Flygvapnet

Skogsbrandsläckning – HKP 10 !

I samband med skogsbränderna kommer diverse utspel om att Sverige ska skaffa Brandsläckningsplan. Det är en bra resurs, men det är ändå relativt sällan vi har större skogsbränder i landet och sådana plan skulle troligen vara utlånade till södra Europa större delen av tiden, och under vinterhalvåret stå lagrade i en hangar

Helikoptrar är betydligt mer användbara, dom kan vattenbomba med brandtunnor, dom kan flyga ut brandmän och släckmateriel, transportera sjuka och skadade, utföra sjöräddning med ytbärgare. Ja listan kan göra lång

Försvaret tog sina sista HKP 10 (Helikopter 10 Eurocopter AS332 Super Puma) ur bruk 2015 och 6 stycken sattes ut till försäljning, men mig veterligt har dom inte sålts än. Försäljningen skulle omfatta sex (6) helikoptrar (två versioner A och D), inklusive reservdelar och underhållsutrustning. Helikoptrarna behöver dock genomgå en större översyn innan dom kan flyga igen och personal behöver utbildning.

Kan inte våra politiker ta ett beslut, att ge MSB uppdrag och pengar för att överta dessa helikoptrar som en nationell räddningsresurs?

Aerospatiale Hkp10 Salabranden

Idag har t.ex. Sjöfartsverket egna helikoptrar för sjöräddning, men dom skulle inte klara av en Estonia katastrof utan det skulle behövas fler resurser och där skulle en Nationell helikopterresurs göra stor nytta, detsamma gäller inom andra områden som nedan.

 • Vattenbombning
 • Sjöräddning
 • Flygräddning
 • Sjuktransport
 • Brandsläckning till sjöss (RITS)
 • Stöd till polisen
 • Stöd till andra länder inom EU
 • Militära övningar (i mån av tid)

Ett alternativ till bemanning är att MSB anställer egna besättningar eller gör en upphandling, men sett ur ett nationellt och samhällsekonomiskt perspektiv skulle det bästa vara om MSB äger helikoptrarna och Försvarsmakten tillhandahåller personal och underhåll. Min bedömning är att 6 helikoptrar och 5 besättningar skulle räcka till att ha en helikopter i beredskap året runt och 2 helikoptrar i beredskap under sommartid då eldningsförbud råder. Fördelen är att helikoptertypen finns i drift i både Norge och Finland vilket kan ge samordningsfördelar

 • 4 st är av modellen HKP10A som är före detta flygräddningshelikoptrar AWSAR (All Weather Search and Rescue) med dubbla vinschar och radar för navigering
 • 2 st är av modellen HKP10D som är uppgraderade med GPS navigering men har bara en vinsch

Helikopter 10 har fyra rotorblad och dubbla motorer på 1 780 hästkrafter vardera. Maximalt rymmer den 24 passagerare, men normalt upptas golvytan av två bårar och sju sittplatser. Lyftkapaciteten är tre ton, räckvidden 100 mil och marschhastigheten 260 km/h

Aerospatiale Hkp10 trupptransport

Skulle man placera Helikoptrarna i Karlsborg skulle man inom 65minuter teoretiskt nå detta område

HKP10 Karlsborg

Skulle nu inte dessa Helikoptrar finns tillgängliga mer så kan man upphandla nya eller begagnade på öppna marknaden

 

Annonser

Jag lovar och svär, att tjäna och skydda Sverige, dess folk och vår demokrati

Hur är det med avståndet mellan folket, politikerna och FM? Jag vill påstå att det var mindre förr när en majoritet av männen gjorde värnplikt och det fanns förband i hela Sverige, därför är det viktigt att man ökar kontaktytorna på olika sätt. Ett exempel är hur Ledningsregementet återupptagit traditionen med fackeltåg till kyrkan.

Under min grundutbildning hade vi försvarsupplysning och skolchefen lät helt enkelt ett Kommunalråd komma och hålla den delen som berörde statsskick och politik vilket jag tror var nyttigt för båda parter, vi ställde många frågor om politik och han fick träffa ungdomar, där flera senare skulle verka som befäl i hans stad

Jag riktar en vädjan till våra politiker att engagera er vid ert lokala förband, visa upp er för dom anställda och värnpliktiga, delta i regementets dag, soldaterinran , prata försvarsupplysning och politik med unga befäl.

