Kavalleristrid vs Infanteristrid

Efter ett blogginlägg från @hrflax om dom motoriserade bataljonerna med Patgb360 uppstod en Twitterdebatt om taktik och beväpning där bataljonen i Stockholm betonade den traditionella infanteritaktiken och såg fordonet som ett rent transportmedel och jag och tydligen personal i Revinge, såg ett behov av utökad beväpning.

Jag har ingen emot Infanteristrid utan ser det som en grund för mycket, jag vill inte heller påstå att jag sitter inne med hela sanningen utan hoppas att vi granskar gamla sanningar och tar debatten framåt

Inlägget från Kungsängen betonar

 • Snabb transport mot Fi
 • Avsutten strid
 • Mineringar (Fältarbeten)
 • Fördröjningsstrid
 • Strid i svår terräng t.ex. tät skog eller bebyggelse
 • Anfall bara mot oförsvarad eller lätt försvarad terräng

Personligen anser jag att Patgb 360 är lite overkill för dessa uppgifter utan ett enklare/billigare skyddat fordon skulle räcka (teoretiskt KP-Bil) Man kan diskutera fordonstyper men Bandvagn 410 kunde vara ett alternativ, om man vill fortsätta traditionen från Infanteribrigaderna

Vi har få bataljoner och en relativt stor yta att täcka. Att då ha ett snabbrörligt förband som måste välja en plats som är lämplig för infanteriets försvarsstrid, ligger tillräckligt långt bort från den framryckande fienden för att ge tid till förberedelser och dessutom löpa risken att vara ensam bataljon som i princip bara kan fördröja längs en huvudväg. Att man dessutom ha ett beroende av bra underrättelser för att inte hamna i direkt strid med bättre beväpnade förband, låter för mig  som ett visst underutnyttjande.

Kavalleristrid är för mig inte ren jägarstrid även om det finns paralleller, utan är dom klassiska uppgifterna för lätt kavalleri

 • Stridspaning
 • Flankskydd
 • Arriärstrid
 • Förföljning
 • Strid på djupet

Sett ur det perspektivet är Patgb 360 för lätt beväpnat med bara en vapenstation med 12.7mm TKsp, utan åtminstone delar av förbandet behöver någon form av tornlösning med Pvrb och Akan för att kunna överleva och ordnat dra sig ur en sammanstöt med Fiendens förband, med t.ex. BMD. Detta utesluter inte att förbandet även genomför det jag betecknar som infanteristrid som fortfarande kommer att vara huvudstridsmetod i anfall och försvar. Men möjligheten till direktverkande understöd ger bataljonen en större mångsidighet och bättre möjligheter att störa luftlandsättningar eller mindre landstigningar och stödja brigads anfall.

I tex Danmark valde man att anskaffa 2st m113 med 25mm Akan per pansrat Skyttekompani för att man ville ge kompanierna bättre möjlighet att verka mot WP helikoptrar och pansarskyttefordon.

Jag ser fram emot en diskussion om man bör välja en sådan lösning med 2 IFV per kompani eller att ett kompani per Bataljon utrustas med uppbeväpnade Patgb av den klass man ofta benämner ”combat reconnaissance vehicle”. Det kan även vara så att vi ska ha samma Basfordon i våra 2 bataljoner men med olika beväpningsalternativ och taktik?

Armens avsikt är att utveckla förbandet genom att tillföra förmågor och materiel, om det blir så är avhängigt finansieringen men i ARMÉNS UTVECKLINGSPLAN (AUP) 2014 – 2023 hittar vi följande passusar

”Studera möjligheter att förbättra luftvärnsförmågan för bataljoner som idag saknar dedikerat luftvärn (vapen som ej har luftförsvar som huvuduppgift). Bl.a. beväpning på Patgb 360”

”Eventuella studier om tyngre beväpning för Patgb 360 föreslås kravställa förmåga att bekämpa luftmål”

”Bataljonsartilleriet vid de mekaniserade bataljonerna och den motoriserade bataljonen föreslås utvecklas mot 12 cm grk.  Dessa bör vara monterade på splitterskyddat fordon med motsvarande rörlighet och skydd som stridsfordon90 och pansarterrängbil 360”

”Beslut föreligger att inte modifiera och anpassa RBS 55 systemet för motoriserad och lätt skyttebataljon. Därför föreslås att återläggande alternativt annan lösning för pansarvärnsförmågan studeras och att både behov för manöverbataljoner och jägarbataljon med flera beaktas”

”Förslag på åtgärder utöver ovanstående förslag är att bataljonsluftvärn anskaffas, alternativt tillförs genom omfördelning till motoriserad skyttebataljon och lätt skyttebataljon samt eventuellt andra bataljoner. Därutöver föreslås anpassat stridsbrosystem anskaffas till motoriserad skyttebataljon.”

