Helikopter

Skogsbrandsläckning – HKP 10 !

I samband med skogsbränderna kommer diverse utspel om att Sverige ska skaffa Brandsläckningsplan. Det är en bra resurs, men det är ändå relativt sällan vi har större skogsbränder i landet och sådana plan skulle troligen vara utlånade till södra Europa större delen av tiden, och under vinterhalvåret stå lagrade i en hangar

Helikoptrar är betydligt mer användbara, dom kan vattenbomba med brandtunnor, dom kan flyga ut brandmän och släckmateriel, transportera sjuka och skadade, utföra sjöräddning med ytbärgare. Ja listan kan göra lång

Försvaret tog sina sista HKP 10 (Helikopter 10 Eurocopter AS332 Super Puma) ur bruk 2015 och 6 stycken sattes ut till försäljning, men mig veterligt har dom inte sålts än. Försäljningen skulle omfatta sex (6) helikoptrar (två versioner A och D), inklusive reservdelar och underhållsutrustning. Helikoptrarna behöver dock genomgå en större översyn innan dom kan flyga igen och personal behöver utbildning.

Kan inte våra politiker ta ett beslut, att ge MSB uppdrag och pengar för att överta dessa helikoptrar som en nationell räddningsresurs?

Aerospatiale Hkp10 Salabranden

Idag har t.ex. Sjöfartsverket egna helikoptrar för sjöräddning, men dom skulle inte klara av en Estonia katastrof utan det skulle behövas fler resurser och där skulle en Nationell helikopterresurs göra stor nytta, detsamma gäller inom andra områden som nedan.

  • Vattenbombning
  • Sjöräddning
  • Flygräddning
  • Sjuktransport
  • Brandsläckning till sjöss (RITS)
  • Stöd till polisen
  • Stöd till andra länder inom EU
  • Militära övningar (i mån av tid)

Ett alternativ till bemanning är att MSB anställer egna besättningar eller gör en upphandling, men sett ur ett nationellt och samhällsekonomiskt perspektiv skulle det bästa vara om MSB äger helikoptrarna och Försvarsmakten tillhandahåller personal och underhåll. Min bedömning är att 6 helikoptrar och 5 besättningar skulle räcka till att ha en helikopter i beredskap året runt och 2 helikoptrar i beredskap under sommartid då eldningsförbud råder. Fördelen är att helikoptertypen finns i drift i både Norge och Finland vilket kan ge samordningsfördelar

  • 4 st är av modellen HKP10A som är före detta flygräddningshelikoptrar AWSAR (All Weather Search and Rescue) med dubbla vinschar och radar för navigering
  • 2 st är av modellen HKP10D som är uppgraderade med GPS navigering men har bara en vinsch

Helikopter 10 har fyra rotorblad och dubbla motorer på 1 780 hästkrafter vardera. Maximalt rymmer den 24 passagerare, men normalt upptas golvytan av två bårar och sju sittplatser. Lyftkapaciteten är tre ton, räckvidden 100 mil och marschhastigheten 260 km/h

Aerospatiale Hkp10 trupptransport

Skulle man placera Helikoptrarna i Karlsborg skulle man inom 65minuter teoretiskt nå detta område

HKP10 Karlsborg

Skulle nu inte dessa Helikoptrar finns tillgängliga mer så kan man upphandla nya eller begagnade på öppna marknaden

 

Annonser

Problem med NH90/HKP14 i Marinversion

NH90

Förutom dom leveransförseningar som har drabbat NH90 så har även tekniska problem lett till flygförbud under olika perioder. Man har t.ex. upptäckt problem men att motorerna måste kyla ner sig tillräckligt mellan två insatser och vid ett tillfälle utlöste man släckanläggningen enligt instruktion men det ledde till störningar i elektroniken som medförde ett okontrollerat beteende för lastramp, vindrutetorkare mm. Söker man på nätet och bl.a. på Tyska Wiki tas en mängd klagomål upp gällande t.ex. trupptransport och att man inte kan ta full last i lyftkroken.

