Ukraina

Kriminella och Handgranater

10 handgranater har sprängts i Malmö och en har kastats mot en Polisbil och reaktionerna från press och politiker har varit måttliga, kanske för att inga dödsoffer har krävts. Inte heller medelsvensson reagerar, dels är dom nog avtrubbade efter ständiga sprängningar och så länge inte media belyser dom verkliga riskerna förstår dom inte faran.

Men nu har SVT och Press möjligheten att förstå konsekvensen av en kastad handgranat i en folkmängd, det kan vara mot en demonstration, mot en krogkö eller mot en poliskedja och förmedla det till sina läsare/tittare

M75

Vi har facit efter den kastade handgranaten i Kiev, 3 döda och ett hundratal skadade. Vad jag kan se på bilderna hade poliserna skyddsvästar på sig och dom flesta kan räkna ut effekten av en splitterhandgranat i en oskyddad folkmängd, jag skulle inte heller vilja vara första ambulans på plats i en storskadeplats med t.ex. berusade och arga människor.

Vad händer om en extremist eller någon som Mangs får tag i en handgranat?

Polisbuss Splitter

Videos från attentatet i Kiev

Varning närbild på skadade

Annonser

Hjälp till Ukraina

Sårade Soldater på Sjukus

I samband med Boxeraffären med Litauen så kom det fram information om att man gett Tjeckien tillstånd till att vidare-exportera fd Östtyska pansarbandvagnar ”Reexport von 280 ehemaligen NVA-Schützenpanzer der Gattung BMP-1” Dessa ska exporteras till Irak.

Min bedömning är att det rör sig om våra gamla PBV501 då mej veterligen inga BMP1 hamnade i Tjeckien utan alla exporterades till Grekland eller Sverige.

Det som är irriterande som infanterield är:

1 Det är förmodligen våra gamla vagnar som på dubiösa grunder såldes

2 Tyskarna vägrar att sälja/skänka vapen till Ukraina men Irak går bra

3 Våra navelskådande politiker är sämre än än Tyskarna

Nu har vi små möjligheter att ge vapenhjälp men kan vi inte ge medicinsk hjälp istället? Vi kan erbjuda ett antal vård och reha platser för svårt skadade och civila, skänka medicinsk utrustning och läkemedel och skicka läkare och annan personal för att stödja dom civila sjukhusen bakom frontlinjen med utbildning och praktisk hjälp.

Upp till bevis nu politiker och intresseföreningar, vi skickar hjälp till halva världen med när ett land i vår närhet utsätts så blundar ni.

Länkar:

Avvecklingen av pbv-501

Regierungspressekonferenz vom 23. Februar

Weiterverkauf aus Tschechien

Panzerdeal mit Litauen

Ukrainakrisen 3

Serhiy Hordiychuk, 35, from Volyn Oblast, suffered wounds serious enough to require amputation of his left arm

Serhiy Hordiychuk, 35, från Volyn Oblast, Far till två barn sårades så svårt att man fick amputera hans arm

Den Svenska regeringen har beslutat att ge Ukraina 35 miljoner kronor i humanitärt stöd, som kommer att gå till bland annat mat, mediciner och filtar. Pengarna kommer att ges via FN och Röda Korset. Även om det är bra så kommer vårt bidrag inte att synas utan att bli en del i ett allmänt stöd, där den Ryska propagandan troligen kommer att vinkla det till sin fördel inom besatta områden.

Jag saknar fortfarande medicinsk hjälp direkt till Ukrainska sjukhus och att vi påtar oss att vårda svårt skadade civila och soldater. Tyskland kommer förutom ekonomisk hjälp på totalt 5 miljarder varav 250 miljoner direkthjälp till flyktingar, ta hand om 20 svårt sårade soldater. Österrike kommer att vårda 5 civila på sjukhus i Niederösterreich så varför är våra politiker tysta då även Georgien ställer upp?

Tillägg 2014-09-03: Tyskland har nu bestämt sig för att leverera skyddsvästar och medicinsk utrustning  Även DN Skriver om detta

Förutom ekonomisk och medicinsk hjälp finns det uppgifter om vapenhjälp till Ukraina. Kroatien kommer eventuellt att skicka 14 Mil Mi-8 MTV-1 helikoptrar till som hjälp till Kiew och i utbyte få 20 UH-60 Black Hawks från Amerikanska lager. Ett antal MI-8 var nyligen renoverade i Ukraina.

