Flygbaser

Säve Flygplats (fd F 9) del 3

Det har varit flera turer om Säve Flygplats, fd F 9 Göta Flygflottilj eller Göteborg City Airport. Jag skrev om det i Januari 2015 och Juni 2015  Det senaste är att ett avtal nu är klart om försäljning till Sernecke group för 175 Miljoner kronor.

Området kring Säve flygplats kanske kan få en motorbana, äventyrsbad mm. Man vill skapa ett upplevelsecentrum och knyta ihop det med evenmangsverksamhet som redan finns i området, så som galoppbanan, speedway och Aeroseum.

Den så kallade 112-verksamheten -polis, ambulans och sjöräddning med helikopter – ska vara kvar på Säve under en 15 års-period från att avtalet skrivs under och marken ska också kunna användas av mindre flyg under en period på minst fem år.

Trafikverket hade synpunkter på att den nya innehavaren bara behövde garantera en banlängd på 1000 meter, Swedavia slår ifrån sig alla anklagelser om att det handlar om att förhindra ny konkurrens i framtiden.

 

 

Fortsatt bråk om Säve flygplats – Feb 2016

Detta ska hända med Säve flygplats Maj 2016

Annonser

Säve Flygplats (fd F 9)

Det har varit flera turer om Säve Flygplats, fd F 9 Göta Flygflottilj eller Göteborg City Airport. Jag skrev om det i Januari i år. Den informationen som fanns då, sa att kostnaderna för att åtgärda banorna skulle vara ungefär 250 miljoner kronor vilket skulle göra det olönsamt att driva flygplatsen och att Swedavia inte kunde hitta någon som var villig att köpa. Enligt en rapport som nu blivit offentlig ska kostnaderna för att renovera bansystemet vara betydligt lägre runt 50 Miljoner Kronor. I rapporten skriver man att ett beslutat underhållsprogram inte följts och att skicket på banan är väldigt dåligt. Det finns i en annan artikel i GP uppgifter om att omasfaltering av Västerås flygplats som liknar Säve, kostade 30 miljoner kronor.

Säve  tagen från Nord Väst

Bild från Flygkartan.se

I samma artikel uppges att Swedavia som gått ut med en prislapp på 100 miljoner kronor ska ha tackat nej till ett sån bud  från grannverksamheten Nolvik restaurang och konferens, som ville driva flygplatsen vidare för Taxiflyg mm. Nu uppges prislappen ligga på mellan 300 och 400 miljoner kronor. Det finns även röster inom kommunen som vill att kommunen ska köpa marken och hyra ut till någon som driver Flygplatsen. Det pågår även diskussioner med Swedavia om att låta någon ta över och driva verksamhet med kortade banor (ingen konkurrens till Landvetter) Jag föreslår att Staten (FM) köper tillbaka området från Swedavia och rustar upp banorna, och för att ha ekonomi i det hela arrendera ut den Civila delen Göteborg City Airport till någon som vill driva det, Aroseum kan vara kvar i nya berghangaren och Kasernområdet kan åter bli militärt. Flygplatsen kan då bli krigsflygfält och Kasernområdet kan användas i för grundutbildning, skjutövningar mm för de enheter som finns vid fd Amf 4 och för Hemvärnet.

Kasernområdet tillhörde så sent som 2011 Fortifikationsverket vilket borde betyda att byggnaderna är i någorlunda skick.

Flygplatsen har ett Miljötillstånd som 2014 löd:

Miljödomstolen lämnar Göteborg Säve Flygplats AB tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) att på Göteborg/Säve flygplats bedriva nuvarande och en planerad markverksamhet avseende samhällsanslutet flyg och kommersiell luftfart omfattande högst 58 000 flygrörelser.
Göteborg Säve Flygplats AB får därutöver bedriva flyg och markverksamhet alla dagar på året utan begränsning till tid på dygnet och utföra det antal flygrörelser som påfordras dels vid beredskaps eller räddningstjänstuppdrag på land, till sjöss eller i luften samt vid försvarsövningar.
Tillägg 20150628
Jag blev uppmärksammad av @vromStr att byggnaderna med några få undantag var i dåligt skick, den minnesbild jag hade av området var att det var tegelkaserner typ 50talet men det var fel. Lite mer sökningar visade att många av byggnaderna är träbaracker från 40talet och det finns ingen anledning att lägga pengar på att rusta byggnader som är omoderna och har höga driftskostnader. Då är det bättre att riva det gamla och istället bygga (hyra) moderna modulhus och plåtförråd. Om man ändå ska betala svinhyror till Fortifikationsverket så kan man lika gärna ha moderna lokaler.
Länkar:

Hälsinge Flygplats / F15 Söderhamn

(Kartbilder Från Google Maps)

