Marinen

Jag lovar och svär, att tjäna och skydda Sverige, dess folk och vår demokrati

Hur är det med avståndet mellan folket, politikerna och FM? Jag vill påstå att det var mindre förr när en majoritet av männen gjorde värnplikt och det fanns förband i hela Sverige, därför är det viktigt att man ökar kontaktytorna på olika sätt. Ett exempel är hur Ledningsregementet återupptagit traditionen med fackeltåg till kyrkan.

Under min grundutbildning hade vi försvarsupplysning och skolchefen lät helt enkelt ett Kommunalråd komma och hålla den delen som berörde statsskick och politik vilket jag tror var nyttigt för båda parter, vi ställde många frågor om politik och han fick träffa ungdomar, där flera senare skulle verka som befäl i hans stad

Jag riktar en vädjan till våra politiker att engagera er vid ert lokala förband, visa upp er för dom anställda och värnpliktiga, delta i regementets dag, soldaterinran , prata försvarsupplysning och politik med unga befäl.

Prova att Googla efter ”Soldaterinran” och titta på hur många tidningsartiklar ni får träff på, gör sen samma med ”krigsmannaedgång” här är ett exempel från Finland

I Tyskland har man Feierliches Gelöbnis som motsvarar vår soldaterinran, där Soldaterna inför inbjudna och anhöriga avlägger en ed eller löfte beroende om man är värnpliktig eller anställd

I videon ca 11 minuter in kan ni se edsgången inför förbundspresidenten, försvarsministern mfl.

Jag lovar/svär att troget tjäna förbundsrepubliken Tyskland och att tappert försvara det tyska folkets rätt och frihet.

soldaterinran-tyskland

Fram till 1980 var det något man i Tyskland gjorde inom kasernen, inför anhöriga. Första gången i offentlighet i Bremen blev det en våldsam vänsterdemonstration med 260 skadade och brinnande bilar. Än idag sker det demos från ytterkantsvänstern och ”fredsrörelsen” Men det hindrar inte Bundeswehr att fortsätta och varje år sker det vid t.ex. vid Riksdagshuset och den 20 Juli vid Försvarsministeriet med inbjudna gäster och politiker. Ute i landet sker det på olika sätt men gemensamt, är att oftast är lokala politiker inbjudna. Jag tror det är en av lärdomarna från förr att man inser att ett gott och nära förhållande mellan försvarsmakten, politikerna och folket är viktigt. Där skulle bara en ytterkantspolitiker kalla försvaret ett ”Särintresse”

Till Försvarets ledning har jag en annan vädjan, ändra upplägget för soldaterinran, Jag kommer själv ihåg att Översten stod och malde och vi tyckte att det var långtråkigt, och jag kan inte påstå att texten och stunden gjorde något större intryck på mig eller mina kamrater

Jag är egentligen inte kritisk mot innehållet men när jag tittar på texten för soldaterinran så är den lång och känns floskelfylld. Kan inte Försvarsmakten istället införa en Krigsmannaed som lämpligen genomförs som avslutningen på GMU (12v grundläggande militär utbildning) Att aktivt svära en ed är för mig starkare än att passivt lyssna på ett långt tal. Krigsman är dessutom ett juridiskt begrepp som starkt hänger samman med Försvarsmakten

Mitt förslag till ed är kort och koncis:

Jag lovar och svär, att tjäna och skydda Sverige, dess folk och vår demokrati

Sen kan en inbjuden politiker eller annan gäst hålla ett kort tal till soldaterna efter krigsmannaeden, som exempel kan man använda en avkortad version av soldaterinran:

Det svenska försvaret garanterar Sveriges oberoende och fred. Det ska värna vår demokrati, vår självständighet och vår frihet att själva utforma vår rättsordning och vår kultur. Genom att hjälpa andra länder och deras medborgare bidrar vi till fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i vår omvärld. Samtidigt främjar vi vår egen säkerhet.

