Polisinsatser vid extraordinära händelse

Polismyndigheten är de som svarar för den allmänna ordningens upprätthållande och ingriper vid behov mot lagstridig verksamhet. Polisen är uppbyggd och anpassad för tjänst under normala förhållanden, hos polisen finns det enheter som Piketer och Nationella insatsstyrkan som är bättre utrustade och utbildade för olika typer av svårare händelser som gisslansituationer, terrorism och inbrytningar. Problemet är att dom är relativt få.

Bild GBG kravallerna
Bild från DN.se

Även vid större demonstrationer, idrottsevenemang eller liknande när man behöver kraftsamla, måste man ta poliser från sina ordinarie arbetsuppgifter, vilket går ut över verksamheten då personalen inte kan arbeta som planerat. Detta genererar även övertid eller kompledigt som skapar mer frånvaro eller kostnader. Man får heller inte glömma den psykosociala biten som påverkas av stora övertidsuttag och indragna lediga dagar.

Tidigare fanns en Civilförsvarspolis/beredskapspolis men huvuduppgiften var ursprungligen att ersätta dom poliser som i krig kallades in på sina militära krigsplaceringar. Senare skapades en särskild beredskapspolis som skulle kunna sättas in i fred vid extraordinära händelser

Tidigare hade huvuddelen av Poliserna militär grundutbildning, eller fått genomgå en kortutbildning i militära färdigheter som t.ex. NBC skydd, stridsskjutning mm, och de som inte hade militär krigsplacering skulle i krig få ut förstärkningsvapen, hjälm och skyddsmask M/T

Allvarligare hot där polisen generellt saknar utbildning och/eller resurser idag är:

  • Terrorism
  • Utomstatliga terrorkommandon
  • Större våldsamma upplopp
  • Gröna män (dolt uppträdande utländska specialförband)
  • Vid krigsliknade förhållanden (öppet uppträdande utländska specialförband)
  • I krig uppträdande utländska terror och sabotageförband

Man kan diskutera om terrorism och upplopp hör hemma här men där ser jag det som en resursfråga och inte en utbildning/utrustnings fråga.

FotbollskravallBild
Bild från nyheter24.se

I utlandet finns det olika sätt att möta detta, man kan använda militära resurser som Nationalgardet, paramilitära enheter som Koninklijke Marechaussee, Gendarmeriet, Carabinieri mm eller olika typer av polisförband som Bereitschaftspolizei och även olika typer av frivilliga poliser som Constabulary som kan frigöra polisresurser genom att överta lokala polisuppgifter

I detta ligger även frågan om hur man utbildare polisrekryter där vi å ena sidan kan utbilda dom förlagda i kaserner enligt militärt mönster eller som i Sverige göra det till en civil högskoleutbildning.

1, Paramilitära enheter

Vi skulle kunna ge försvarsmakten uppdraget att sätta upp 4 militärpolisbataljoner som tilldelas ett antal uppgifter förutom stöd till polismyndigheten som t.ex. skydd av Flygplatser, Kärnkraftverk eller säkerställa polisiär närvaro i mindre orter. Frågan är dock om det är en uppgift som FM ska syssla med när all kraft behöver sättas på återuppbyggnad

Eller skapa en en egen myndighet ”Paramilitärpolismyndigheten” där man lägger in kustbevakning, gränspolis, militärpolis under en hatt vilket definitivt skulle ha sina fördelar men även leda till revirpinkeri och budget och resursstrider.

Paramilitära enheter löser dock inte problemet med avsaknad av viss militär utbildning

Bild Hundertschaft
Bild från polizei.nrw.de

2, Beredskapsenheter

Alternativet är att man sätter upp polisiära beredskapsförband som möjliggör kraftsamling utan att utarma dom lokala distrikten. Det lättaste sättet är att man ställer krav på att man efter examen från polisutbildningen skall tjänstgöra 15 månader vid en beredskapsenhet innan man kan få en fast tjänst vid ett polisområde. Det skulle motsvara ca 600-700 Poliser gripbara för insatser vid t.ex. Fotbollsderbyn, eftersök och demonstrationer eller bevakning av skyddsobjekt

För att ha en patrull igång dygnet runt 7 dagar i veckan krävs som tumregel 10-12 personer om man räknar in semestrar mm. Genom att man inte har något krav på 24/7 patrullering kan man planlägga på ett helt annat sätt och kan man koncentrera 6 patrullers tjänst på en helg ( Ja det är en förenklad bild ). Men genom att beredskapsenheterna i sin normala tjänst inte skulle lyda under den lokala Polischefen undviker man att enheterna ”Vattnas ur” genom insats i den normala polistjänsten för t.ex. vakanslösning.

Det skulle innebära att bortsett från händelser där beredskapsenheter förstärker den lokala polisen kan dom användas för att öka polisnärvaron vid ”Hotspots” i både tid och plats och genomföra större insatser antingen rutinmässigt eller som reaktion på polisunderättelser

Men nackdelen är att man som tjänstgörande på en beredskapsenhet skulle få mycket tjänstgöring på på helger och på obekväm tid och liten möjlighet längre sammanhållen semester vilket man skulle kunna kompensera med att dom sista 4-5 veckorna skulle vara vikta för att ta ut kompledighet och sparad semester, det och ett beredskapstillägg samt faktumet att det är för en begränsad tid skulle betyda att det inte skulle upplevas som för betungande.

Ytterligare ett problem är att Polisområdena under 1 år inte skulle få några nyanställda vilket skulle öka belastningen på på de som är i tjänst, men skulle efter 1-2 år minska belastningen .

3, Utbildning

För att säkerställa att Poliserna har en relevant utbildning som motsvarar gruppsstrid och NBC skydd kan man fastställa att Militär grundutbildning ger förtur till polisutbildningen (under förutsättning att övriga krav är uppfyllda) Man kan även ha det som en del i polisutbildningen att man skall genomföra GMU (Grundläggande militär utbildning) inom Försvarsmakten ram, på det sättet löste man förr problemet men kvinnor och män som inte gjort Värnplikten.

Eller så utnyttjar man de första 5 veckorna av tjänstgöringen för att genomföra utbildningen och vinner därmed en utökad gruppkänsla innan man går in i skarp tjänst

4 Organisation och Utrustning

Man skulle kunna ha en organisation som ser ut som följande:

5 Poliskompanier fördelade på:
Skåne
Göteborgsområdet
Jönköping
Stockholm Syd
Stockholm Nord

6 Polisplutoner fördelade på:
Kiruna
Luleå
Umeå
Östersund
Sundsvall
Falun

Utrustning förutom normal polisutrustning för förstärkning vid behov:
AK5C med ett antal granattillsatser
Pansarskott m86
Tung skyddsväst/stridsväst och Hjälm
NBC Skyddsutrustning
Lätt Sovsäck+Liggunderlag+Rygga+Kokkärl+Torrskaffning (för tre dygn)

Samt ett antal skyddade fordon per enhet som t.ex. Terrängbil 16 (Galten) eller liknade för att medge att en piketgrupp per enhet kan åka skyddat

Polisen pansarbil

En gammal klassiker

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s