Månad: juni 2015

Säve Flygplats (fd F 9)

Det har varit flera turer om Säve Flygplats, fd F 9 Göta Flygflottilj eller Göteborg City Airport. Jag skrev om det i Januari i år. Den informationen som fanns då, sa att kostnaderna för att åtgärda banorna skulle vara ungefär 250 miljoner kronor vilket skulle göra det olönsamt att driva flygplatsen och att Swedavia inte kunde hitta någon som var villig att köpa. Enligt en rapport som nu blivit offentlig ska kostnaderna för att renovera bansystemet vara betydligt lägre runt 50 Miljoner Kronor. I rapporten skriver man att ett beslutat underhållsprogram inte följts och att skicket på banan är väldigt dåligt. Det finns i en annan artikel i GP uppgifter om att omasfaltering av Västerås flygplats som liknar Säve, kostade 30 miljoner kronor.

Säve  tagen från Nord Väst

Bild från Flygkartan.se

I samma artikel uppges att Swedavia som gått ut med en prislapp på 100 miljoner kronor ska ha tackat nej till ett sån bud  från grannverksamheten Nolvik restaurang och konferens, som ville driva flygplatsen vidare för Taxiflyg mm. Nu uppges prislappen ligga på mellan 300 och 400 miljoner kronor. Det finns även röster inom kommunen som vill att kommunen ska köpa marken och hyra ut till någon som driver Flygplatsen. Det pågår även diskussioner med Swedavia om att låta någon ta över och driva verksamhet med kortade banor (ingen konkurrens till Landvetter) Jag föreslår att Staten (FM) köper tillbaka området från Swedavia och rustar upp banorna, och för att ha ekonomi i det hela arrendera ut den Civila delen Göteborg City Airport till någon som vill driva det, Aroseum kan vara kvar i nya berghangaren och Kasernområdet kan åter bli militärt. Flygplatsen kan då bli krigsflygfält och Kasernområdet kan användas i för grundutbildning, skjutövningar mm för de enheter som finns vid fd Amf 4 och för Hemvärnet.

Kasernområdet tillhörde så sent som 2011 Fortifikationsverket vilket borde betyda att byggnaderna är i någorlunda skick.

Flygplatsen har ett Miljötillstånd som 2014 löd:

Miljödomstolen lämnar Göteborg Säve Flygplats AB tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) att på Göteborg/Säve flygplats bedriva nuvarande och en planerad markverksamhet avseende samhällsanslutet flyg och kommersiell luftfart omfattande högst 58 000 flygrörelser.
Göteborg Säve Flygplats AB får därutöver bedriva flyg och markverksamhet alla dagar på året utan begränsning till tid på dygnet och utföra det antal flygrörelser som påfordras dels vid beredskaps eller räddningstjänstuppdrag på land, till sjöss eller i luften samt vid försvarsövningar.
Tillägg 20150628
Jag blev uppmärksammad av @vromStr att byggnaderna med några få undantag var i dåligt skick, den minnesbild jag hade av området var att det var tegelkaserner typ 50talet men det var fel. Lite mer sökningar visade att många av byggnaderna är träbaracker från 40talet och det finns ingen anledning att lägga pengar på att rusta byggnader som är omoderna och har höga driftskostnader. Då är det bättre att riva det gamla och istället bygga (hyra) moderna modulhus och plåtförråd. Om man ändå ska betala svinhyror till Fortifikationsverket så kan man lika gärna ha moderna lokaler.
Länkar:
Annonser

HD och Skyddslagen

Innan ni hetsar upp er för mycket så tänk på att vi har ett system med grundlagar som kräver mellanliggande riksdagsval för att ändras, just för att inget parti eller partier ska kunna ändra vallagen eller inskränka yttrandefriheten eller för den delen kalla allt politiskt motstånd för hulliganism och straffbelägga det. Så om HD bedömer att något står i strid med grundlagen så är det bara att gilla läget och få Regering och Riksdag att arbete på en lagändring.

Jag har just nu det stora nöjet att vara 120% belagd på jobbet och samtidigt bygga om sommarstugan så jag hinner inte göra en analys av HDs dom utan det får ni roa er själva med, här är länken.

http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2015/2015-06-05%20%C3%96%20338-15%20Beslut.pdf

Vad som vore intressant är om man kunde få en kommentar från de som gjorde förarbetet till skyddslagen, för dom kom ju till en annan slutsats än HD.