Ni är nu Krigsmän i Försvarsmaktens och utgör därmed del av dess viktigaste resurs. Det är på er som Försvarsmaktens förmåga slutligen beror.  Om vi blir angripna ska ni och övriga invånare tillsammans och med våra gemensamma krafter med alla medel försvara vårt land och vår frihet. När ni tjänstgör utomlands är ni representanter för Sverige med det ansvar som detta innebär. Ni ska alltid göra ert yttersta, oavsett uppgift och ert handlande ska präglas av de värderingar som ni är satta att försvara.

Som soldat i Försvarsmakten är du utvald att försvara vårt land och att tjäna freden. Situationer kan uppstå då det är på dig allting hänger. Att du har tillgodogjort dig din utbildning och har förmåga och vilja att utföra dina uppgifter är avgörande. Du ska ta ansvar för ditt handlande och vara ett föredöme för andra.

Din insats är viktig och den behövs för Sverige. Jag välkomnar dig som Svensk Krigsman

http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article107535219/400-Rekruten-sprechen-Feierliches-Geloebnis-vor-Reichstag.htmlhttp://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article107535219/400-Rekruten-sprechen-Feierliches-Geloebnis-vor-Reichstag.html

https://sv.wikipedia.org/wiki/Soldaterinran

Krigsmans Erinran

Bundespraesident Gauck nimmt an Rekruten-Geloebnis am Reichstag teil

Bundespraesident Joachim Gauck schuettelt am Samstag (20.07.13) vor dem Reichstagsgebaeude in Berlin beim Geloebnis von freiwillig Wehrdienstleistenden, aus verschiedenen Verbaenden und Standorten der Bundeswehr, einem Wehrdienstleistenden die Hand. Foto: Clemens Bilan

Annonser

Tung Kustrobot – RBS 15

Den som kläckte iden att återskapa Tung Kustrobot inom Marinen och genomförde den borde få en medalj. Det är precis enligt mina maximer, ”Gör det bästa av situationen med dom medel du har” ”Det finns alltid en lösning”

Vi ska ha klart för oss att detta inte är förbandet ”Tungt Kustrobotbatteri” utan det är en förmåga som troligen kommer att ingå i ett befintligt förband då det saknas stora delar som sensorer, sambands och ledningsbilarna mm. Man ska nog se det som en eller fler landgående Robotbåtar ingående i Flottans förband som får måldata från externa källor. Det gör det till en bra lösning då vi inte lägger tid och pengar på att återuppsätta ett helt förband som enligt mig ligger långt ner på listan för återtagning med nuvarande ekonomi.

Detta är i första hand en signal ”Vi har denna möjlighet och har visat att vi kan använda den med ett provskott, VG beakta detta i er angreppsplanering” Detta ökar inte skyddet av Gotland nämnvärt i skymningstid då vi knappast kan beskjuta mål utan att först konstatera fientlig avsikt, är det dessutom utländska statsfartyg lär det krävas beslut från regeringen om inte krig redan råder.  Med den versionen vi har idag kan vi t.ex. försvåra angrepp mot dom norra hamnarna på Gotland och/eller  FI verksamhet mellan Öland och Gotland. Skulle avvecklingen av ArtE 740 stoppas och systemet återföras till Marinen så ökar systemeffekten och redundansen genom ytterligare en sensor som skulle kunna ge måldata till förbanden

rb15-mk2

Nu hoppas jag att man märker upp robotbilarna med R-143 Slite och R-144 Borgholm och gräver fram demoexet av TriKa som komplement. 😉

tridon_2

Den dagen vi köper in RBS-15 mk3 med en räckvidd på 200km och markmålsförmåga kommer säkerhetsläget att förändras, om man tittar på kartan nedan så kan vi med 2 robotplutoner ur Flottan  försvåra för den ryska flottan att genomföra annat än kustnära verksamhet. Vi skulle även kunna bekämpa mål i hamnarna och flygplatsen på Gotland från fastlandet

rbs-15-mk3

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/11/tung-kustrobot-ater-i-forsvarsmakten/

http://navyskipper.blogspot.se/2015/10/arte-740-en-toppmodern-sensors-uppgang.html

http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvaret-vill-skrota-radarsystem-for-630-miljoner/

Archer som KA-Pjäs

Det har kommit förslag om att använda Archer som KA pjäser på Gotland då det finns 24 pjäser ”Över” som norrmännen avbeställde. Då det även finns ett antal ArteKa 740 radarstationer sparade från 12/80 Bataljonerna så kan det tycka vara enkelt, Men….

