Beredskapspolis eller Polisreserv?

Idag när en Polis lämnar sin anställning så tar han med sig sin utbildning, sina erfarenheter och kunskap när han/hon slutar och Polismyndigheten som kan ha investerat tid och pengar i den enskilde polisen blir av med investeringen. Jämför man med Försvarsmaktens Officerare som slutade i förtid så kunde man erbjuda dom en Reservofficersanställning eller så blev dom kvar som Värnpliktiga Officerare tills dom var 47år.

Jag tycker att det är ett resursslöseri att inte ta tillvara på det humankapital man har genom att inte kunna erbjuda någon alternativ tjänstgöringsform. Jag är medveten om att många poliser inte kommer att vilja ha något att göra med sin gamla arbetsgivare men tror att det finns en vilja att göra något för samhället. I grafen ovan ser vi att över 800 poliser har slutat mellan 2010-2014 att jämföra med att beredskapspolisen bestod av 1200 personer när dom las ner

beredskapspoliser

Jag har i tidigare inlägg skrivit om behovet av beredskapspoliser och hur man skulle kunna utveckla det till något som var mer användbart. Vid ett återupprättande av Beredskapspolisen enligt den gamla modellen skulle man kunna erbjuda avgångna poliser att bli beredskapspoliser som  kunde kallas in vid krig eller kris, Eller medlemskap i en utvecklad form av beredskapspolisen som skulle likna det Engelska Special Constabulary.

Alternativet är att skapa en ny anställningsform som Reservpolis där man förslagsvis skulle kunna välja 5 års anställning utan tjänstgöringsskyldighet eller tillsvidareanställning med ett antal pliktdagar som måste fullföljas. Det skulle ge möjligheten för många att behålla kontakten med sitt gamla yrke, möjlighet att jobba extra och ge Polismyndigheten möjlighet att kalla in Reserver efter ett regeringsbeslut.

Ett annat sämre alternativ är att Krigsplacera avgångna poliser med hjälp av pliktlagar i  (Militär)polisförband för att kunna stödja det civila samhället i krig eller kris.

Min åsikt är att man borde utreda dessa fyra möjligheter till att utnyttja förtidsavgångna polisers kompetens:

  1. Frivillig eller med hjälp av pliktlag ingå i den gamla formen av Beredskapspolis
  2. Frivilliga eller deltidsanställda i en utvecklad beredskapspolis
  3. Ny anställningsform inom Polismyndigheten som Reservanställd polis
  4. Krigsplacering inom Försvarsmakten i (Militär)polisförband med hjälp av pliktlag

http://www.gd.se/blaljus/brott/allt-fler-poliser-valjer-att-lamna-yrket

https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/Jan-Mars/Mars/Sa-manga-poliser-slutar/

http://www.publikt.se/artikel/nastan-var-tionde-civilanstalld-slutade-forra-aret-19796

Inlägg om Beredskapspolisen

Inlägg om Kommunal polis

Inlägg om uppsättande av beredskapsenheter

Tillägg: 2018-09

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisens-orovackande-statistik-allt-fler-har-lamnat-for-andra-jobb

”Men 2015 ökade antalet, då slutade 271 poliser för att ta ett annat jobb. Sedan dess har ökningen fortsatt. Under 2017 och 2016 slutade cirka 460 poliser per år slutat för att ta ett annat jobb.”

Annonser

En kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s