På önskelistan skulle jag förutom tyngre beväpning även sätta anskaffning av något liknande  Volcano mine system 

”Världens farligaste däggdjur” förutsätter verktyg som kunskap och beväpning. Utan det är vi i många fall bara ett bytesdjur

Annonser

15 comments

 1. 12cm grk på Patgb 360, innebär det NEMO eller finns det konkurrenskraftiga alternativ för att montera 12cm grk på en så liten plattform?

  Sedan undrar jag hur tillgång till t.ex. NEMO med Strix påverkar behovet av andra vapentyper monterade på Patgb. Från de rapporter jag har läst från kriget i Ukraina verkar Vdv haft stora problem med att deras ganska lätta IFV-fordon slås ut i samband med spaningsuppdrag trots att de Ukrainska styrkorna under större delen av kriget saknat pansarvärnsrobotar med lång räckvidd.

  Med de förutsättningarna känns det som att t.ex. RBS 55 monterat på fordonen bör vara lägre prioriterat än arbete med att infanteriet ombord ska ha tillgång till optimala verktyg.

  1. Plattformen är inte liten och det finns flera alternativ, men om jag får gissa så blir det samma som till Strf90, Strix är ett bra vapen men är inget du på en minut får ner i målområdet . Du kan heller inte dra för stora växlar på kriget i Ukr det är inte heller antingen eller med Inf eller Vagnsbeväpning

   1. Tack för svar. Jag trodde att höjden på stridsutrymmet i en Patgb skulle göra det svårt att få plats med en lösning som Mjölner.

    Givet de begränsningar som finns gällande försvarsbudgeten är vi tyvärr tvungna att jämföra vilka investeringar som bäst ökar vår förmåga. Att göra det utifrån observerbara utfall med vapensystem som även svenska förband lär möta är i det sammanhanget även det logiskt. Begränsningar i jämförbarhet finns självklart men är även det någonting som bör diskuteras i större utsträckning precis som vår egen förmågeutveckling.

   2. Jo, men vi pratar önskemål och utveckling och det finns ingen anledning att begränsa sig för att en framtida budget blir låg. Prioriteringar, must have/nice to have måste givetvis föras men att göra det nu, skulle begränsa diskussionen då vi inte ens är på det klara med frågan Kav/Inf. Den innehåller dessutom fler dimensioner än vagn kontra trupp utan rör även tex LV, Bromtrl mm

 2. Mycket bra att detta debatteras då utveckling behövs. Men tyvärr är det en återkommande tendens att bataljoner håller kvar i sina hjärtefrågor oavsett om ens bataljon fått ny utrustning eller förändrad organisation och uppgift. Så oavsett om det är att vägra se ett fordom som en resurs eller om man håller kvar tankar om bandgående fordon och stridsvagnar så leder det till frånvaro av konstruktiv utveckling. Men med det sagt så;

  Ända sedan 360an introduktion i FM har jag varit fundersam till dess beväpning kopplat till det behov jag ser finns. Vår strid kommer som jag ser det vara reaktiv till en början, då jag utgår från att vi inte har planer på att invadera något land. En av de motoriserade bataljonernas främsta förmåga är dess taktiska rörlighet och möjlighet att vara först på plats och ta den initiala striden. Men då finns det krav på att förbandet måste ha en förmåga att stå upp mot en angripare med understöd från fordon som BMD-4 och BTR-80.

  Den vapenplattform som i dag är monterad på våra 360or är mycket potent men saknar stöd för vapenalternativ som jag ser som mer relevanta och är väl i underkant för den kapacitet fordonet besitter. En model som jag se skulle vara mer relevant och medföra en större taktisk relevans är ett system likt RIwP från företaget MOOG (se ref1). Eller vad sägs om en vapenplattform som i en och samma grundmodell stödjer kombinationer som TKsp/Grsp/PvRb och 30mmAkan/Ksp58/PvRb. En plattform som även kan byggas om mellan de olika kombinationerna i fält (se ref2). Men det är även av de springande punkterna enligt mig. Att det just blir en vapenplattform. En plattform som då inte ta utrymme i fordonet på bekostnad av antalet soldater. För det är som många med en bakgrund inom infanteriet brukar påpeka, för att ta och kontrollera även den lägsta form av Urban miljö kräver fotfolk. Men återgången till 2+2 i våra mekaniserade bataljoner klart ökar dess slagkraft inom vissa områden begränsar det dem när det gäller SIB och det är ett val jag förutsätter man gjort med vetskapen om des olika för och nackdelar. Så med detta som bakgrund är det tämligen troligt att ett stort ansvar inom SIB kommer att falla på just våra motoriserade bataljoner.