Först behöver vi kunna överföra, ta emot och presentera skjutelement för riktaren (dvs vart ska man rikta för att träffa målet) Kan vi använda den befintliga utrustningen i pjäsen? Eller kan vi sätta in en låda som översätter KA-Eldedningsinfo till Arméeldledningsinfo eller måste pjäserna byggas om och ny utrustning beställas? Anpassad ammunition och tändrör till pjäserna måste anskaffas. Hur stor är spridningen för kanonerna? Punkteld vs Yteld?

Om vi bygger om pjäserna, vad kommer underhållskostnaderna att bli med 2 likartade system men ändå olika inom FM och hur dyr blir Ammunitionen som ska beställas i små serier?

Vi behöver även anskaffa all annan utrustning och personal som behövs, Stab, Tross och Lv som idag inte finns på hyllan det är inte gratis. Klart är att denna kostnad uppstår även om pjäserna anskaffas som arméartilleri.

Bild KA Batt

Vi ska även ha klart att det var bara Spärrförband som hade Minor och Art/Rb som kunde få uppgiften ”Hejda” Rena artilleriförband fick uppgifter ”Störa” (om inte minnet sviker) dvs för att stoppa ett fartyg krävdes minor, med bara Artilleri kunde man inte vara säker på att man kunde stoppa ett fartyg från att tränga in i ett inlopp.

Vi kan även ta upp diskussionen om en framtida konflikt kommer att ge oss tid att mobilisera, gruppera och vänta på landstigningskakan nergrävda i våra värn? Är det verkligen KA-Kanoner vi ska satsa våra pengar på då dom bara kan verka mot fienden dom sista 25-30 km innan land eller ska vi lägga våra pengar på andra system/plattformar som kan verka på större avstånd?

Hade vi inte lagt ner 12/80 bataljonerna så hade vi kunna gruppera dom på Gotland med uppgift att verka både som KA och Arméartilleri. Det var kompletta system med ammunition och reservdelar och utbildad personal men den möjligheten är borta sen länge

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fp-vill-ha-kanoner-till-kustforsvaret


http://www.nyteknik.se/fordon/forsvaret-far-24-extra-archer-kanoner-6788151

http://www.dn.se/nyheter/sverige/extra-satsning-pa-kanoner-kan-placeras-pa-gotland/

Damens nya Multirole/OPV designer

Nederländska Damen har tagit fram två nya designer, den ena är Offshore Patrol Vessel 1800 Sea Axe där skrovdesignen ska ge lågt vattenmotstånd och genom att skära vågorna få liten hisseffekt, dvs bättre arbetsmiljö i svårt väder genom låg vertikal G-Belastning.  Fartyget har sitt stridsledningsrum placerat direkt i anslutning till bryggan med en rörlig skiljevägg som gör att man vid behov kan öppna upp för bättre överblick.

1800 Sea Axe

Helikopterhangaren har plats för en NH90 HKP och en UAV samtidigt och Multirolldäcket har plats för 3 containrar och en ramp för RHIB vilket gör att man snabbt kan anpassa fartyget för tex Kadettutbildning, UBJ/eskort eller sjöräddning/patrull i medelhavet.

Jag har tidigare gjort inlägg om Fartyg för internationell insats och Stödfartyg L10/MTA2000 där Sea Axe till viss del skulle kunna användas. Jag är fullt medveten om att det finns andra prioriterade hål att stoppa för Marinen som tex anskaffning av LvRb och HTM av befintliga skrov men tycker att det är viktigt att titta på hela spektrat och inte stirra i stupröret.

Sea Axe 1800

Data för OPV 1800 Sea Axe

Deplacement  1,800 ton
Längd/Bredd   85m/13,7m
Djupgående    4 m
Maxfart             25 knot
Räckvidd           5,000 NM/ 9,260 km
Uthållighet       30 dagar
Hangar l×b      19.2×6m
Flygdäck lxb     25×13.7m
Helikopter maxvikt 11 ton
Missionsspecifika Containers  3 st
9m RHIB            2 st
Besättning       46 (max60) man
Ytterligare bäddar Multirollavdelning  36 man
Multirolldäck   190 m2


Den andra designen är Crossover som är en kombination av LPD och deras Fregatter som motsvarar den Danska Absalonklassen, men som jag anser är ett nummer för stort för oss. Mer info om fartygen finns i denna PDF

Damen Crossover 131

Damen Crossover

Svensk anskaffning av Tomahawk BGM-109?

