Kristinehamns Garnison

1943 bildades A9 Bergslagens Artilleriregemente och fick sitt kasernområde i Kristinehamn. 1992 togs beslut att även flytta I2, Värmlands regemente till Kristinehamn. Det ledde till ett antal nyinvesteringar, 2 nya kaserner, ny matsal och man utökade närövningsfältet, renoverade och nyanlade skjutbanor samt nya garage, verkstäder och stolplador. Man kunde därmed utbilda upp till 1200 soldater per år. På området fanns även Artilleriets Officershögskola samt ARTSS, Artilleriets Skjutskola

30 Mars 2005 kom den slutgiltiga konsekvensen av försvarsbeslutet 2004 att slå igenom i Kristinehamns Garnison då 426 anställda varslades när A9 flyttades till Boden. Efter nedläggningen tog kommunen fram en ambitiös utvecklingsplan 2007, det gamla regementsområdet skulle bli en ny stadsdel. En ny detaljplan för området togs fram 2018 då en ny ägare tagit över området 2016. Gissningsvis var inte behovet av en ny stadsdel så stort.

Kristinehamns Garnision

I januari 2019 tillkännages det vid en gemensam presskonferens i Kristinehamn att Kristinehamn, Karlskoga och Karlstads kommuner vill att man återetablerar en militär närvaro i Kristinehamn igen. Kommunerna inser väl att någon större etablering av industrier eller stora nya företag i området är ytterst osannolikt, så ett återetablerat Artilleriregemente betyder en mängd arbetsplatser med olika kvalifikationer, och inte minst en positiv inverkan på ungdomsarbetslösheten.

Ett beslut att återta området kommer inte att mötas av jubel från alla håll, bortser vi från Moskvas understödjare och miljötalibaner så är nog inte fastighetsbolaget Merx Fastigheter odelat positiva till omsvängningen då man precis ville börja bygga bostäder, inte heller fastighetsägarna längs med guldkusten (Vålösundsvägen)  kommer att vara positiva till att hamna i en bullerzon som lär påverka fastighetspriserna. Frågan om miljötillståndet och påverkan på möjligheten att bygga nytt eller till är förhoppningsvis redan diskuterad i kommunfullmäktige, det finns annars en risk att man tror att all övningsverksamhet kommer att ske på skjutfälten och att regementsområdet kommer att vara en vacker stillsam park fylld med arbetstillfällen.

Vad är fördelarna med området då? Det är relativt stort och orört och det finns en mängd olika lokaler som gör att man kan ha olika militära verksamheter på området och man har Villingsbergs och Horssjöns skjutfält i närheten

Det finns flera större orter inom 10 mil vilket gör att man har ett bra upptagningsområde för soldater och befäl, Stockholm når man på 2 timmar med tåg, Göteborg på 3 timmar och Oslo på 3,5 timme. I grannorten Karlstad finns en flygplats med både charter och reguljära förbindelser (47Minuter med bil) samt ett universitet, och till Örebro flygplats är det ca 50 minuter. Till P3 och T 2 är det 1,5 timme med bil.

A9 Upptagningsområde

En fördel är även bostadspriserna i området jämfört med storstadsområdena, här kan man få en villa för 1,5 miljon kronor med gångavstånd till jobbet och gissningsvis en bra miljö för barnen. Jag hoppas även att kommunerna inser att i en etableringsfas kommer man att behöva ge anhöriga förtur till arbeten i kommunerna för att vara man ska få en attraktiv arbetsplats. Det finns troligen ett visst rekryteringsunderlag i området med fd Officerare, man har tex en aktiv Officersklubb och det finns en utbildnings grupp från HV,  Örebro-Värmlandsgruppen (ÖVG) med säte i Örebro som kör GU för Hemvärnet på Villingsbergs skjutfält.

Hur skulle ett återtagande kunna gå till?  Det finns redan ett antal lediga lokaler i området och intresset för att etablera sig där har nog redan börjat minska med kommunens besked om att dom vill ha en återetablering där. Det kommer att minska hyresintäkterna och öka lusten att sälja området. Jag skulle sluta avtal med fastighetsbolaget om att hyra tomma lokaler med en köpoption för området som man kan lösa ut senare. Det kommer att ge bolaget ett intresse av att förvalta området tills försvarsmakten tar över helt och ge befintliga hyresgäster en möjlighet att planera sin verksamhet. En av hyresgästerna är Krongården som driver den fd Militärrestaurangen och har vandrarhem i kasernerna, under en etableringsfas skulle det vara en ren fördel att låta verksamhet vara kvar och kunna nyttja det som en personalmatsal.

Enligt utredningen, Försvarsmaktsstruktur 2035 (FMS 35) behövs förutom fler utbildnings plattformar även en utbyggd logistikfunktion. På området finns idag den fd Milotygverkstaden (Verkstadsvägen 5), Intendenturförrådet (Verkstadsvägen 2 ) och en nybyggd affärslokal på (Artillerivägen 3) som alla är utan hyresgäster idag. Det skulle kunna vara ett första steg för en återetablering, där jag antar att behovet av militära tjänster skulle vara mindre till en början.

Förutom dessa byggnader finns ett antal kontorsbyggnader som är tomma, fd Kanslihuset (Garnisonsvägen 3) samt fd Soldathemmet (Garnisonsvägen 1), Fd matsal, ArtSS (Garnisonsvägen 6) och ArtOHS (Garnisonsvägen 5)

Det innebär att det finns goda möjligheter att påbörja rekrytering av anställda och påbörja en återuppbyggnad av garnisonen. Utbildningsgruppen som utbildar Arboga Skvadron  i Villingsberg kan man i takt med  nyrekrytering och utbildning av nya befäl, ge ett utökat utbildningsuppdrag tills man flyttar till Kristinehamn.

Det skulle på sikt göra att Garnisonen skulle ha en

  • Logistikdel
  • Artilleribataljon(er)
  • Utbildningsdel för Skytte/hv

En ny detaljplan kommer att behövas tas fram och en miljöprövning kommer att behövas, det sistnämnda är orsaken varför jag tror att grundutbildning kommer att behöva fortsätta i Villingsberg ett tag till och att en logistikfunktion kommer att vara det första man bör sätta upp.

Det skulle vara intressant om någon kunde gör en undersökning bland fd anställda om det finns ett intresse att börja arbeta i försvaret igen, hel/deltid eller projekt/timanställning.


 

Bilder från 70talet
Kasernnamn
Värmlands Fältjägarkår

A9 krigsförband 1982

Bergslagens Artilleriregemente

Merx Fastigheter Fina flygbilder över området

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s