det ledde till störningar i elektroniken som medförde ett okontrollerat beteende för lastramp, vindrutetorkare mm. Söker man på nätet och bl.a. på Tyska Wiki tas en mängd klagomål upp gällande t.ex. trupptransport och att man inte kan ta full last i lyftkroken.

Specifikt för Marinversionen så har man på Bla Nederländska helikoptrar fått svåra korrosionsskador efter sjöbaseringar som ledde till att man stoppade leveranserna och i Der Spiegel anges det nu att NH90 har flygförbud för insatser över bebyggt område och ”krävande insatsområden” där Östersjön ingår.

Jag är dock för snål för att köpa hela artikeln och googlat lite och det verkar som att flygförbudet härrör sig till problemen med elektroniken som uppstod i samband med utlösandet av släckanläggningen, dvs. inte specifikt Marinversionen NM90 utan samtliga i NH90 serien, problemet är troligen mer akut för Tyskland då dom bara har tre insatsberedda Marinhelikoptrar av 40+ individer.

Så vad innebär detta för Svensk del?

Inte så mycket tror jag så länge FMV och Truppen får/delar information. Tex korrosionsproblemen har redan lett till ett åtgärdsprogram och problemet med varmstarter är tydligen tekniskt dokumenterat sen 2010 och även elektronikproblemen kommer att lösas med tiden.

Den stora risken är ytterligare förseningar innan vi har HKP 14F operativ och insatsberedd med sensorer och vapen och det kan vi motverka genom att behålla vår Helikopter 10 ett tag till som Marinhelikoptrar, jag tror även att det kan vara möjligt att utrusta dom med den Hydrofon som är tilltänkt för HKP14 även om J.K Nilsson säkert har en annan åsikt om tidsramar och tekniska problem.

Tillägg: Thales FLASH SONICS Sonar Finns till NH90, MH60 och Super Puma. Det är samma sonar som är avsedd för HKP14 Men heter då Flash-S och är förbättrad för grunda vatten. Då kan vi installera Hydrofonen avsedd för HKP14 i 4st HKP10 och på det sättet få en interimsförmåga och börja träna operatörer

Länkar:

Eget blogginlägg Helikopterresurser i Fred

Navy Skipper, Att göra om samma misstag gång efter annan? om HKP10

FAZ om flygförbudet (på Tyska)

Bundeswehr om flygförbudet

Eget blogginlägg om materialproblem i Bundeswehr

HKP10

Vanvård av Försvarsbudgeten

Vanvård

Jaha då börjar spelet, 500Mil mer per år bjuder Finansministern som tydligen bestämmer och samtidigt behåller man Regeringsbeslut 5 och tar bort rabatten på arbetsgivaravgiften för ungdomar som drabbar Försvarsmakten hårt. Det blir väl lite spel för galleriet för att rädda ansiktet på FöMin och några hundra miljoner till som man tar tillbaka genom att höja kasernhyrorna. Positivt är att Marinens Musikår i Karlskrona räddas och att man skänker 1,5 miljard till Palestina. (Ironi)

I Sverige gäller den politiska kartan före verkligheten och det är tveksamt om ens ett Ryskt anfall på Baltstaterna kan framkalla annat än politiska floskler. Det enda positiva är att fler tidningar tar upp problemen på sina ledarsidor och om medvetenheten bland allmänheten ökar kommer det så småningom att bli ett valtema, men då är det kanske försent