I ett blogginlägg föreslår Wiseman att man ska anskaffa Tomahawk till dom Svenska ubåtarna så att vi ska ha en andraslagsförmåga. Ubåtarna skulle då baseras i Bottenhavet. Visst finns det fördelar men men även nackdelar.

Vi kommer att binda upp vår Ubåtsförmåga till att passivt ligga i i ett läge där dom varken kan hota ytfartyg eller ubåtar eller bedriva underrättelseinhämtning i området t.ex. Syd Gotland. Då vi kommer vi att behöva ca 5 ubåtar för att klara rotation, underhåll mm, för att ständigt ha en på plats. Ubåtar som inte har hunnit lämna kaj kommer att vara högprioriterade mål om dom bär Kryssningsrobotar som man kommer att försöka sänka i inledningen av en konflikt med direkta angrepp, eller minor i lederna och med ubåtar som lurar i vassen. Jag är medveten om att ubåtarna redan är prioriterade mål idag, men skillnaden är att man idag kan låta ubåtarna löpa ut och in när man vill, och inte utifrån att man ska ha en ubåt på station hela tiden.

Vi kommer då att använda en ubåt som kostar ca 4 Miljarder för att bära ca 8 missiler  som dessutom inte kan agera självständigt, utan kommer att behöva få en eldorder och ev uppdaterade mållägen innan man kan verka. Det är dessutom en himmelsvid skillnad mellan att beordra missilattacker mot mål på det Ryska fastlandet och t.ex. ge en order som innebär att sänka Ryska fartyg på Svenskt vatten. Jämför det med en Ohio Klass som har 144 missiler!

Ska man anskaffa något till våra ubåtar är det sub Harpoon som ger en helt annan förmåga när det gäller fartygsbekämpning.

Club-K

Vad är då alternativet? Jag föreslår att man tittar på det Ryska Club-K systemet där man döljer missilerna i standardcontainers, en variant på detta var SS-24 Scalpel från 80talet som doldes i järnvägsvagnar och utnyttjade faktumet att man snabbt kunde förflytta dom och det var svårt att skilja dom från normala godsvagnar.

Skulle vi anskaffa fem system med 8 Tomahawk missiler  klara för avfyring och ytterligare fem system som är skenmål och dessutom utnyttja dom bergrum vi har som parkeringsplatser skulle vi få ett system för andraslagsförmåga till en bråkdel av kostnaden för att bära dom på ubåtar.

Dom bergrum jag talar om är berghangarerna på:

 1. F 16 Uppsala
 2. F 13 Norrköping (fd)
 3. F 9 Säve (fd)
 4. F 18 Tullinge (fd)
 5. F8 Barkarby (fd)

Exakt status på dom 2 sista har jag inte men förutom dessa finns det andra bergrum som kan nyttjas t.ex. fd Fällfors flygbas. Tanken jag har är att man ständigt flyttar systemen, t.ex. kan fem system stå i berghangar och fem system finnas på andra platser i landet så att FI inte vet exakt om ett system är ett skenmål eller ett skarp system och var det finns, det blir även extremt svårt att spåra om man har civilmålade containers och lastbilar som rör sig på motorvägar med annan fjärrtrafik. Systemen kommer inte heller att bli så personalkrävande då jag inte förutsätter egen gruppering i skogen under längre tid utan att man snyltar på andra förband.

Klub-K

Man kan diskutera om man ska placera sådana här ”mål” i närheten av bebyggelse, men för vår tilltänkta motståndare är alla militära enheter potentiella kärnvapenmål, jfr med Ryska Påsken och FRA på Lovön.

