Månad: juli 2015

Nya Regementen?

Vid en nyuppsättning av förband och utbildningsplattformar är det viktigt att inte stirra sig blind på gamla Regementsområden och Kaserner. För mig är förvisso ett Regemente för evigt förknippat med stora gula Bataljonskaserner eller 40/50 talets kompanikaserner i tegel eller trä. Men vad som en gång var kanske inte är det mest rationella idag när vi inte längre har allmän värnplikt. Utgår vi från ett återtagande av en selektiv Värnplikt med relativt sett små utbildningsvolymer finns det ingen anledning att ha kasernområden som sväljer upp till 900 Vpl där man utbildar en halv Bataljon åt gången.

Bostadsmodul

Har man en plats som uppfyller kraven på att ha ett närövningsfält och ett skjutfält inom rimligt avstånd så är det relativt billigt att bygga upp en utbildningsplats. Förläggningsbaracker, expeditioner, lektionssalar och vårdutrymmen kan man köpa eller hyra på öppna marknaden i form av moduler. Även kall och varmförråd, övnings och vårdhallar är idag i princip billiga standardbyggnader som man köper in från den civila marknaden. Även värmeanläggningar är idag standardiserade.

Det som kostar pengar är däremot om man inte kan ansluta till kommunalt Vatten och Avlopp och även byggnader med speciella krav tex Vaktbyggnader, drivmedelsanläggningar, vapen och ammunitionsförvarningar mm. Bygger man dessutom i mindre skala och utan automatisering slipper man kanske lägga ut 40 millar för en spolanläggning.

Det är även fullt möjligt och förmodligen önskvärt att man begär in offertar från fastighetsbolag som är experter på att bygga och förvalta och låta dom göra jobbet mot en garanterad hyresperiod på t.ex. 15år. Kan knappast bli dyrare än FortV 😉

Vad får vi då? Ett område med nybyggda förläggningar med dubbelrum, möjlighet till att duscha enskilt, Fiberanslutning, tvättstuga och torkrum, anpassade moderna lektionssalar och övningshallar. Har man en utbildningsvolym som inte överstiger 2 kompanier årligen håller man ner storleken på restaurangkök och utbildningsanordningar.

barack

Men nu kommer säker en glädjedödare och säger ”miljöprövningen tar flera år”  Ja det gör den med nuvarande lagstiftning, det är bara att man gör ett tillägg i lagen typ, För FM kan regeringen besluta om undantag från miljöprövning.

Viktig är dock att man inte kan bygga upp något mitt i storskogen och det inte finns civil infrastruktur som medger ett socialt liv och arbete för anhöriga, det har jag behandlat i ett tidigare blogginlägg,

Det finns idag även ett antal Fd Flottiljer och Regementen samt skjutfält som kan återtas, men det får inte vara ett självändamål.

Annonser