  Så det är ju i detta spektrumet jag hoppas våra två motoriserade bataljoner utveckla sin förmåga och taktik. Att vara det taktiskt rörligt förband som kan slå tidigt mot luftlandsättning och landstigande förband. Att ha numerären i soldater att behärska en urban miljö. Att vara armens ”go to” när det gäller fördröjningsstrid, flankskydd, SIB, men även till del stridsspaning och störstrid även om det två senare är större risktagningar. Behovet finns sedan decennier tillbaka som ett resultat av en allt för stor homogenisering av våra manöverbataljoner.

  Ref1: http://www.moog.com/content/dam/moog/literature/Space_Defense/Defense_Literature/RIwP_array_letter_16r6.pdf

  Ref2: http://youtu.be/knG8acH4l4k

   1. Ang det kommande inlägget, kommer du att ta upp de tyngre beväpningsalternativ som andra nationer har valt?

    Förresten, i det fall att Sverige skullevälja att lösa in sin option om 126st till, skulle man kunna ”dryga ut” förbanden genom att använda meindre potenta patgb i visa delar av bataljonerna?

  1. Hade nån dykt på motorområdet imorn med en ny vapenstation som tar ett kraftigare vapen och det bara magiskt hade löst sig så hade ingen på 12. bat blivit ledsen. Problemet är just ordet ”magiskt”. Jag kan önska mig nya prylar bäst jag vill men det är 23 steg över min nivå att fatta beslut och avdela resurser för något sådant. Det enda vi på bataljonen kan fokusera på är vad vi kan göra med det vi har här och nu. Detta kanske då uppfattas som att hålla fast vi ens hjärtefrågor.

   1. Förvisso gäller här och nu, men det finns en morgon med. Man behöver blicka framåt. Jag vet från egen Vpl tid att förslag från oss gällande nyuppsatt förbandstyp arbetades in i reglementet

 3. Jag kan hålla med om Patgb360 kan ses som overkill för vissa av uppgifterna men vårt synsätt präglas till stor del av att vi under 7.bat / 12.bat levnadstid sedan 2010 bytt fordonssystem fyra gånger. Nya förarutbildningar, packplaner etc. Vi kanske har blivit lite luttrade/cyniska men om vi då istället fokuserar på den avsuttna striden istället för vilken fordonstyp vi har blir vi mindre känsliga för förändringar. Men visst om man vill vara lite generaliserande hade vi kunnat lösa våra uppgifter med minibuss. Just nu är vi dock bara glada över att vi har ett snabbt fordon med god framkomlighet som rymmer en skyttegrupp.

  Intressant inlägg i stort med kloka tankar även om jag inte håller med om allt. På Bat-lv och GRK fronten finns det mycket att göra som du helt korrekt påpekar.

 4. Protector multistation har även ett nytt alternativ med Tksp och en javelin.
  https://www.kongsberg.com/en/kps/news/2016/june/kongsbergs%20protector%20rws%20%20highlighting%20javelin%20missile%20capabilities%20at%20eurosatory%202016/#

  Sedan delar jag att några kompanier behöver förstärkt beväpning där olika förslag har namngetts. den Polska lösningen med spike på vissa torn skulle vara optimalt. Även Protector har nu ett obemannat torn med 30 mm kanon. Är däremot tveksam till 105 kanon där Nemo borde vara ett bättre komplement tillsammans med befintliga 9040 torn. Sedan har vi även övertaliga obemannade torn till Cv90 då alla upprustade ska beväpnas med 9040 torn. Hoppas man där tänker om för tänkta reservbrigaden med utrustning från materialreserven.
  De jag tänker på är Stripbv och Epbv torn som kunde beväpnas 30 mm kanon som även täcker in luftförsvar.

  De som inte använder Amv på ett vettigare sätt än som skyddad transporttaxi kan åka med annat.

 5. Intressant skrivet. Dock så bör man skilja på kavalleri och kavalleri. Husarer stred uppsuttet medan dragoner stred avsuttet. Man kan också konstatera att de förband som har kavallerinamn inte har uppdaterat dem nämnvärt under de senaste 100 åren 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s