Bränder i Asylboenden 2

Diskussionen handlar mycket om symbolpolitik och det kommer ogenomtänkta förslag som att Försvarsmakten ska bevaka boenden. Bortser vi från den rent Polisiära delen med att klarlägga orsaker, spaning och lagföring så kan vi istället fråga oss om vi gör tillräckligt på den förebyggande delen i brandskyddet?

Traditionellt sett så tittar man på brandstatistik och brandutredningar och kommer sen med ändringar som kan röra sig om byggnadstekniska åtgärder som tex antal nödutrymningsvägar, brandlarm eller utbildning. Något som kan ta ett par år.

Jag har inte sammanställt någon brandstatistik eller undersökt om Räddningstjänsterna eller Migrationsverket har ställt några utökade krav på brandskydd och brandskyddsarbetet när det gäller boendena, men vill ändå lyfta upp ett par punkter:

  • När ett hotell/elevhem odyl görs om till asylboende, görs det en ny brandsyn eller görs det i normala intervall?
  • Tar Räddningstjänsterna höjd för kulturella skillnader och skillnader i kunskap om brandskydd vid brandsyn?
  • Utrymningsövningar sker normalt årligen, mht omsättningen på asylsökarna, borde det kanske ske oftare
  • Säkerställer man att personalen på boenden har genomgått brandskyddsutbildning?
  • Får nytillkomna på ett boende någon form av utbildning/Info typ Rädda, Larma, Släck?
  • Prioriterar Räddningstjänsterna boenden, när man genomför orienteringsövningar?
  • Ställer man krav från MigV på att boenden ska ha centralanslutna brandlarm?
  • Ställer man krav från MigV på att boenden ska ha utökat antal handbrandsläckare?
  • Ställer man krav från MigV på att protokollförda brandronder ska ske? (Veckovis?)

Det enklaste vore om Migrationsverket ställer krav på dom som hyr ut asylboende på tex utbildning, brandronder och utrustning och att information om brandskydd ska finnas tillgänglig på fler språk. Som ansvarig för räddningstjänsten skulle jag säkerställa att brandsyn genomförs när ett boende öppnas samt att min personal varje vecka skulle besöka boendena för att skapa relationer och ha god objektskännedom.

Oavsett om bränderna är anlagda, har naturliga orsaker, faller inom statistiken eller vad, så är flera av dessa punkter enkla att genomföra och har relativt låg kostnad och viktigast, De kan rädda liv.

Tillägg 2016-06-18

Medias fokusering på anlagda bränder troligen ökat risken för dödsbränder:  MSB: Få bränder är anlagda på flyktingboenden

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s