Kommunal Polis

Foto: Eddie Granlund
Idag utarmas landsbygden på Poliser och inte ens i storstäderna är det egentligen inte så gott om dom, men dom relativt korta avstånden i storstadsområdena gör att man kan koncentrera flera enheter relativt snabbt vid en allvarlig händelse. Men det löser inte problemet med avsaknaden av polisen i gatubilden och för förebyggande av vardagsbrottsligheten. Eller faktumet att man på många håll inte längre kan få hjälp av polisen inom rimlig tid. Man kan Googla på ”Polisen kom inte” och liknade och hitta många artiklar där gemene man upplever sig sviken av rättssamhället.

I Frankrike finns de lag på att mindre städer och landsbygd skyddas av Gendarmeriet och större städer av Nationella polisen, sen kan man i städerna även ha kommunal polis. Det finns olika exempel på vägval i olika länder men vad som gör Norden speciellt är våra geografiska avstånd.
Police Municipale Toulouse-3301.jpg
Police Municipale Toulouse-3301” av Pablo029Eget arbete. Licensierad under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

På slutet av 80talet las det olika motioner om Kommunal polis eller att man skulle ge Kommunala Parkeringsvakter utökande befogenheter (1987/88:Ju207 av Alf Svensson (c))

I media framställdes det som ”Nu ska man ge Polisbefogenheter till Lapplisorna” Något som frammanade bilden av en lätt överviktig äldre tant som skulle brottas med buset, förslaget fick därmed ett litet publikt stöd och stoppades i riksdagen. Även andra motioner och förslag om att inrätta kommunal polis har lagts genom åren men har aldrig lett till någonting. I Malmö ville man finansiera kommunala Ordningsvakter 2005 men det det mötte ett kompakt politiskt motstånd och det vattnades ur till att bli ”trygghetsvärdar” som inte gjorde något större intryck i gatubilden. I Landskrona har man sen 2005 satt in Ordningsvakter i centrum med gott resultat.

I nästa alla Tyska Kommuner och städer finns ett ”Ordnungsamt” som är ansvariga för tillståndsgivning och den lokala ordningsstadgan samt att driva in avgifter och skatter mm.
I flera delstater har ”Ordnungsamt” uniformerad personal som ansvarar för att parkerings och andra trafikregler efterlevs, samt ordningshållning, dvs uppgifter som sträcker sig från den kommunale tjänstemannen, över ordningsvakt till polis. Uppgifter, utrustning och utbildning varierar från Kommun till Kommun, där man i flera fall även bär vapen.

År 2000 fanns det 80 Parkeringsvakter anställda i Göteborg, en verksamhet som i de flesta städer går med Plus, och i dag är det på många håll outsourcat till olika vaktbolag. Det innebär att många större städer har ekonomiskt utrymme att ha anställda kommunala Poliser/Ordningsvakter även om dom inte drar i så mycket pengar som en renodlad P-vakt.

Konkreta förslag:
Att riksdagen genom lagstiftning beslutar om vilken polistäthet landsbygden ska ha. (Dvs vilka orter som ska ha polisstationer bemannade dagtid med polispatrull övrig tid respektive stationer med bemanning 24/7)

Att Riksdagen stiftar lag om Kommunala ordningsvakter så att dom förutom ordningshållning även kan bötfälla för trafikbrott och brott mot ordningsstadgan, lagen bör även omfatta en skyldighet att ha ett ett antal vakter anställda beroende på invånarantal i Kommun/Staden

Att Riksdagen stiftar lag om att återinföra Beredskapspolisen med utökade uppgifter i fred som jag tidigare bloggat om.

Vad vinner vi på det?

Vi frigör tid och tjänster för polisen genom att större städer tvingas sköta enklare uppgifter med Kommunala Ordningspoliser. Det kommer landsbygden tillgodo genom att man kan öka polistätheten där. Vi får en bättre upplevd trygghet i städerna genom att det finns personal som håller ordning och bekämpar vardagskriminalitet. På landsbygden garanteras en viss polisiär miniminivå och politikerna och innevånarna får en längre planeringshorisont genom att polisledningen inte kan genomföra indragningar med kort varsel. Beredskapspolisen i ny tappning ökar polistätheten och ökar möjligheten för Polisen att klara katastrofer eller större insatser över tid

Ps, en 24/7 tjänst kräver ungefär 5 3/4 anställda, så att ha en patrull igång dygnet runt kräver nästan 12 anställda om man inte kan ta in vikarier från bemanningsföretag edyl

Länkar:

Lista över Sveriges tätorter

http://www.dagensjuridik.se/2013/09/en-polis-kostar-som-tre-ordningsvakter

Landskrona ökar tryggheten med väktare

http://sakerhetsblogg.blogspot.se/2011/02/kommunalisera-ordningspolisen.html

Här bevarar väktare lugnet på stan

Motion 1987/88:Ju208 om kommunal polis


Fler länkar om Kommunal polis

Malmö bör bli först i landet med en kommunal polis

Kommunal polis är ingen lösning

”Kommunala poliser kan återupprätta förtroendet”

200 kommunala poliser ska stoppa vardagsbrotten

Bristen kan lösas med kommunal polis

Behov av en kommunal ordningspolis

Dags att inrätta en kommunal poliskår

Annonser

3 kommentarer

  1. +1

    Jag undrar om man skulle kunna ordna det på ett liknande sätt som den gamla statliga skolan. Att alla poliser är anställda av Staten och har samma kvalifikationer, men att det lokala polisarbetet ”styrs” av en lokal polisstyrelse.

    Men en sak undrar jag, i storstäderna, så finns antagligen ett stora skillnader mellan stadsdelar i polisbehov, antagligen skulle utanförskapsområdena vara betjänta av ”närpoliser”, men hur löser man det inom det kommunala självstyret?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s