F 15 Söderhamn lades ner 1998 och området såldes 2000 till kommunen som försökte driva Söderhamns flygplats fram till 2011 men man fick det inte att fungera ekonomiskt. Man har öppnat företagsparken Flygstaden, som hyr ut lokaler på det före detta flottiljområdet. Bloggaren Chefsingenjören skriver om statusen på banan som är tillräckligt lång för att ta emot tunga transportplan. Jag har tidigare skrivit om det på min Blogg.
Jag är inte ute efter uppsättande av Flygflottiljen på nytt utan ett återtagande av området för försvarsmaktens räkning med ett samutnyttjande av området av dom olika försvarsgrenarna

Första steget borde vara att återta landningsbanorna och säkra att dom är användbara samt säkra tillgång till förråd och förläggning så att banorna snabbt kan tas i bruk som krigsflygfält igen. Nu kommer säkert någon och säger att FV inte har personalramar för ett krigsflygfält till, men kan man inte pröva att sätta upp ett Hemvärnsbaskompani FV i ett första steg? Det måste finnas någon form av rekryteringsbas bland fd F15 anställda och Värnpliktiga. (Edit: Jag vill bara påpeka att en satsning som denna ska inte tas inom ram utan kräver att pengar tillförs, viktigt är är att göra det så ekonomiskt som möjligt)

Andra steget är att vid en återinförd selektiv värnplikt börja utbilda en till två kompanienheter per år för Armen på kasernområdet. Då flygplatsen inte används dagligen så har man inte heller problemet med bullerstörningar. Man skulle kunna utbilda ett Ingenjörskompani och ett Skyttekompani årligen och med en sexårscykel skulle man personalförsörja 2 skyttebataljoner och 2 ingenjörbataljoner utan att behöva allt för många fasta tjänster.

Genom att i inledningen outsourca Vakt, Kök mm kan man hålla ner kostnaderna och det finns inget som hindrar att man genererar intäkter genom låta civilflyget utnyttja flygplatsen eller låta företag vara kvar i de lokaler som inte används. Med buss tar det ca 10 minuter till Söderhamn City och inom 150km radie finns det flera orter som säkrar ett personalunderlag och ger resvägar på mindre än två timmar med bil/buss för soldaterna. Till Stockholm tar tåget 2 timmar och 9 minuter.

Söderhamn F15

Flygstaden har gott om lediga lokaler, det finns t.ex. fyra Kompanikaserner, Mässlokaler, Matsal, AM förråd, Idrottshall.

En fördel till är den närbelägna hamnen i Sandarne vilket gör att Söderhamn även skulle kunna utgöra logistikbas för Marinens förband.

Den som är intresserad kan titta igenom länkarna nedan för lediga lokaler.
http://flygstaden.se/kategori-lokaler/industri-verkstad
http://flygstaden.se/kategori-lokaler/lager-f-rr-d
http://flygstaden.se/kategori-lokaler/kontor-kontorshotell

Tillägg 2016-07

Här är en video när man firar F15 50 år – Flygvapnets huvudflygdag 1995

Och även en PDF från Flygvapennytt nummer 4 1994

Säve Flygplats läggs ner

Gamla F 9 Göta Flygflottilj numera Göteborg City Airport ska läggas ner. Swedavia ville egentligen sälja, men taxibanorna är i så dåligt skick att inte passagerarflygplanen får använda dom och det skulle kosta ca 250 miljoner kronor att asfaltera om dom. Så man har beslutat att lägga ner flygplatsen. Eftersom Swedavia inte hittar en köpare så vore det kanske läge att köpa tillbaka flygfältet och till en början ha en Depå och krigsflygfält där samt bedriva viss grundutbildning på platsen.

Säves militära del (Säve depå) tillhörde så sent som 2011 Fortifikationsverket och har även fördelen att ha berghangarer där flygmuseet Aroseum huserar. Efter en renovering skulle flygfältet ha banor som helt eller delvis fyller dom kraven som Wiseman anger i sin blogg Svårt att idag effektivt ta emot militärt stöd och Berghangarerna skulle kunna användas för sitt ursprungliga ändamål eller för att förhandslagra NATO materiel för en stridsflygdivision med skyddsförband och luftvärnsresurs i en framtid.

Länkar:

Göteborg city airport lägger ner

För dyrt att rädda Säve

Bildblogg från Berghangaren mm

Gammalt Blogginlägg

Bristen på baseringsmöjligheter och basförband Del 3

Vakten F15

3. F 13 Norrköping och F 15 Söderhamn

F13 Bråvalla i Norrköping har berghangarer och tillhörde fortfarande försvaret 2010. så även om delar av området har sålts så finns möjligheten att återköpa marken, dock har jag sett uppgifter på att man har grävt upp bränsledepån.

