Juridik

Brott o Straff 1

Det är kräver egentligen en mycket längre text, men tid är en bristvara.

Det finns ett antal rättsfall nu där frisläppta begått nya brott, eller andra brott där man tycker straffen är för låga och det är lätt att skrika på längre och hårdare straff eller obligatoriska 100års straff, eller att ”hade han inte släppts ut i förtid så hade han inte mördat X” När men två år senare när hela straffet är avtjänat hade han kanske mördat Y? Eller gäller livstidsstraff vid andra misshandeln?

Och snälla, bygg inte ert resonemang på vad ni läser i Aftonvrålet, dom vill bara sälja lösnummer.

Jag skulle kunna lista 100 fall där någon dödas och be er göra fyra straffbedömningar med olika gärningsmän där ni måste motivera ert beslut och sedan kunna förklara varför Fall 1 med Gärningsman 3 har ett kortare straff än Fall 8 Gärningsman 1 osv så inser ni kanske problematiken vi har i domstolarna

Ex, gräl på krogen, GM knuffar offret som faller så olyckligt så han dör.

GM1 Anabol kroppsbyggare där det svartsjuka offret verbalt angriper GM under längre tid

GM2 Vek Doktorand där det svartsjuka offret verbalt angriper GM under längre tid

GM3 Vek Doktorand som tidigare misshandlat offret flera gånger men där offret verbalt angriper GM under längre tid innan knuff

GM1 Ordningsvakt på krog i tjänsten där det svartsjuka offret verbalt angriper GM under längre tid

Så då kan ni välja; Vållande till annans död, Dråp, Mord, Nödvärn eller annat lagrum samt frikännande, böter, villkorligt eller fängelse samt tid för ett ev straff

När ni är klara med dessa så får ni 99 fall till

Ps, Om det inte finns någon morot i form av villkorlig frigivning, hur ska ni då motivera någon att delta i någon form av verksamhet som syftar till att minska risken för återfall?

http://www.gp.se/ledare/teodorescu-sluta-dalta-med-m%C3%A4n-som-sl%C3%A5r-1.2519067

Annonser

Brott och Straff – Ungdomsbrott

Vi har en förnuftig grundsyn på brott begångna av minderåriga, problemet är att den grundsynen har blivit extremt polariserad och lite verklighetsfrämmande. Vi har även åldersgränser som säger att först när du är 21 är du fullt straffmyndig, något som hänger kvar sen förr då myndighetsåldern var 21 år (ändrades 1969).

Våra lagar idag särbehandlar unga brottslingar, den som är mellan 18-21 år får en straffrabatt som motsvarar mellan hälften och en tredjedel av straffvärdet och är man under 21 kan man inte dömas till livstid. Är man mellan 15-18 ska man normalt inte dömas till fängelse eller sitta häktad

Det är ganska intressant att du får köpa sprit, köra bil, rösta som 20 åring, men slår du någon på käften är du plötsligt inte fullt ansvarig för dina handlingar. Ännu roligare är när man säger att t.ex. 16åringar inte är så utvecklade så att dom förstår konsekvensen av sina handlingar, för att i nästa andetag vilja sänka rösträttsåldern till 16 år.

Min åsikt är att vi behöver reformera straffrätten och den sociala lagstiftningen och anpassa den till verkligheten utan att falla i fällan med generellt hårdare och längre straff utan snarare ge rätten och det sociala fler och effektivare verktyg.

ungdomstjanst

Ungdomar i 15–17 årsåldern har en tydlig topp i brottsaktivitet. Det är då som den största andelen i en årskull begår brott och de flesta ungdomar som begår brott gör det under en begränsad tid. Det innebär att hårdare och längre straff slår över hela linjen, när många bara döms en gång och sedan avhåller sig från den kriminella banan, därför är det viktigt är att dra en skarp gräns mellan småbrottslighet och grova och vanekriminella.