Prova att Googla efter ”Soldaterinran” och titta på hur många tidningsartiklar ni får träff på, gör sen samma med ”krigsmannaedgång” här är ett exempel från Finland

I Tyskland har man Feierliches Gelöbnis som motsvarar vår soldaterinran, där Soldaterna inför inbjudna och anhöriga avlägger en ed eller löfte beroende om man är värnpliktig eller anställd

I videon ca 11 minuter in kan ni se edsgången inför förbundspresidenten, försvarsministern mfl.

Jag lovar/svär att troget tjäna förbundsrepubliken Tyskland och att tappert försvara det tyska folkets rätt och frihet.

soldaterinran-tyskland

Fram till 1980 var det något man i Tyskland gjorde inom kasernen, inför anhöriga. Första gången i offentlighet i Bremen blev det en våldsam vänsterdemonstration med 260 skadade och brinnande bilar. Än idag sker det demos från ytterkantsvänstern och ”fredsrörelsen” Men det hindrar inte Bundeswehr att fortsätta och varje år sker det vid t.ex. vid Riksdagshuset och den 20 Juli vid Försvarsministeriet med inbjudna gäster och politiker. Ute i landet sker det på olika sätt men gemensamt, är att oftast är lokala politiker inbjudna. Jag tror det är en av lärdomarna från förr att man inser att ett gott och nära förhållande mellan försvarsmakten, politikerna och folket är viktigt. Där skulle bara en ytterkantspolitiker kalla försvaret ett ”Särintresse”

Till Försvarets ledning har jag en annan vädjan, ändra upplägget för soldaterinran, Jag kommer själv ihåg att Översten stod och malde och vi tyckte att det var långtråkigt, och jag kan inte påstå att texten och stunden gjorde något större intryck på mig eller mina kamrater

Jag är egentligen inte kritisk mot innehållet men när jag tittar på texten för soldaterinran så är den lång och känns floskelfylld. Kan inte Försvarsmakten istället införa en Krigsmannaed som lämpligen genomförs som avslutningen på GMU (12v grundläggande militär utbildning) Att aktivt svära en ed är för mig starkare än att passivt lyssna på ett långt tal. Krigsman är dessutom ett juridiskt begrepp som starkt hänger samman med Försvarsmakten

Mitt förslag till ed är kort och koncis:

Jag lovar och svär, att tjäna och skydda Sverige, dess folk och vår demokrati

Sen kan en inbjuden politiker eller annan gäst hålla ett kort tal till soldaterna efter krigsmannaeden, som exempel kan man använda en avkortad version av soldaterinran:

Det svenska försvaret garanterar Sveriges oberoende och fred. Det ska värna vår demokrati, vår självständighet och vår frihet att själva utforma vår rättsordning och vår kultur. Genom att hjälpa andra länder och deras medborgare bidrar vi till fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i vår omvärld. Samtidigt främjar vi vår egen säkerhet.

Ni är nu Krigsmän i Försvarsmaktens och utgör därmed del av dess viktigaste resurs. Det är på er som Försvarsmaktens förmåga slutligen beror.  Om vi blir angripna ska ni och övriga invånare tillsammans och med våra gemensamma krafter med alla medel försvara vårt land och vår frihet. När ni tjänstgör utomlands är ni representanter för Sverige med det ansvar som detta innebär. Ni ska alltid göra ert yttersta, oavsett uppgift och ert handlande ska präglas av de värderingar som ni är satta att försvara.

Som soldat i Försvarsmakten är du utvald att försvara vårt land och att tjäna freden. Situationer kan uppstå då det är på dig allting hänger. Att du har tillgodogjort dig din utbildning och har förmåga och vilja att utföra dina uppgifter är avgörande. Du ska ta ansvar för ditt handlande och vara ett föredöme för andra.