Problem med NH90/HKP14 i Marinversion

NH90

Förutom dom leveransförseningar som har drabbat NH90 så har även tekniska problem lett till flygförbud under olika perioder. Man har t.ex. upptäckt problem men att motorerna måste kyla ner sig tillräckligt mellan två insatser och vid ett tillfälle utlöste man släckanläggningen enligt instruktion men det ledde till störningar i elektroniken som medförde ett okontrollerat beteende för lastramp, vindrutetorkare mm. Söker man på nätet och bl.a. på Tyska Wiki tas en mängd klagomål upp gällande t.ex. trupptransport och att man inte kan ta full last i lyftkroken.

Specifikt för Marinversionen så har man på Bla Nederländska helikoptrar fått svåra korrosionsskador efter sjöbaseringar som ledde till att man stoppade leveranserna och i Der Spiegel anges det nu att NH90 har flygförbud för insatser över bebyggt område och ”krävande insatsområden” där Östersjön ingår.

Jag är dock för snål för att köpa hela artikeln och googlat lite och det verkar som att flygförbudet härrör sig till problemen med elektroniken som uppstod i samband med utlösandet av släckanläggningen, dvs. inte specifikt Marinversionen NM90 utan samtliga i NH90 serien, problemet är troligen mer akut för Tyskland då dom bara har tre insatsberedda Marinhelikoptrar av 40+ individer.

Så vad innebär detta för Svensk del?

Inte så mycket tror jag så länge FMV och Truppen får/delar information. Tex korrosionsproblemen har redan lett till ett åtgärdsprogram och problemet med varmstarter är tydligen tekniskt dokumenterat sen 2010 och även elektronikproblemen kommer att lösas med tiden.

Den stora risken är ytterligare förseningar innan vi har HKP 14F operativ och insatsberedd med sensorer och vapen och det kan vi motverka genom att behålla vår Helikopter 10 ett tag till som Marinhelikoptrar, jag tror även att det kan vara möjligt att utrusta dom med den Hydrofon som är tilltänkt för HKP14 även om J.K Nilsson säkert har en annan åsikt om tidsramar och tekniska problem.

Tillägg: Thales FLASH SONICS Sonar Finns till NH90, MH60 och Super Puma. Det är samma sonar som är avsedd för HKP14 Men heter då Flash-S och är förbättrad för grunda vatten. Då kan vi installera Hydrofonen avsedd för HKP14 i 4st HKP10 och på det sättet få en interimsförmåga och börja träna operatörer

Länkar:

Eget blogginlägg Helikopterresurser i Fred

Navy Skipper, Att göra om samma misstag gång efter annan? om HKP10

FAZ om flygförbudet (på Tyska)

Bundeswehr om flygförbudet

Eget blogginlägg om materialproblem i Bundeswehr

HKP10

Ubåtsjakt

Då var det dags igen och vi har en Marin som är en skugga av sitt forna jag, inga Ubåtsjakthelikoptrar, ingen Elma eller hydrofonbojfartyg, listan kan göra lång. Jag tror dock att kunskapen och underrättelseunderlaget är betydligt bättre idag än 1980 när kunskapsnivån var på i princip noll både gällande hotbilden och motverkan.

Projekt 865 Piranja

”Det är bara minkar och budgetubåtar HöHö”

Jag tycker att Försvarsmakten skötte nyhetssläppet om minkljudet så dåligt så jag fick känslan att det var avsiktligt gjort som en del i försvarsgrensrivaliteten eller indirekt politisk styrning. Genom den fokuseringen på minkljudet försvann andra fakta som utslag på magnetslingor där man i minst ett fall kunde fastställa längden på farkosten till ca 30m, även en del optiska observationer kan man svårligen bortförklara. Man glömmer även att vi tidigare hade lyckats hitta förklaringar till vissa ljud (Ejder) vilket visar att vi hade en inlärningskurva och helt enkelt blev duktigare med tiden.

På 80-90 talet gjorde man stor sak av att Ryssland inte hade miniubåtar något som senare bevisats vara fel, istället har man försökt ”bevisa” att det var USA/NATO genom att visa på Italienska miniubåtar och att Amerikanska konventionella ubåtar teoretiskt har kunna segla från Filippinerna oupptäckt och göra intrång i skärgården mm.