Specifikt för Marinversionen så har man på Bla Nederländska helikoptrar fått svåra korrosionsskador efter sjöbaseringar som ledde till att man stoppade leveranserna och i Der Spiegel anges det nu att NH90 har flygförbud för insatser över bebyggt område och ”krävande insatsområden” där Östersjön ingår.

Jag är dock för snål för att köpa hela artikeln och googlat lite och det verkar som att flygförbudet härrör sig till problemen med elektroniken som uppstod i samband med utlösandet av släckanläggningen, dvs. inte specifikt Marinversionen NM90 utan samtliga i NH90 serien, problemet är troligen mer akut för Tyskland då dom bara har tre insatsberedda Marinhelikoptrar av 40+ individer.

Så vad innebär detta för Svensk del?

Inte så mycket tror jag så länge FMV och Truppen får/delar information. Tex korrosionsproblemen har redan lett till ett åtgärdsprogram och problemet med varmstarter är tydligen tekniskt dokumenterat sen 2010 och även elektronikproblemen kommer att lösas med tiden.

Den stora risken är ytterligare förseningar innan vi har HKP 14F operativ och insatsberedd med sensorer och vapen och det kan vi motverka genom att behålla vår Helikopter 10 ett tag till som Marinhelikoptrar, jag tror även att det kan vara möjligt att utrusta dom med den Hydrofon som är tilltänkt för HKP14 även om J.K Nilsson säkert har en annan åsikt om tidsramar och tekniska problem.

Tillägg: Thales FLASH SONICS Sonar Finns till NH90, MH60 och Super Puma. Det är samma sonar som är avsedd för HKP14 Men heter då Flash-S och är förbättrad för grunda vatten. Då kan vi installera Hydrofonen avsedd för HKP14 i 4st HKP10 och på det sättet få en interimsförmåga och börja träna operatörer

Länkar:

Eget blogginlägg Helikopterresurser i Fred

Navy Skipper, Att göra om samma misstag gång efter annan? om HKP10

FAZ om flygförbudet (på Tyska)

Bundeswehr om flygförbudet

Eget blogginlägg om materialproblem i Bundeswehr

HKP10

31. Luftburna bataljonen

När beslutet kom om att sätta upp den Luftburna bataljonen fann jag det idiotiskt och på olika forum kunde man läsa att en del trodde att Bataljonen skulle kunna sättas in mot Mekförband och försörjas från luften med den ringa mängd helikoptrar vi förfogade över och Kihl drömde väl att vara en modern Kilgore.

Men idag med vårt anorektiska försvar har ett sådant förband sitt existensberättigande, eftersom behovet av lättrörliga elitförband förband har ökat kraftig för att kunna möta angrepp av ”Små Gröna Män” eller fientliga marin eller fallskärmstrupper. Det är även viktigt att kunna lyfta in trupp i ett område som politiskt svar på t.ex. kränkningar eller närgångna övningar, och vid hotbildsförändringar då det ökar osäkerheten hos motståndaren och försvårar hans planering. Exempel är övningen Combined Challenge 2007 där uppgiften var att säkra en flygplats och en hamn något som man kan behöva göra snabbt innan motståndaren hinner först.

fallskarmsjagare-k3

Därför är det synd att man omvandlar 31.LBbat till en lätt manöverbataljon när den väl behövs som rörlig resurs, men Hkv och politikerna är väl ur fas med verkligheten som vanligt.

Även om vi inte har Helikopterresurser att lyfta hela förbandet så kan man med tillförsel av Helikopter 16 lyfta ett kompani i taget och genom att utbilda hela eller delar av förbandet i fallskärmshoppning kunde man luftlandsätta skytteplutonerna och använda helikoptrar för att lyfta in tung utrustning och underhåll.