F 15 Söderhamn såldes 2000 till kommunen som försökte driva Söderhamns flygplats fram till 2011 och man har öppnat företagsparken Flygstaden, bloggaren Chefsingenjören skriver om statusen på banan som är tillräckligt lång för att ta emot tunga transportplan

Första steget borde vara att återta landningsbanorna och säkra att dom är användbara samt säkra tillgång till förråd och förläggning så att banorna snabbt kan tas i bruk som krigsflygfält igen.

Jag tror sedan att i framtiden måste man även utöka Arméns fredsorganistaion och vägen att gå är samlokation av Arméförband och Flygvapnets basförband.

I fallet med Söderhamn skulle jag då föreslå ett Baskompani och en utbildningsbataljon för ingenjörsförband då det finns utrustning för en Förbindelsebataljon i förråd som inte används samt att man har möjligheten att öva i hamnen, där man även kan basera marinfartyg tillfälligt. Landningsbanan är tillräckligt lång för att ta emot militärt stöd (om den är bärig nog vet jag ej) och den skulle kunna utgöra en bra reservflygplats för Finska F-18 Hornets. Varför då ingenjörsförband? Ja det finns många broar mellan Norra och Södra Sverige som möjliggör förflyttning av förband och mtrl.

Bråvalla borde då kunna nyttjas för att utbilda Basförband för flygvapnet och avlasta Helikopterdivisionen på Malmen genom att förlägga del av helikopterverksamheten dit. Och precis som med Säve kan man använda Berghangarerna för sitt ursprungliga ändamål (man anpassade dom för JAS 3 år innan man la ner) eller för att förhandslagra NATO matriel i en framtid.

Bristen på baseringsmöjligheter och basförband Del 2

F4 Frösön

2. F 9 Säve och F 4 Frösön

Båda flygfälten är idag civila flygfält och har därmed fördelarna av att ha bevakning, räddningstjänst och annan infrastruktur på plats och att den civila delen var skild från den militära, en basenhet från flygvapnet skulle då bara behöva en mindre del anställd personal och kunna fylla upp befattningarna med GSS/T eller i framtiden VPL. Man skulle även kunna krigsplacera personal i luftfartsverket som arbetar på Säve eller ge GSS/T förtur till tjänster på flygplatsen

Säves militära del tillhörde så sent som 2011 Fortifikationsverket och har även fördelen att ha berghangarer där flygmuseet aroseum huserar. Berghangarerna kan användas för sitt ursprungliga ändamål eller för att förhandslagra NATO materiel för en stridsflygdivision med skyddsförband och luftvärnsresurs i en framtid.

Frösöns flygplats övergavs av Flygvapnet ca 2006 och jag vet inte hur mycket civil verksamhet som finns inne på det gamla flottiljområdet men det är inga olösliga problem att återköpa mark och lokaler. Att lagra mtrl och ha lite personal på plats för att kunna använda fältet som krigsflygfält, kräver knappast hela det gamla flottiljområdet såvida man inte väljer att samlokalisera andra enheter där. I ett NATO samarbete kunde fältet även användas av Norrmännen som krigsflygfält eller för att motta stöd.

Båda flygfälten har banor som helt eller delvis fyller dom kraven som Wiseman anger i sin blogg Svårt att idag effektivt ta emot militärt stöd

Så med relativt enkla medel och lite personal kan vi snabbt få två krigsflygfält tillgängliga där man åtminstone kan basera och tanka stridsflygplan

Bergangar Säve

Bristen på baseringsmöjligheter och basförband Del 1

Flera bloggare som t.ex. Wiseman skriver om problemet, att vi idag har ytterst få baseringsmöjligheter för flygförbanden och att F17 Kallinge ligger inom porté för Iskandersystemet. En möjlig lösning vore att utnyttja flygplatser där det redan finns infrastruktur som skulle göra det möjligt att minimera antalet tjänster som behövs för att öppna basen

F6 Kasernvakten

1. Karlsborg
Gamla F6 skulle kunna vara en lämplig kandidat till ny flygbas, Fältet används idag som flygfält av Försvaret och jag vet inte vad för resurser man har på plats från flygvapnet. Men genom att utnyttja resurserna inom Karlsborgs Garnision  (Kök, Vakt, Läkare mm) kan hålla ner antalet tjänster till ett minimum vid en utbyggnad av basorg. Tittar man på Google Maps ser man hur små avstånden är.
Om ekonomin tillåter kunde man även välja att basera Försvarets Helikopter 16 till Karlsborg om man tar ett nytt beslut och behåller den Luftburna bataljonen där

Edit: Länk om UOMet