Ungern har sålt 58 st T-72m (+20?) stridsvagnar till ett tjeckiskt bolag Excalibur Defense Ltd, anbudsförfarandet är förvisso från Oktober 2013 men bl.a. Ryska medier säger att dom har transporterats till Ukraina. Även om det är sant så innebär det inget direkt bevis på att dom tillförts Ukrainska enheter, teoretiskt kan dom befinna sig där för renovering eller skrotning, men en del foliehatt/propagandasajter framför detta som ett bevis på att Kiev iscensätter en invasion som dom skyller på Ryssarna.

Förutom stridsvagnar har ungarna 8 Mi8, 18 MiG-29B, 6 MiG-29U8, 21 RD-33 (motorer) och 5 L-39ZO till salu

Excalibur har dessutom hela eller delar av beståndet av PBV501 som såldes till VOP-026 Šternberk som är Tjeckiens motsvarighet till FMV, där jag tycker att vi kunde ställa pengar till förfogande till köp av ett antal enheter. Vi kommer dock att se ett ökat tryck mot t.ex. Tjeckien och Kroatien från Ryssar och nyttiga idioter

Här är syns en femtedel av av dom troligen fd Svenska vagnarna, nog för 5 pansarskyttekompanier

Ukrainakrisen 2

Polen vill ersätta sina Mig-29 och SU-22 och även Rumänien och Bulgarien behöver upprusta sitt flygvapen så att överföra Spanska och Italienska och Tyska överskotts-Eurofighters från Trance 1 till i första hand Polen, Rumänien men kanske även Bulgarien är ett bra svar på den Ryska aggressionen då det stärker frontstaterna och visar att Europa är en partner som erbjuder säkerhet.

Förvisso tar det bort chansen att sälja nya plan nu men jag tror knappast man kommer att ha en chans att vinna upphandlingar med nya plan, då är det bättre att ”ge” bort gamla plan och istället tjäna pengar på underhåll och uppgraderingar och utbildning. I princip får man ta kostnaden för planen och sedan dela den mellan medlemsstaterna efter förmåga, dvs helt gratis skulle det inte bli.

Fördelarna skulle vara stora då man skulle få ett nät av baser i Östra Europa med infrastruktur för Eurofighter och även om man överför 12 plan har t.ex. Polen ett större behov än det vilket senare kan medföra nyförsäljning. Givetvis dåligt för SAAB men bra för Europa.

Ett annat mindre kontroversiellt politiskt och försvarsindustriellt alternativ vore att dela upp dom 55 Italienska AMX ACOL mellan Rumänien och Polen

I övrigt är det helikoptrar, Pumor och Centauros som är användbara som svar på den Ryska asymmetriska krigföringen då man med hjälp av dom kan sätta upp snabbrörliga förband

Italiensk Överskott

Ukrainakrisen 1

Jag ser en möjlighet för EU/NATO att svara på Rysslands aggression genom att stödja med i första hand pengar och förnödenheter till Ukraina och genom att överföra vapen till gränsstaterna, visa en reaktion på den Ryska aggressionen som är mer direkt än bara ekonomiska sanktioner.

Ukraina behöver ekonomiskt stöd och även moraliskt stöd genom att erbjuda oss att ta han om rehab av skadade soldater och civila, jag har en känsla att vi har mer resurser och möjligheter i form av plastikkirurgi, proteser, rehabilitering och eftervård än vad man i nuläget har lokalt. Det måste även ske resurs och kunskapsöverföring till utvalda Ukrainska sjukhus för att förbättra rehab och eftervård på lång sikt.

Vi behöver även bidra med riktade insatser till återuppbyggnaden av krigsskadade områden så att lokalbefolkningen ser att Västeuropa faktiskt betyder något för dom.
Ukrainas försvar stöds bäst i nuläget genom donationer av skyddsvästar och hjälmar samt sjukvårdsmtrl, något som direkt kan visa soldaterna att vi stödjer Ukraina och inte ställer krav på logistiken utan kan hanteras befintliga underhållskanaler, och troligen inte faller inom givarländernas regler för krigsmatrielexport.

På sikt behöver vi stödja en återuppbyggnad av Ukrainas försvar genom pengar till köp av vapen från den egna rustningsindustrin, något som även skapar jobb lokalt och sedan förvästliga vissa nyckelsystem genom REMO eller ersättning.