Din insats är viktig och den behövs för Sverige. Jag välkomnar dig som Svensk Krigsman

http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article107535219/400-Rekruten-sprechen-Feierliches-Geloebnis-vor-Reichstag.htmlhttp://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article107535219/400-Rekruten-sprechen-Feierliches-Geloebnis-vor-Reichstag.html

https://sv.wikipedia.org/wiki/Soldaterinran

Krigsmans Erinran

Bundespraesident Gauck nimmt an Rekruten-Geloebnis am Reichstag teil

Bundespraesident Joachim Gauck schuettelt am Samstag (20.07.13) vor dem Reichstagsgebaeude in Berlin beim Geloebnis von freiwillig Wehrdienstleistenden, aus verschiedenen Verbaenden und Standorten der Bundeswehr, einem Wehrdienstleistenden die Hand. Foto: Clemens Bilan

Svenska Statsflyget – Regeringsplanen

Upplägget för ekonomin när det gäller statsflyget är ett klassiskt fall av ”Dolda Kostnader” Skulle man outsourca driften i en öppen upphandling skulle vi snart ha riksdagsmän som uttalar sig i pressen om hur fördärvligt outsourcing är ”Det har blivit 8 gånger så dyrt när driften blev privatiserad, vi kräver en återgång till den gamla ordningen

Kostnaden för en flygtimme är satt till 10800 SEK av regeringen själva, det är intressant då bara bränslekostnaden troligen ligger på ca 17000 SEK per timme. Den verkliga kostnaden borde ligga på 80 000-100 000 SEK om man räknar in löner underhåll och alla kringkostnader. Det finns uppgifter på att den dolda kostnaden ligger 225 miljoner SEK per år

Det är inte så mycket pengar, men för försvaret hade det räckt till t.ex. ca 400 tjänster eller ca 100 Pansarterrängbil 6 eller 2000 satser med bildförstärkare, laserpekare/vapenlampa.

Varför döljer man kostnader? Ja det kan man fråga sig, en teori är att man när regeringskansliet fick ett sparbeting så dolde man kostnaderna hos FM för att slippa göra andra besparingar. Det kanske är en orsak, men jag tror att det finns en annan orsak. Media granskar gärna Riksdagens resor, speciellt när dom går till  fotbolls-VM eller varmare orter.

Har man en reseavdelning som har till uppgift att boka det billigaste alternativet så kan man som Statsråd peka på att billigaste alternativet är bokat och en reporter kan kolla kostnaderna och se att det stämmer. Men vad händer när det är ”Falska” priser?

Regnér flög från Stockholm den 25 december tillsammans med en statssekreterare, två pressekreterare, ett kansliråd och en personal från Säpo.

Delegationen använde regeringsplanet och 20 timmar efter att de landat åkte de tillbaka till Stockholm igen. Försvarsmakten skickade sedan en faktura till regeringen på 242 100 kronor för flygningen

Varför tog ni inte ett vanligt flyg?

– Helt enkelt eftersom statsrådsberedningen gjorde den här bedömningen. Jag utgår ifrån att man då vägde ihop kostnader och vilka tillgångar som fanns på flyg och så vidare

Nu är det svårt i efterhand att jämföra priser men jag sökte lite och hittade resor med businessklass till Thailand ungefär samma datum och fick en kostnad på 500 000 Sek för sällskapet (ett proffs kanske får fram andra priser) Frid och fröjd Statsrådet sparade pengar åt staten, halva priset, men väldigt grovt räknat så:

242 100 / 10 800 = 22,41 Timmar ger 22,41 X 80 000 = 1 792 800

Det ger att resan med regeringsplanet blev 3 gånger så dyr som att flyga reguljärflyg med businessklass. Nu finns det andra faktorer, restid, byten och tillgänglighet på flyg som gör att det kanske inte fanns något alternativ. Men, ett stort men är att media och folk kanske ifrågasätter nyttan med ett deltagande i en minnesstund när kostnaden är nästan 1.8 miljoner kronor för 20 timmar i Thailand

statsflyget

Detta är något som utnyttjas av alla läger, Jan Björklund med sina sju närmaste politiska medarbetare på departementet, åkte till New York och Washington för studiebesök och en kick-off inför valrörelsen för 275 500 SEK. Kollar jag på SAS så kan man nu boka med SAS för ungefär 300 000SEK businessklass för 8 pers, att jämföra med ca 1.8 Miljoner verklig kostnad, 6 gånger så dyrt

När vi tittar i Statsflygsförordningen ser vi dessutom vad en medföljande kompis eller äkta hälft får betala, tolkar jag det rätt behövde Björklunds fru bara betala runt 10 000 Sek för att åka med.