Idag gör man i princip ingen åtskillnad mellan en 16 åring som stjäl en cykel eller en som gängmedlem som skjuter någon, man talar inte om brott och straff utan använder ord som normbrytande och ungdomskontrakt, det talas om frivillighet och barnet

Problemet med unga lagöverträdare idag är inte att samhället reagerar för långsamt eller inte alls, det finns regler som ska se till att ungdomar ska hamna inför domstol snabbt. Problemet är inte heller straffens längd eller hårdhet utan viljan att inte se barn som brottslingar, inte tala om straff.

ungdomsbrott1

Man kan gärna ha kvar ungdomsvård och ungdomstjänst som påföljder och straffrabatter, men det ska framgå att det är straff, följer man inte vårdplaner så ska inlåsning vänta. Ungdomstjänsten har även fördelen med att den träffar lika, oavsett ekonomisk situation. Det behövs även fler verktyg som fotboja och möjlighet till att ge utegångsförbud eller förbud att uppehållas sig på olika platser, drogtester mm. Allt för att försvåra en brottskarriär och förenkla kontrollen och uppföljningen.

ungdomstjanst3
Vad en dömd själv tycker!

Fängelser är inga bra miljöer för unga lagöverträdare det vet vi, att sätta nybörjare tillsammans med brottserfarna personer gör att  dom lär sig hur man begår nya brott och dom får kåk-värderingar inpräglade. Men vi behöver möjligheten att låsa in folk som inte följer vårdprogram och andra åtgärder. Därför bör vi ha ett antal ungdomsfängelser där den intagne sitter isolerad från dom andra intagna och inte har tillgång till internet, TV spel mm utan bara träffar lärare, psykologer, stödpersoner mm under dagtid. Man får då en ”norrmalmstorgseffekt” då den intagne bara träffar icke brottslingar och aldrig har några kompisar eller andra intagna som han kan imponera på. Det förutsätter även att kriminalvårdarna bara har till uppgift att låsa in, kontrollera och transportera intagna så att vi får en skarp gräns mellan dom repressiva och vårdande delarna av fängelset

Lagen och samhället har i sin iver att skydda ”barn”  faktiskt riskerat motsatt verkan genom att man låter dom fortsätta en eskalerande brottskarriär tills personen är vuxen och fast i sin brottskarriär.


Vad kan man då göra?

 • Ha kvar straffrabatt för de som är mellan 18-21, men omvandla rabatten till en dubbel villkorlig dom som faller ut om du begår nya brott
 • Sänk straffrättsåldern till 13år
 • Öka maxtiden för ungdomsvård vid grova brott (nu 4år) till 8-12 år med möjlighet till överföring till kriminalvården vid 20 år eller andra påföljder som villkorlig dom
 • Inför möjlighet för domstolen att ta hänsyn till tidigare brottslighet dvs seriebrottslingar
 • Inför möjlighet till Elektronisk fotboja och påföljder som t.ex. utegångsförbud eller förbud att uppehållas sig på olika platser, drogtester mm
 • I dag ska det mycket till innan man häktar en ung lagöverträdare men vi bör göra ett tillägg i bestämmelserna som säger att rätten kan, och ska skyddshäkta personer mellan 13-17år i upp till 5 dygn vid grova brott som rån, grov misshandel mfl, syftet är inte att straffa utan att ge rättsvårdande och sociala myndigheter möjlighet att ta fram underlag och planera in andra insatser under förundersökning och rättegång.
 • Skilj på mindre brott och grova brott, vid grova brott som tex Grov misshandel, Rån, Dråp, Mordbrand mm finns det ingen anledning till rabatter, undantag från häktning eller milda straff som ungdomstjänst
 • RÅ bör kunna väcka åtal mot barn mellan 10-13 år ålder vid grova brott som mord, terrorism, allmänfarlig ödeläggelse, grov mordbrand mm. Inte för att jag känner ett behov av att straffa barn men för att vuxna inte ska lockas att använda barn för att utföra terrorbrott eller hedersmord bör möjligheten finnas att åtala vid så unga år
 • Inför ungdomsfängelser, vi behöver möjligheten att låsa in folk som inte följer vårdprogram och andra åtgärder eller tex begått ideologiskt betingade terrorbrott.
 • Ett problem som jag ser det är att Kommunens Socialtjänst är ansvarig för utförande och uppföljning av flera av dom påföljder som döms ut. Det innebär att Socialtjänsten får dubbla stolar att sitta på, dels vårdande och straffande. Efter att en dom avkunnats borde det finnas en ungdomshandläggare i domstolen som ansvarar för att samordna, följa upp och kontrollera utförandet av dom åtgärder och straff domaren dömer ut så att åklagaren som nu är ansvarig slipper det