Man har även framfört teorier om att det skulle vara Tyska eller Danska ubåtar som utfört kränkningar men där glömmer man att dom hade ett värnpliktsförsvar där man svårligen hade kunnat förhindra att information ges till tex Der Spiegel och ett avslöjande eller döda värnpliktiga hade skickat regeringspartiet ut i kylan för låång tid.

проекта 865

De som kunde dölja såna operationer var bara Ryssarna och till del resten av WP i vårt närområde, man kan göra följande tankeexperiment, Den Ryska regeringen skickar i hemlighet trupp i strid i ett grannland med döda och sårade, Följder inrikes? Inga.

Reinfeldt avslöjas med att ha skickat Särskilda operations gruppen i hemlighet att slåss på regeringssidan i Ukraina, 5 soldater är döda, 10 saknas, Följder? Politisk kris, nyval, lagändringar…

Jag tycker också att det är intressant hur lite intresse media har visat för fakta om dom ryska miniubåtarna och t.ex. fartygen av MUNA klassen när information blev tillgänglig. Man kan googla på Triton 2 eller Piranja

Jag rekommenderar att läsa Tidskrift för sjöväsendet nr 3 2010 sid 211 och framåt.

Eller titta på denna ryska video om miniubåtsklassen project 865 ”Piranha”

Mera länkar:

http://krigskonster.blogspot.se/2010/08/sanning-eller-perspektiv-i-ubatsfragan.html

http://navyskipper.blogspot.se/2010/12/slutet-for-inomskars-ubatsjakt.html

Ryska ubåtskonstruktörer projekterar åter miniubåtar för den ryska marinen.

https://oplatsen.wordpress.com/category/ubat/

http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/dss/908/list.htm

http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/10/561-omrp.html

Triton-2

Stödfartyg – L10 – MTA 2020

ROKS Wonsan

The Swedish and Finnish navies want to build new ships, In Sweden the plans was to build 1-2 large ships to support amphibious operations in an international context, called L10, but the government relocated the money to new helicopters instead. The new focus is to buy two support ships instead to replace HMS Trossö and HMS Carlskrona, and large enough to be able to act as logistic support ships in an international role. For Sweden it is quite large ships about 145x25x9m and 6-8000tons ( or 125m and 6000 tons), but I haven’t been able to find any official specifications.

Finland wants to replace the tree Hämeenmaa– and Pohjanmaa-class minelayers and the Rauma class FACs with a 6000t (?) Class of ships dubbed MTA 2020, large enough to be able to operate in the Indian Ocean in international service.

But now we have a new situation with Bad Vlad and the Novaeu Sovjet*. I don’t have any doubts that our Finnish brothers will adapt to the new(old) security environment. But I do have my doubts that Sweden will be able to change the course quickly because of the new government and the focus on everything but national defense the last 15 years.

To save money it would be nice to build a new class of ships together with Finland and concentrate on the following common capabilities (National and InterNational)

 • Support (N+IN)
 • Minelaying (N)
 • Training (N)
 • Patrol (N+IN)

And “nice to have”

 • Onboard Helicopter (N+IN)
 • Escort Capabilities and ASW (N)

But if we want to build all these capabilities in to one ship well have to compromise and if we the start to add our national specifications it will end with a bad compromise or nothing.

My suggestion is that we concentrate on the hull and propulsion system, if we can agree on a specification say:

 • 90-100m long
 • 25 knots
 • CODAD
 • 18-2000tons
 • 2 Stanflex modules on foredeck

Then we can save money on a longer series of common hull with same propulsion and basic systems like the Danes building Absalon and Iver Huitfeldt classes, Or look at a flexible ship like Blohm+Voss MEKO OPVs or Damens Mission Flexible Combatant (MFC)

According to our national preferences we can then choose a configuration of 2 or 3 decks above the main deck, if we need a hangar (fixed or telescopic) mast arrangements, boats, containers and cranes, and open or closed flex deck

With the same lower hull configuration we might be able to agree on basic layout for upper deck designs like:

 • Minelayer/Support/Midshipmen’s training
 • Patrol/OPV
 • Escort/Frigate

And still build the ships according to our national needs at a lower cost.

