Månad: oktober 2015

Bränder i Asylboenden

Detta inlägg ligger lite utanför målet för denna blogg men jag känner att jag måste skriva om det.

Jag är fascinerad över hur man innan polisutredningarna är klara kan fastställa att dom bränder som sker är anlagda av rasister. Även vid kraftigt brandskadade byggnader brukar Polisens tekniker kunna fastställa eller utesluta vissa brandorsaker, problemet är bara att det ofta tar tid, något som tidningar, politiker och intressegrupper inte vill vänta på.

Jag tar inte ställning utan kommer att redovisa ett antal möjliga orsaker:

1, Bränderna är ”naturliga” dvs ökningen beror att antalet boenden ökar

2, Gamla byggnader tas i bruk där elsystem mm inte motsvarar dagens krav eller ökat antal brukare

3, Anlagd brand av flyktingmotståndare

4, Försäkringsbedrägeri

5, Kulturellt betingade brandorsaker som t.ex. rökning inomhus

6, Brand anlagd av boende p.g.a. av konflikt med andra boende

7, Brand anlagd av boende då man vill bli förflyttad till ett bättre boende

8, Brand anlagd av andra orsaker som Pyromani, Suicidförsök mm (av personer oavsett härkomst eller bakgrund)

9,  Övriga valfria orsaker…

Då har ni fått nio stycken möjliga orsaker, vill ni inte vänta på att på att brandorsaksutredningarna ska bli bli klara så kan ni själva välja att fördela dom ca 20? bränderna utifrån er politiska agenda, dvs typ 20 på nummer 3 eller 10 var på 6 och 7.

Den stora risken med att ensidigt fastställa brandorsaken till flyktingmotstånd är att det faktiskt kan inspirera andra till att anlägga brand som normalt inte skulle begå sådana brott.

Tillägg 2016-06-18

Här har ni facit:  MSB: Få bränder är anlagda på flyktingboenden

 

Annonser

Tullen – Beväpning

(Bild från Sydsvenskan)

Idag framkommer det uppgifter om att Tullare släpper igenom bilar med (vapen)smugglare när det är flera personer i bilen, eftersom att det är risk för att man kan hamna i underläge. Tullfacket har tidigare krävt beväpning till Tullpersonalen, i nuläget utrustas mej veterligt bara personal från tullkriminalen och det selektivt.
Jag har inte hunnit gräva så mycket, men jag har en minnesbild att att farbröderna i tullfiltret hade samma hölster som polisen (Walter) sent 60tal. Det finns säkert nån som kan upplysa mig om hur det var.
Fakta är att Tulltjänstemännen vid Norska och Finska gränsen var beväpnade fram till 2001.
Från BLT 2001 ”generaldirektör Kjell Jansson har valt en restriktiv linje.”

Bara i farliga situationer:
– Inga tulltjänstemän ska gå omkring med vapen som en del av uniformen. Vapnen ska endast tas fram efter beslut om ingripande eller husrannsakan där man riskerar att konfronteras med en farlig situation, säger Kjell Jansson.
Tullens vapen är ett nödvärnsvapen, och den nya vapenpolicyn kom till för att få bort alla ”onödighetsvapen”

Den kära GDn hade tydligen viktigare frågor att syssla med inom heraldiken För manligt för Tullen”

2006 hade man kommit fram till att det kunde vara bra att Tulltjänstemännen åtminstone kunde utrustas med Batong eller Pepparspray och 2008 utrustades dom med expanderbatong, efter en 8 veckors kurs i konflikthantering och självförsvar(vet ej om detta var generellt)

2013 och 2014 har man lyft frågan från fackligt håll utan större respons från ledningen och GDns svar lät så här 2013, i en SVD artikel

– Det har varit upprepade frågor om att de gärna vill ha skjutvapen. Då säger jag nej, inga skjutvapen i tullfiltret. Det förekommer inte någon annanstans i Europa, och det ska inte förekomma i Sverige heller, säger Therese Mattsson

Ett svar som innebär att hon ljuger eller är korkad, vad som är värst vet jag inte eftersom t.ex. Tyska tullare är beväpnade även i tullfiltret

tull-bevapning

Vad gör en tulltjänsteman om någon drar vapen?