12 § Om Regeringskansliet eller någon annan myndighet under regeringen är beställare, skall myndigheten ta betalt av passagerare vars resa inte är en statlig tjänsteresa

14 § Betalningen skall motsvara fullpriset för en liknande resa med reguljärt flyg. Om det är uppenbart att passageraren kunde ha skaffat en billigare flygbiljett, skall i stället priset för en sådan biljett läggas till grund för beräkningen

Detta kan vi jämföra med medias granskning av SCA där styrelseordföranden fick gå:

En resa till New York för 800 000 kronor per person. En halv miljon tur och retur till London. Och 120 000 kronor för att åka till Göteborg. Så kan det se ut när miljöprofilerade skogsbolaget SCA är ute och flyger – ofta med vd:n som enda passagerare. SvD Näringsliv granskar SCA:s affärsflyg i en rad artiklar

Nu säger väl nån att möjligheten att åka lyxigt kan väl inte vara grunden till detta, Jodå det är säkert en del i det hela, glöm inte klipp o klistra, dubbelt boende och andra affärer

Intressant är att när man kommer i regeringsställning så följer man inte upp den kritik man gav den förra regeringen i denna artikel

Kent Härstedt, S-ledamot i försvarsutskottet, vänder sig mot att regeringens flygpris slagits fast i statsflygsförordningen, en ändring som godkändes av regeringsplanets enskilt flitigaste användare: statsminister Fredrik Reinfeldt.

– Det är nästan lite planekonomi över det hela, säger Härstedt.

– För oss är det viktigt att försvarsmakten ska debitera vad det faktiskt kostar, så att man får tillbaka de pengar de lägger ut i olika sammanhang där man gör insatser som inte direkt hör till Försvarsmakten. Då kan man inte lägga fast en faktisk princip om en kostnad som är förutbestämd.

Även Peter Eriksson (MP), ord­förande för riksdagens konstitutionsutskott, är kritisk till att de rörliga kostnaderna för statsflyget skjuts över på Försvarsmakten.

– Det är viktigt veta vad de olika sakerna kostar för regeringen, säger han och fortsätter:

– Om någon skulle göra en anmälan så gör vi naturligtvis en granskning av det.


Mer läsning och Länkar:

http://navyskipper.blogspot.se/2016/11/vem-bestamde-egentligen-att-statsflyget.html

http://www.dt.se/dalarna/har-ar-fakturorna-fran-hultqvists-afrikaresa-berattar-for-dt-skulle-aldrig-anvanda-statsflyget-for-privata-syften

http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2012/09/att-leka-affar-med-skattebetalarnas.html

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10815439.ab

http://www.uvell.se/2015/02/25/come-fly-with-me-25715633

Wiseman5 januari 2013 01:44

FM tillåts inte redovisa en faktisk timkostnad för statsflyget, MEN den ligger runt 80 000 kr/h. Intressant är också hur turerna gick till när ett nytt flygplan köptes in. Kanske går det att läsa mer om en dag på en viss blogg.

http://navyskipper.blogspot.se/2013/01/avgiften-for-statsflyget.html

http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/05/dn-uppmarksammar-statsflyget.html

http://www.dn.se/ekonomi/forsvaret-far-sta-for-notan-nar-regeringen-flyger-dyrt/

 

Säve Flygplats (fd F 9) del 3

Det har varit flera turer om Säve Flygplats, fd F 9 Göta Flygflottilj eller Göteborg City Airport. Jag skrev om det i Januari 2015 och Juni 2015  Det senaste är att ett avtal nu är klart om försäljning till Sernecke group för 175 Miljoner kronor.