Genom att aktivera gamla F6 i Karlsborg och stationera Helikopter 16 där får man en lättrörlig styrka med en idealisk placering mitt i Mellansverige, räknar man med en marschhastighet på 280km/t når man från Karlsborg inom en timme Gotland, Gävle eller Kristianstad.

Genom att tillföra förbandet AUVERLAND A3F jeepar som har testats skulle man öka den operativa rörligheten då dom kan transporteras i dom kommande Helikopter 14, förbandet har även behov av en lätt PV-Robot och framtiden någon form av luftvärnsresurs för att ge möjlighet till självförvar.

Jag kan tänka mig att soldaterna har drömmar om Attackhelikoptrar och Wiesels något som vi inte har pengar eller andra resurser för, mer prioriterat är egna transportresurser i form av t.ex. PZL M-28 Skytrucks som har ett lastutrymme som motsvarar HKP 14 eller annat billigt STOL flygplan som komplement till helikoptrarna och för fallskärmsövningar. Även beväpning för Helikopter 15a är viktigt så den kan agera i spanings/understödsrollen. Hade man inte lagt ner Lätta Attacken kunde man i krig utnyttjat skolflygplanen SK60(B) för understöd av bl.a. 31.LBbat och andra lätta förband, men ersättaren för SK60 kommer förhoppningsvis att kunna beväpnas och i krig flyga CAS

Länkar:

Chefsingenjören om Lätta attacken
Protec om Auverland

Kristianstadsbladet om Combined Challenge
Luftburen Förmåga
Operation Gute,  Jägarchefen

Den operativa larmstyrkan

Helikopterresurser i Fred

HKP 10

Bloggaren Navy Skipper har tre nya blogginlägg om Helikoptrar som nationella resurser

1 Nationell helikopterstrategi
2 Skogsbranden i Västmanland
3 Förtydligande angående Försvarsmaktens stöd till samhället

I tex Italien betalade myndigheten för katastrofskydd anskaffningen av en LPD San Marco (L9893), Fartyget bemannas av Italienska marinen men är i fred i beredskap för katastrofer och deltar regelmässigt i övningar och insatser.

I grunden är det ett bra beslut att försvaret ska ägna sig åt den militära verksamheten i första hand och att det civila samhället ska sköta sina åtagande själv, annars är vi tillbaka i 90talet där FMs delar värderades utifrån hur mycket nytta det det civila samhället hade av dom i fred. Eller att FMs budget subventionerar flygtid för regeringsflyget

Jag är ingen motståndare till att militära helikoptrar utnyttjas vid katastrofer men den militära verksamheten måste gå först, även i fredstid.

Hade vi kunnat vrida klockan tillbaka 10 år så skulle regeringen ha fattat beslut om att 8-12  helikopter Hkp 4 skulle ha renoverats  och i fred ingå i en nationell katastrofberedskap finansierad genom MSBs budget. Dvs MSB borde betala för:

-Anskaffning
-Underhåll
-Hälften av Tjänsterna
-Del av utbildningstiden
-Och flygtiden vid civila insatser

Dvs försvaret betalar grundutbildning, hälften av tjänsterna och sin egen flygtid. (detta borde även gälla regeringsflyget) På detta sätt hamnar kostnaderna på rätt ställe och blir synliga.

Jag anser att grundläggande beredskap för sjöräddning och ambulansflyg är ett ansvar för respektive myndighet med inhyrda civila aktörer som är i jour om det krävs. Försvarets resurser ska vara en andra linjens resurs som tas i anspråk vid stora insatser.

Tillägg:  Sjöfartsverkets helikopterverksamhet sköts numera inhouse

Tillägg 20141216: Att göra om samma misstag gång efter annan?  Nu ska FM ta Helikopter 10 ur bruk, det finns 9 individer som skulle kunna göra god tjänst enligt vad jag beskrivit ovan.