ungdomsbrott

https://ledarsidorna.se/2017/03/brott-och-straff-nar-ska-vi-utkrava-ansvar/

Brott o Straff 2

För mig är det viktigare att se till att vi minskar risken för återfall efter avtjänande av brott, eller är det någon läsare som bara tycker att det är viktigt med ett långt straff och sen bryr ni er inte om det begås nya brott med brottsoffer senare?

Fängelser är inga bra miljöer om vi vill skapa medborgare som inte ska återfalla i brott, men det är vad vi har och jag har inget annat förslag på hur vi hanterar brottslingar. Däremot är det viktigt med morot och piska och en av morötterna bör vara möjlighet till 2/3dels frigivning för den skötsamme

Men vi behöver andra medel när det gäller återfalls/serieförbrytare, I Tyskland har man internering där man kan hålla folk inspärrade ytterligare 10år. Tyvärr blir det mest förvaring och i flera fall kan man ifrågasätta grunderna för besluten.

Jag skulle vilja se en möjlighet för domstolarna att i fall med seriebrottslighet att som ett tillägg till straffmätningen döma att man efter avtjänat straff måste underkasta sig vissa kontrollåtgärder eller vård upp till 5år efter frigivning för normala brott eller upp till 10år eller längre vid sexualbrott/personlighetsstörningar som inte är så allvarliga så att man landar i den slutna Psykiatrin

Beroende på vad för typ av brott behöver man anpassa åtgärderna och kombinera dom med den vanliga hjälpen med arbete, boende mm

 • Kommunarrest
 • Elektronisk Fotboja
 • Elektronisk Övervakning
 • Drogtest
 • Övervakning
 • Anmälningsplikt
 • Vård inom Psykiatrin
 • Särskilt boende
 • Kontrollerat medicinintag
 • Umgängesförbud

Jag ger några grova exempel:

För normala brott där tex brottsligheten hänger ihop med ett drogmissbruk så kan man tvingas att upp till 5 år efter frigivning göra drogtest annars blir det inlåsning, eller om det hänger samman med  relationsbrott, kommunarrest i en annan kommun

Någon som misshandlar pga av okontrollerbar ilska men med medicinering kan leva ett normalt liv måste underkasta sig kontroll att han ta sina mediciner, göra regelbundna besök hos läkare och göra drogtest i upp till 10 år efter frigivning

Pedofiler som inte kan kontrollera sin drift måste acceptera t.ex. elektronisk övervakning och särskilt boende livet ut.

Man behöver även satsa mer resurser på Psykvården då många av dom du ser på gatan kanske aldrig hade landat där om dom fått bättre stöd i öppenvården. Vi ska inte heller glömma att om Mattias Flink inte hade avvisats när han sökte hjälp på psyket hade kanske sju personer levt idag.

Brott kostar pengar och genererar lidande och långa fängelsestraff kostar pengar och minskar inte återfallen det vet vi. Därför måste samhället ha medel som minskar risken för återfall i brott och hjälper den samarbetsvillige

För seriebrott i form av tex stöldturnéer där motivet är ett rent vinstsyfte måste lagen ändras så att Domstolen kan göra en samlad bedömning och utdöma strängare straff kombinerat med särskilda villkor vid utvisning, tex längre straff vid återvändande