Området kring Säve flygplats kanske kan få en motorbana, äventyrsbad mm. Man vill skapa ett upplevelsecentrum och knyta ihop det med evenmangsverksamhet som redan finns i området, så som galoppbanan, speedway och Aeroseum.

Den så kallade 112-verksamheten -polis, ambulans och sjöräddning med helikopter – ska vara kvar på Säve under en 15 års-period från att avtalet skrivs under och marken ska också kunna användas av mindre flyg under en period på minst fem år.

Trafikverket hade synpunkter på att den nya innehavaren bara behövde garantera en banlängd på 1000 meter, Swedavia slår ifrån sig alla anklagelser om att det handlar om att förhindra ny konkurrens i framtiden.

 

 

Fortsatt bråk om Säve flygplats – Feb 2016

Detta ska hända med Säve flygplats Maj 2016

Säve Flygplats (fd F 9)

Det har varit flera turer om Säve Flygplats, fd F 9 Göta Flygflottilj eller Göteborg City Airport. Jag skrev om det i Januari i år. Den informationen som fanns då, sa att kostnaderna för att åtgärda banorna skulle vara ungefär 250 miljoner kronor vilket skulle göra det olönsamt att driva flygplatsen och att Swedavia inte kunde hitta någon som var villig att köpa. Enligt en rapport som nu blivit offentlig ska kostnaderna för att renovera bansystemet vara betydligt lägre runt 50 Miljoner Kronor. I rapporten skriver man att ett beslutat underhållsprogram inte följts och att skicket på banan är väldigt dåligt. Det finns i en annan artikel i GP uppgifter om att omasfaltering av Västerås flygplats som liknar Säve, kostade 30 miljoner kronor.

Säve tagen från Nord Väst

Bild från Flygkartan.se

I samma artikel uppges att Swedavia som gått ut med en prislapp på 100 miljoner kronor ska ha tackat nej till ett sån bud  från grannverksamheten Nolvik restaurang och konferens, som ville driva flygplatsen vidare för Taxiflyg mm. Nu uppges prislappen ligga på mellan 300 och 400 miljoner kronor. Det finns även röster inom kommunen som vill att kommunen ska köpa marken och hyra ut till någon som driver Flygplatsen. Det pågår även diskussioner med Swedavia om att låta någon ta över och driva verksamhet med kortade banor (ingen konkurrens till Landvetter) Jag föreslår att Staten (FM) köper tillbaka området från Swedavia och rustar upp banorna, och för att ha ekonomi i det hela arrendera ut den Civila delen Göteborg City Airport till någon som vill driva det, Aroseum kan vara kvar i nya berghangaren och Kasernområdet kan åter bli militärt. Flygplatsen kan då bli krigsflygfält och Kasernområdet kan användas i för grundutbildning, skjutövningar mm för de enheter som finns vid fd Amf 4 och för Hemvärnet.

Kasernområdet tillhörde så sent som 2011 Fortifikationsverket vilket borde betyda att byggnaderna är i någorlunda skick.

Flygplatsen har ett Miljötillstånd som 2014 löd:

Miljödomstolen lämnar Göteborg Säve Flygplats AB tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) att på Göteborg/Säve flygplats bedriva nuvarande och en planerad markverksamhet avseende samhällsanslutet flyg och kommersiell luftfart omfattande högst 58 000 flygrörelser.
Göteborg Säve Flygplats AB får därutöver bedriva flyg och markverksamhet alla dagar på året utan begränsning till tid på dygnet och utföra det antal flygrörelser som påfordras dels vid beredskaps eller räddningstjänstuppdrag på land, till sjöss eller i luften samt vid försvarsövningar.
Tillägg 20150628
Jag blev uppmärksammad av @vromStr att byggnaderna med några få undantag var i dåligt skick, den minnesbild jag hade av området var att det var tegelkaserner typ 50talet men det var fel. Lite mer sökningar visade att många av byggnaderna är träbaracker från 40talet och det finns ingen anledning att lägga pengar på att rusta byggnader som är omoderna och har höga driftskostnader. Då är det bättre att riva det gamla och istället bygga (hyra) moderna modulhus och plåtförråd. Om man ändå ska betala svinhyror till Fortifikationsverket så kan man lika gärna ha moderna lokaler.
Länkar:

Problem med NH90/HKP14 i Marinversion

NH90

Förutom dom leveransförseningar som har drabbat NH90 så har även tekniska problem lett till flygförbud under olika perioder. Man har t.ex. upptäckt problem men att motorerna måste kyla ner sig tillräckligt mellan två insatser och vid ett tillfälle utlöste man släckanläggningen enligt instruktion men det ledde till störningar i elektroniken som medförde ett okontrollerat beteende för lastramp, vindrutetorkare mm. Söker man på nätet och bl.a. på Tyska Wiki tas en mängd klagomål upp gällande t.ex. trupptransport och att man inte kan ta full last i lyftkroken.

Specifikt för Marinversionen så har man på Bla Nederländska helikoptrar fått svåra korrosionsskador efter sjöbaseringar som ledde till att man stoppade leveranserna och i Der Spiegel anges det nu att NH90 har flygförbud för insatser över bebyggt område och ”krävande insatsområden” där Östersjön ingår.

Jag är dock för snål för att köpa hela artikeln och googlat lite och det verkar som att flygförbudet härrör sig till problemen med elektroniken som uppstod i samband med utlösandet av släckanläggningen, dvs. inte specifikt Marinversionen NM90 utan samtliga i NH90 serien, problemet är troligen mer akut för Tyskland då dom bara har tre insatsberedda Marinhelikoptrar av 40+ individer.

Så vad innebär detta för Svensk del?

Inte så mycket tror jag så länge FMV och Truppen får/delar information. Tex korrosionsproblemen har redan lett till ett åtgärdsprogram och problemet med varmstarter är tydligen tekniskt dokumenterat sen 2010 och även elektronikproblemen kommer att lösas med tiden.

Den stora risken är ytterligare förseningar innan vi har HKP 14F operativ och insatsberedd med sensorer och vapen och det kan vi motverka genom att behålla vår Helikopter 10 ett tag till som Marinhelikoptrar, jag tror även att det kan vara möjligt att utrusta dom med den Hydrofon som är tilltänkt för HKP14 även om J.K Nilsson säkert har en annan åsikt om tidsramar och tekniska problem.

Tillägg: Thales FLASH SONICS Sonar Finns till NH90, MH60 och Super Puma. Det är samma sonar som är avsedd för HKP14 Men heter då Flash-S och är förbättrad för grunda vatten. Då kan vi installera Hydrofonen avsedd för HKP14 i 4st HKP10 och på det sättet få en interimsförmåga och börja träna operatörer

Länkar:

Eget blogginlägg Helikopterresurser i Fred

Navy Skipper, Att göra om samma misstag gång efter annan? om HKP10

FAZ om flygförbudet (på Tyska)

Bundeswehr om flygförbudet

Eget blogginlägg om materialproblem i Bundeswehr

HKP10

Hälsinge Flygplats / F15 Söderhamn

(Kartbilder Från Google Maps)

F 15 Söderhamn lades ner 1998 och området såldes 2000 till kommunen som försökte driva Söderhamns flygplats fram till 2011 men man fick det inte att fungera ekonomiskt. Man har öppnat företagsparken Flygstaden, som hyr ut lokaler på det före detta flottiljområdet. Bloggaren Chefsingenjören skriver om statusen på banan som är tillräckligt lång för att ta emot tunga transportplan. Jag har tidigare skrivit om det på min Blogg.
Jag är inte ute efter uppsättande av Flygflottiljen på nytt utan ett återtagande av området för försvarsmaktens räkning med ett samutnyttjande av området av dom olika försvarsgrenarna

Första steget borde vara att återta landningsbanorna och säkra att dom är användbara samt säkra tillgång till förråd och förläggning så att banorna snabbt kan tas i bruk som krigsflygfält igen. Nu kommer säkert någon och säger att FV inte har personalramar för ett krigsflygfält till, men kan man inte pröva att sätta upp ett Hemvärnsbaskompani FV i ett första steg? Det måste finnas någon form av rekryteringsbas bland fd F15 anställda och Värnpliktiga. (Edit: Jag vill bara påpeka att en satsning som denna ska inte tas inom ram utan kräver att pengar tillförs, viktigt är är att göra det så ekonomiskt som möjligt)

