Danska Armen

När man började omstrukturera försvaret efter år 2000 var tanken att man inom ramen för en Fördelningsstab med två Brigader och understödsförband, kunna sätta upp tre Bataljonsstridsgrupper som skulle kunna roteras i internationell insats. Man skulle även med lång förvarning kunna sätta upp en Brigad för insats och övriga förmågor skulle dimensioneras för att understödja Bataljonsstridsgrupperna. En del förmågor avvecklades som Luftvärn och den ena Brigaden skulle bestå av fast anställd personal

I övrigt reducerade man till ett:

 • Tjänstegrenscentrum för Artilleri
 • Trängregemente
 • Signalregemente
 • Spaningsbataljon
 • Underrättelsecentrum (2014)

med uppgift att stödja internationella insatser och Bataljonsstridsgrupperna, förutom ovan nämnda finns det Jägarsoldater, MP mm. För att säkerställa möjligheten att växa vid behov behöll man även tre kaderorganiserade bataljoner förutom utbildningsbataljoner och de enheter som ingår i högvakt.

Man bygger på Värnpliktiga som i första hand tas ut frivilligt och övriga lottas in. Efter genomförd grundutbildning HBU 4 månader (hærens basisuddannelse) har man möjlighet att välja någon form av anställning, där man får genomgå HRU 8 månader (Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse) Man kan då bli fast anställd soldat eller ”rådighedspersonel” med ett reaktionsstyrkekontrakt (GSS-T

Fredsorganisationen speglar inte krigsorganisationen då Regementen ingående i dom båda brigaderna har fast anställda, tidvis anställda och värnpliktiga under utbildning i sina Bataljoner. Det är inte heller enbart dom enheterna med fastanställda som står för utlandsmissioner utan även kaderorganiserade och Utb kompanier sätter upp enheter för utlandsinsats, troligen för att minska belastningen då det enbart finns 14 stridande kompanier i organisationen

Materiellt sett har man tex:

 • 20 120mm Grk
 • 15 120mm Grk (Cardom beställd för Pirahnas)
 • 12 M109 Haubitz
 • 15 155mm Ceasar beställda som ersättning för M109
 • 45 CV9035
 • 57 Leopard 2 A5 varav 38 ska renoveras (Fler kan komma att renoveras)
 • 257 M/113 G3
 • 96 PIRANHA III C
 • 206 PIRANHA 5 ska anskaffas som ersättning för M/113
 • 24 Lv robot Stinger (I Malpåse)

Den nya försvarsuppgörelsen innebär för Arméns del en ökad betoning på nationellt och NATO försvar och innebär återtagande av olika förmågor och en faktisk utökning av numerären. Budgeten ökas från 1,17% av BNP till 1,3% 2023. I siffror ökar det med 800 Miljoner DKK under 2018 och stegras till 4.8 Miljarder 2023, som motsvarar en 20% stigning mot idag. Samtidigt ålägger man försvaret ett besparingsprogram för att frigöra pengar till reformerna, så 2018-19 kommer att bli magra år.

1a Brigaden, Armens Internationella Center med stab i Haderslev kommer att byggas ut till en komplett, insatsbar brigad. Brigaden utför normalt uppdragsinriktad utbildning av de Bataljonsstridsgrupper som armén sänder till internationella uppdrag. Den ska främst bemannas med professionella soldater från dom stående enheterna, men upp till 1000 reservister beräknas kunna ingå i styrkan på 4000man.

Brigaden kommer att bestå av dom tre stående Bataljonerna och tillföras Art, Ing och Trängbataljoner och bl.a. underättelseförband. Den förväntas vara fullt fungerande med både luftvärn och underrättelsekapacitet runt 2022

Fördelningsstaben (Danske Division) är fredsmässigt ett kompetenscentrum ansvarigt för bla utbildning, övningar och doktrin och har ett tätt samarbete med dom Baltiska brigaderna vilket kan ge en fingervisning om uppdrag i krig

Det talas om förstärkningar enligt punktlistan, men om allt genomförs är inte säkert:

 • En ny lätt infanteribataljon i Haderslev om ca 500 man
 • Artilleriregementet uppstår som egen myndighet igen
 • Artilleribataljonen får ett 3je batteri
 • Ett luftvärnskompani sätts upp igen
 • En tredje stridsvagnsskvadron sätts upp
 • Spaningsbataljon kommer att utökas till tre skvadroner
 • Kgl Livgardet får ett fjärde vaktlag för att kunna stödja Polisen vid terrorangrepp
 • Pansarvärnsförmåga återtas (TOW avvecklades 2010)
 • UAV (Drönare) kommer att tillföras
 • Utrustning för elektronisk krigföring tillförs
 • Ingenjörs materiel anskaffas
 • Jægerkorpset og Frømandskorpset fördubblas
 • Antalet VPL ökas med 500 per år
 • Ett mobiliseringskompani med Vpl tillförs dom tre stående bataljonerna

Tillförseln av Mobiliseringskompanier innebär att för första gången sen 2004 kommer man att krigsplacera Vpl ur personalreserven i förbanden och man skriver att det kan komma att tillföras fler kompanier under förutsättning att Mtrl och utrustning tillförs.

Fredsorganisationsschemat för brigaderna nedan är inte heltäckande och att det finns förändringar i utrustningen, tex fördelningen av CV90 i kompanierna. Livgardet har tex en extra utbildningsbataljon som enbart utbildar högvaktssoldater

Danske Division

Annonser

3 kommentarer

  1. 18 vagnar i ett kompani låter väldigt mycket. Inte ens USA kör med mer än 14 (3×4 + C & XO). Är nog troligare de har kompanier om 9 i så fall (3×3).

   1. Dom räknar med 14 vagnar per skvadron + 4 i reserv för underhåll så totalt 48 vagnar som det ser ut nu (vad jag kan få fram i öppna källor). Det skulle innebära att ytterligare 10st ska gå igenom REMO

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s