SIGMA Multi Mission Bay

SIGMA Multi Mission Bay

Damen MFC Mission Flexible Combatant

Damens Mission Flexible Combatant (MFC)

Links:

http://corporalfrisk.wordpress.com/tag/mta2020/

http://navyskipper.blogspot.se/2011/06/svenska-flottans-nya-stodfartyg-borjar.html

http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/9835-finland-and-sweden-mull-building-warships-together.html

http://blogg.forsvarsmakten.se/marinbloggen/2011/10/06/nya-stodfartyg-gamla-sanningar-och-brister/

Bantat stridsskepp mot nya helikoptrar

ROKS Wonsan-class minelayer

* Bad Vlad and the Novaeu Sovjet is NOT the successor to the Leningrad Cowboys

Fartyg för Marinen del 3

Vi missade en möjlighet att köpa fartyg från den Finska Gränsbevakningen som sålde tre patrullbåtar nyligen. Det handlar om patrullbåtarna Telkkä, Tavi och Tiira, byggda mellan 1999-2004 och som kunde användas i ytterligare tio år istället för att  använda dom två utslitna korvetterna av Stockholmsklass som vedettbåtar eller bygga om fartyg av Göteborgsklass som man först har planerat, dom behövs som kustkorvetter.

Ett av fartygen såldes till den Engelska gränsbevakningen och dom andra 2 såldes till en firma i Norge. Fartygen hade kunnat göra god tjänst i Svenska Flottan då dom är byggda för övervakningsändamål, större och sjövärdigare än bevakningsbåtarna och har en ramp i aktern för RHIB.

Jag har tyvärr inte hittat några uppgifter på vad som såldes för så man kan jämföra kostnaderna med en ev ombyggnad av GBG klass eller nyanskaffning

Tillägg:  Telkkä och Tiira såldes till Mobico Shipping AS i Norge för 2,5 miljoner Euro och Tavi till England för 4 miljoner Euro Troligen är Tavi dyrare då hon har varit i insatsberedskap tills hon såldes och därmed i bättre skick

Här är en länk med en försäljningsbroschyr i PDF format

Länk med mera bilder på Tavi i Engelsk tjänst

BBC om fartyget, visar även RHIB rampen

Ballistic Missile Defence – BMD

Danmark har tagit beslut om att ingå i Ballistic Missile Defence – BMD som är NATOs missilförsvar, beslutet innebär att man kommer att uppgradera SMART-L Mk2 och APAR radarsystemen på dom tre Fregatterna av Iver Huitfeldt klass. Fartygen kan redan idag utrustas med Standard SM-2 missiler och man har redan provat målföljning från en Nederländsk De Zeven Provinciën klass som ett led i tester för BMD.

Fregatterna har redan den senaste versionen av SMART-L med 480km räckvidd och dagens beslut innebär en uppgradering  till Early Warning Capability (EWC) med räckvidd mot ballistiska missiler på upp till 2000km räckvidd, Uppgradering införs på dom Nederländska fartygen 2017-21 . För att kunna skjuta SM-3 missiler måste dom vara uppgraderade till en Dual-band modell för att kunna ta emot målinfo från X-band radarn.

Man har dock inte tagit något beslut om anskaffning av SM-3 Missiler men i en kris kan USA i princip flyga in SM-3 och SM-2 missiler till Danmark och efter ett par timmar kommer fartygen att vara stridsberedda.

Jag har själv skrivit ett tidigare inlägg om att vi kanske skulle ta steget upp i ”Allsvenskan” genom att anskaffa fregatter av Iver Huitfeldt klass. Det tillsammans med ett nytt luftvärnssystem och våra Gripen skulle ge oss ett rejält skalförsvar.

Det Danska beslutet ska nog ses som ett svar på dom Amerikanska kraven att dom europeiska partnerna skall var med och dela kostnaderna för Europas försvar och Danskarna har tidigare inte gått med av hänsyn till Ryssland, något som fick mindre betydelse efter invasionen av Krim men genom att fartygen inte är utrustade med SM-3 missilerna kommer beslutet troligen att upplevas som mindre hotfullt av Ryssarna

Länkar:

Jyllands Posten om det danska beslutet  DN om det Danska beslutet
Jägarchefen bloggar om beslutet
Försvar och Säkerhet om beslutet