Andra steget är att vid en återinförd selektiv värnplikt börja utbilda en till två kompanienheter per år för Armen på kasernområdet. Då flygplatsen inte används dagligen så har man inte heller problemet med bullerstörningar. Man skulle kunna utbilda ett Ingenjörskompani och ett Skyttekompani årligen och med en sexårscykel skulle man personalförsörja 2 skyttebataljoner och 2 ingenjörbataljoner utan att behöva allt för många fasta tjänster.

Genom att i inledningen outsourca Vakt, Kök mm kan man hålla ner kostnaderna och det finns inget som hindrar att man genererar intäkter genom låta civilflyget utnyttja flygplatsen eller låta företag vara kvar i de lokaler som inte används. Med buss tar det ca 10 minuter till Söderhamn City och inom 150km radie finns det flera orter som säkrar ett personalunderlag och ger resvägar på mindre än två timmar med bil/buss för soldaterna. Till Stockholm tar tåget 2 timmar och 9 minuter.

Söderhamn F15

Flygstaden har gott om lediga lokaler, det finns t.ex. fyra Kompanikaserner, Mässlokaler, Matsal, AM förråd, Idrottshall.

En fördel till är den närbelägna hamnen i Sandarne vilket gör att Söderhamn även skulle kunna utgöra logistikbas för Marinens förband.

Den som är intresserad kan titta igenom länkarna nedan för lediga lokaler.
http://flygstaden.se/kategori-lokaler/industri-verkstad
http://flygstaden.se/kategori-lokaler/lager-f-rr-d
http://flygstaden.se/kategori-lokaler/kontor-kontorshotell

Tillägg 2016-07

Här är en video när man firar F15 50 år – Flygvapnets huvudflygdag 1995

Och även en PDF från Flygvapennytt nummer 4 1994

Säve Flygplats läggs ner

Gamla F 9 Göta Flygflottilj numera Göteborg City Airport ska läggas ner. Swedavia ville egentligen sälja, men taxibanorna är i så dåligt skick att inte passagerarflygplanen får använda dom och det skulle kosta ca 250 miljoner kronor att asfaltera om dom. Så man har beslutat att lägga ner flygplatsen. Eftersom Swedavia inte hittar en köpare så vore det kanske läge att köpa tillbaka flygfältet och till en början ha en Depå och krigsflygfält där samt bedriva viss grundutbildning på platsen.

Säves militära del (Säve depå) tillhörde så sent som 2011 Fortifikationsverket och har även fördelen att ha berghangarer där flygmuseet Aroseum huserar. Efter en renovering skulle flygfältet ha banor som helt eller delvis fyller dom kraven som Wiseman anger i sin blogg Svårt att idag effektivt ta emot militärt stöd och Berghangarerna skulle kunna användas för sitt ursprungliga ändamål eller för att förhandslagra NATO materiel för en stridsflygdivision med skyddsförband och luftvärnsresurs i en framtid.

Länkar:

Göteborg city airport lägger ner

För dyrt att rädda Säve

Bildblogg från Berghangaren mm

Gammalt Blogginlägg

31. Luftburna bataljonen

När beslutet kom om att sätta upp den Luftburna bataljonen fann jag det idiotiskt och på olika forum kunde man läsa att en del trodde att Bataljonen skulle kunna sättas in mot Mekförband och försörjas från luften med den ringa mängd helikoptrar vi förfogade över och Kihl drömde väl att vara en modern Kilgore.