– I sådana fall har de utbildning för det. De får prata med dem, som i vilken annan situation som helst. Jag har varit polis i 20 år. Om någon har dragit vapen mot mig så får man börja prata

Stora ord från någon som gjort chefskarriär via juristutbildningen och knappast åkt radiobil i förortsområdena på helgnätter, jag vill bara säga Malexander till henne.

2013 skriver tullfacket följande
18 september framförde TULL-KUST och det nationella huvudskyddsombudet en begäran om att en hotbildsanalys skulle genomföras. Tullens ledning svarade ett bestämt nej på den begäran och hänvisade till att riskbedömning ska genomföras kontinuerligt som en naturlig del i den löpande verksamheten. TULL-KUST delar den åsikten men menar att mycket har förändrats när det gäller arbetssätt mm sedan en hotbildsanalys senast gjordes på 1980-talet.

Något som man nu går med på att göra men biträdande chefen för den brottsbekämpande verksamheten säger:

− I dagsläget är det inte aktuellt med beväpning av personal i uniform, säger Lars Kristoffersson.
− Vi ska alltid göra en riskbedömning och avstå ingripandet om det inte är säkert nog. Om det är för farligt att agera ska vi låta bli.

I praktiken innebär att det är sanktionerat från ledningen att släppa igenom misstänkta smugglare!
Regeringen har i författningen begränsat Tullverket till nödvärnsskjutning, dvs om någon dödar en kollega eller civilist och sedan springer därifrån så får inte tulltjänstemannen skjuta för att gripa personen. Jag är för att beväpna personalen men det måste det ske efter en lämplighetsprövning och lite högre krav på skjutprovet än idag. En lika viktig fråga är varför man t.ex. i Malmö har halverat antalet Tullare vid bron sen 2008??

Nya bestämmelserna för vapenanvänding mm från 2014/11 hittar ni här

Gamla bestämmelserna för vapenanvändning och prov hittar ni här

Uppdaterat med nya TFSen 20170117 Tack för rättelsen

http://www.sydsvenskan.se/sverige/tullen-vill-satsa-pa-gransskyddet/

http://www.sydsvenskan.se/skane/tullen-tvingas-slappa-igenom-smugglare/

http://www.blaljus.nu/nyhetsartikel/fritt-fram-att-smuggla-skjutvapen-till-sverige

http://helsingborg.lokaltidningen.se/regler-tvingar-tullen-sl%C3%A4ppa-igenom-vapen-och-narkotika/20151014/artikler/151019848

https://www.svd.se/tullverkets-ledning-i-blasvader-efter-vapenforvirring/om/terrordadet-i-stockholm

Allmän Militär utbildning AMU

Det här postar jag under (N)Ostalgi. Efter att ha sett lite Twitter debatt i ämnet GMU (Grundläggande MilitärUtbildning) Så grävde jag fram Utbildningshandboken ur mina gömmor. Jag lägger ingen värdering i hur utbildningen utföres idag, utan postar lite bilder så att yngre förmågor kan se hur vi gjorde det på mynningsladdarnas tid.

Sida ur UTBHANDB

Sida ur UTBHANDB

Det man ska ha klart för sig är att i denna bok finns det en stor erfarenhet av trupputbildning och av erfarenhet kan jag säga att man som ung Furir använde man planerna som ett stöd när man skrev sin egna planer precis som det står i texten

Sida ur UTBHANDB

Sida ur UTBHANDB

390 timmar motsvarar 10 veckors utbildning med kvällstjänster ca 9 veckor, boken och verkligheten sa att man spred ut det på 7+5 veckor grovt räknat, dvs att man praktiskt sett fortsatte AMU in i befattningsskedet

Varje område hade sitt egna kapitel, här är det för Exercis, fördelat på 19 entimmarspass

Sida ur UTBHANDB

Varje delövning hade en övningsbeskrivning med Mål och omfattning samt momentindelning, här är EX1

Sida ur UTBHANDB

Här är motsvarande för STRI 11, Stridsförflyttningsätten

Sida ur UTBHANDB

och STRI 40, som jag t.ex. aldrig utfört på detta sätt, utan har genomfört det som direkt förövning till motsvarande skarpskjutning, senare under utbildningen.

Sida ur UTBHANDB

Hoppas att ni hade lite nöje av att att skåda in i forntiden 🙂