Värnplikten återinförs 2019??

Förvisso är jag inte emot en selektiv värnplikt baserad på den gamla Danska modellen med lottning, men det vid en snabb utbyggnad av Försvaret, eller för geografiska områden

”Enligt förslaget ska bara några tusen i varje årskull på cirka 100.000 personer tas ut för plikttjänstgöring. Dessutom omfattas både kvinnor och män, i enlighet med den könsneutrala lagen om totalförsvarsplikt som infördes 1995”

Detta kommer troligen att innebära 50/50 uttagning för att inte anklagas för diskriminering. Men hur ska man då hantera en situation där tex huvuddelen av dom frivilliga är män, ska man då kalla in fler kvinnor än män för att kompensera det?

”Vilka som tas ut för plikttjänstgöring avgörs av saker som lämplighet, villighet och intresse för det militära försvaret.”

Med andra ord, dom som redan är målgrupp för den frivilliga värnplikten? Är det inte bättre att förbättra rekryteringen?

Samtidigt kommer den frivilliga rekryteringen att vara kvar. Den totala mönstringen kan komma att omfatta ungefär 10.000 personer om året, varav en tredjedel baserat på allmän värnplikt.”

Så man ska då plikta in 3-4000 ungdomar, om dom inte är frivilliga, hur ska man då kompensera dom, då det är typ 90 000 som slipper?

”tydligt vad regeringen vill att vi ska åstadkomma” samt att direktiven är ”specifika”

Här blev jag nervös, har vi Politiska mål vs Verkligheten igen? Men kommittédirektiven nedan klarlägger en del.

”En särskild utredare ska föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som även i fortsättningen huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar frivilligheten när krigsorganisationens  behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering”

Det finns fler orsaker till att jag inte stödjer ett sådant förslag, jag tror att det kommer att ha en negativ inverkan på rekryteringen av frivilliga. Varför ska man söka sig till något som måste tvinga in folk i sina led? Ska man blanda frivilliga och pliktade i samma pluton? Blir det A och B gäng? Eller med olika plutoner, Vi och Dom tänk?

Med mer eller mindre ofrivilliga soldater, kommer man att ha samma situation som tidigare, att avgångar är en styggelse och måste bero på befälen oförmåga? Kommer vi att ha klagomål och tidningsartiklar om upplevda kränkningar, mer frånvaro och krav på mindre krävande utbildning?

”ge landets alla 17-åringar i uppgift att fylla i ett frågeformulär, som ska fungera som underlag för urvalet. 2018 ska den utvalda gruppen kallas till mönstring”

Jag skulle jag vilja se att man förbereder allt med ev lagändringar men i nuläget bara bara sjösätta frågeformuläret och mönstringen för att få ett underlag på intresset och status på dom som är intresserad

Frågorna och farhågorna är många

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/forslag-varnplikten-aterinfors-2019

http://www.svd.se/utredning-varnplikten-tillbaka-2019–for-bade-kvinnor-och-man

http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/direktiv/direktiv_utredning-om-langsiktigt-hallbar-personalforsorjning.pdf

Uppdaterad i dag 1 sept med bla direktiven

6 comments

 1. Varför lyckas inte vi inte fylla dom vakanser vi har idag? Kan det vara så att egentligen har inte försvaret lyckats ta sig ur bojjorna av förra århundradets föreställning om hur ett försvar ska/bör se ut, otympliga markförband med föråldrad teknik, otillräckliga flygförband, en flotta som inte syns och till slut ett totalt obefintligt luftförsvar. Hur ska detta attrahera våra ungdomar när man inte har utvecklat/följt med utvecklingen, investera i trovärdighet, våra ungdomar är inte gårdagens värnpliktiga, dom är inga dumskallar!
  Ett fullskaligt luftvärnsystem som behärskar alla nivåer av vårat luftrum och som hela tiden är bemannat och i ständig rörelse.
  Ett stort antal helikoptrar som snabbt kan sättas in i olika riktningar typ Tiger m.fl.
  Ett komplett korvettsystem som kan agera enl.redan tagna beslut.
  Ett resultat av ovanstående kan resultera i fyllda personalliggare om det görs attraktivt!
  2 procent av bnp skulle möjliggöra detta som ju är Natos mål för medlemmar och i förlängningen assosierade.

  1. Nja, Teknik har vi, moderna förband med, men det saknas pengar till Luftvärn mm men det är politiska beslut, inte militära. Dock en bra och relevant utbildning kommer att locka folk

  2. Att vi inte lyckats fylla vakanser beror, enligt mig, på att ersättning och allmänna villkor är urusla. Varför skulle du söka till, och sedan stanna i, ett jobb med ingångslönen 18 000 när du kan få nästan 22 000 på McDonalds?

   Om lönerna höjdes med t ex 2000 kr i månaden på ett bräde (ingångslöner och för de redan anställda) så skulle vi mycket snabbt kunna rätta till bristerna i personal i den existerande organisationen.

   Men om vi vill expandera numerären så behövs värnpliktiga. T ex en enda basbataljon till flygvapnet hade 2500 man – vi kan omöjligt rekrytera och betala för ett yrkesförsvar med den typen av organisation som behövs nu i Kalla Kriget 2.0.

   1. Jo, men det finns knappt pengar till nuvarande organisation så utöka numerären finns det i nuläget inget behov av. Höjda löner är en väg men kanske viktigare att det finns pengar till övningar och utrustning innan, Inte så motiverande att inte få öva och skjuta

   2. Allt kräver mer pengar, inklusive att inte förändra något från idag. Den enda lösning som inte kräver mer pengar är att skära ner antalet förband och skala tillbaka försvarsmaktens uppdrag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s