Men idag med vårt anorektiska försvar har ett sådant förband sitt existensberättigande, eftersom behovet av lättrörliga elitförband förband har ökat kraftig för att kunna möta angrepp av ”Små Gröna Män” eller fientliga marin eller fallskärmstrupper. Det är även viktigt att kunna lyfta in trupp i ett område som politiskt svar på t.ex. kränkningar eller närgångna övningar, och vid hotbildsförändringar då det ökar osäkerheten hos motståndaren och försvårar hans planering. Exempel är övningen Combined Challenge 2007 där uppgiften var att säkra en flygplats och en hamn något som man kan behöva göra snabbt innan motståndaren hinner först.

fallskarmsjagare-k3

Därför är det synd att man omvandlar 31.LBbat till en lätt manöverbataljon när den väl behövs som rörlig resurs, men Hkv och politikerna är väl ur fas med verkligheten som vanligt.

Även om vi inte har Helikopterresurser att lyfta hela förbandet så kan man med tillförsel av Helikopter 16 lyfta ett kompani i taget och genom att utbilda hela eller delar av förbandet i fallskärmshoppning kunde man luftlandsätta skytteplutonerna och använda helikoptrar för att lyfta in tung utrustning och underhåll.

Genom att aktivera gamla F6 i Karlsborg och stationera Helikopter 16 där får man en lättrörlig styrka med en idealisk placering mitt i Mellansverige, räknar man med en marschhastighet på 280km/t når man från Karlsborg inom en timme Gotland, Gävle eller Kristianstad.

Genom att tillföra förbandet AUVERLAND A3F jeepar som har testats skulle man öka den operativa rörligheten då dom kan transporteras i dom kommande Helikopter 14, förbandet har även behov av en lätt PV-Robot och framtiden någon form av luftvärnsresurs för att ge möjlighet till självförvar.

Jag kan tänka mig att soldaterna har drömmar om Attackhelikoptrar och Wiesels något som vi inte har pengar eller andra resurser för, mer prioriterat är egna transportresurser i form av t.ex. PZL M-28 Skytrucks som har ett lastutrymme som motsvarar HKP 14 eller annat billigt STOL flygplan som komplement till helikoptrarna och för fallskärmsövningar. Även beväpning för Helikopter 15a är viktigt så den kan agera i spanings/understödsrollen. Hade man inte lagt ner Lätta Attacken kunde man i krig utnyttjat skolflygplanen SK60(B) för understöd av bl.a. 31.LBbat och andra lätta förband, men ersättaren för SK60 kommer förhoppningsvis att kunna beväpnas och i krig flyga CAS

Länkar:

Chefsingenjören om Lätta attacken
Protec om Auverland

Kristianstadsbladet om Combined Challenge
Luftburen Förmåga
Operation Gute,  Jägarchefen

Den operativa larmstyrkan

Skogsbrandsläckning från luften

Det har talats om att anskaffa brandsläckningsflyg nu i samband med branden i Västmanland. Nackdelen är att planet bara kan användas till en sak, till skillnad från en helikopter som kan sättas in i andra typer av räddningstjänst under större delen av året.

Jag är av uppfattningen att MSB skall betala anskaffningen av släckutrustning till försvarets helikoptrar och även betala för anskaffning av ett par lämpliga helikoptrar som kan sättas in utan att den normala militära verksamheten störs vilket jag har skrivit om i ett tidigare inlägg

Bambi Bucket

En annan bättre anskaffning än rena skogsbrandflyg är Modular Airborne FireFighting System eller MAFFS som är en tankmodul man kan lasta in i en C130 Hercules (TP84)
Tanksystemet rymmer mellan 10 000 -13 000 liter vatten och lasten kan dumpas i flera ”angrepp” om nödvändigt. Nackdelen är att påfyllningen sker då planet har landat på ett flygfält vilket gör att påfyllning och anflygningstiden är större än för ett renodlat släckflyg som kan ”Scopa” upp vatten, men man tar dubbla mängden vatten vilket kompenserar något.

California state wildfires

Man ska se MAFFS systemet som ett komplement till helikoptrarna som alltid ska svara för första insatsen och först vid större bränder ska våra Hercules lastas med MAFFS som MSB betalar för och sättas in i släckarbetet.

Vad andra bloggare har skrivit:

6mannen om nedrustning av räddningstjänsten

Navy Skipper om politiska beslut som har lett till resursbrist

Wiseman om försummelser

Strilaren 2 om branden