Gränsbevakningsmyndigheten

Jag anser förvisso att Kustbevakningen bör bilda Marinens tredje ben tillsammans med Flottan och Amfibiekåren men det finns ett alternativ till det, och det är att bilda en ny myndighet där man slår ihop verksamheter och uppgifter som idag ligger på olika myndigheter främst:

 • Gränspolisen
 • Tullverket
 • Kustbevakningen
 • Sjöfartsverket

Jag har svårt att se nyttan av att man t.ex. måste ha en polisman och en tullare på plats för att utföra passvisering och tullkontroll på samma ställe, eller att en tullare inte kan ta misstänkt stöldgods i beslag. Att blåsa för att kontrollera nykterheten på en förare får dock tullen göra sen 2008 vilket visar att det går att överföra befogenheter från områden som ansågs rent polisiära förut. Genom att utöka uppgifterna för en ny myndighet skulle man kunna frigöra polisiära resurser för bekämpning av brott och få en totalt sett större effekt.

En ny myndighet skulle då kunna få följande uppgifter på sitt ansvar:

 • Gränskontroll (passkontroll)
 • Kontrollera in- och utförsel av varor över Sveriges gräns
 • Övervaka och kontrollera sjötrafik och fisket
 • Miljöräddning till Sjöss
 • Leda Sjöräddningsverksamhet
 • Ansvara för sjöräddningshelikoptrarna
 • Ansvara för sjötrafikövervakning
 • Polisiära uppgifter i sjö och gränsområdet

Samt olika typer av samverkan med andra myndigheter i krig och fred. (Tullverket och kustbevakningen var en och samma myndighet fram till 1983)

Det finns även andra typer av uppgifter som en ny myndighet skulle kunna få, i andra länder gör Tullen arbetsplatskontroller för att stoppa svartarbete och kontroller av affärer så att varor och kassaapparater är legala.

Tyska tullen gör kontroll mot svartarbete

För att öka effekten kan man införa militär grundutbildning med inriktning mot gränsbevakare där man som en del i sin utbildning tjänstgör i någon gränsbevakningsenhet i eller utanför Sverige och de som inte senare söker anställning inom myndigheten kan krigsplaceras i ett Gränsjägarkompani eller frivilligt söka sig till en Gränsjägarpluton (typ HV/Beredskapspolis)

Vi har förvisso inte samma långa gräns mot Ryssland som Finland har och än så länge ett Schengensamarbete, men även EU kan i framtiden ställa större krav på att vi ska bidra med personella resurser vid den gemensamma yttre gränsen t.ex. i Grekland eller Medelhavet och jag har svårt att se att man med nuvarande bemanning ska kunna hålla fler resurser på plats, över tid utan att det påverkar personalens psykosociala situation. Ett svar är att anställa mer personal, men med i dagens läge tror jag knappast att vi har råd med det utan vi behöver en pool av unga människor med rätt utbildning som kan åka frivilligt, en dellösning vore då att ha i första hand frivilliga Värnpliktiga att tillgå.

Vi hade förr Gränsjägarkompanier i Norrland som hade en tullare eller en polis i organisationen för att kunna kontrollera misstänkta personer i gränsområdet i skymningslägen

GJ67_bat1


http://www.raja.fi/gransbevakningsvasendet

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A4nsbevakningsv%C3%A4sendet

Polisens nationella strategi för gränsbevakning PDF

http://www.dn.se/nyheter/varlden/eu-bor-fa-ta-over-landernas-gransbevakning/

http://www.tullverket.se/rattfyllerikontroller

http://www.svd.se/ge-tullen-ratt-att-stoppa-stoldgods

Editerad 20160803/07 med info om rattfyllerikontroller och länk till SVD

One comment

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s