Amfibiekåren

Archer som KA-Pjäs

Det har kommit förslag om att använda Archer som KA pjäser på Gotland då det finns 24 pjäser ”Över” som norrmännen avbeställde. Då det även finns ett antal ArteKa 740 radarstationer sparade från 12/80 Bataljonerna så kan det tycka vara enkelt, Men….

Först behöver vi kunna överföra, ta emot och presentera skjutelement för riktaren (dvs vart ska man rikta för att träffa målet) Kan vi använda den befintliga utrustningen i pjäsen? Eller kan vi sätta in en låda som översätter KA-Eldedningsinfo till Arméeldledningsinfo eller måste pjäserna byggas om och ny utrustning beställas? Anpassad ammunition och tändrör till pjäserna måste anskaffas. Hur stor är spridningen för kanonerna? Punkteld vs Yteld?

Om vi bygger om pjäserna, vad kommer underhållskostnaderna att bli med 2 likartade system men ändå olika inom FM och hur dyr blir Ammunitionen som ska beställas i små serier?

Vi behöver även anskaffa all annan utrustning och personal som behövs, Stab, Tross och Lv som idag inte finns på hyllan det är inte gratis. Klart är att denna kostnad uppstår även om pjäserna anskaffas som arméartilleri.

Bild KA Batt

Vi ska även ha klart att det var bara Spärrförband som hade Minor och Art/Rb som kunde få uppgiften ”Hejda” Rena artilleriförband fick uppgifter ”Störa” (om inte minnet sviker) dvs för att stoppa ett fartyg krävdes minor, med bara Artilleri kunde man inte vara säker på att man kunde stoppa ett fartyg från att tränga in i ett inlopp.

Vi kan även ta upp diskussionen om en framtida konflikt kommer att ge oss tid att mobilisera, gruppera och vänta på landstigningskakan nergrävda i våra värn? Är det verkligen KA-Kanoner vi ska satsa våra pengar på då dom bara kan verka mot fienden dom sista 25-30 km innan land eller ska vi lägga våra pengar på andra system/plattformar som kan verka på större avstånd?

Hade vi inte lagt ner 12/80 bataljonerna så hade vi kunna gruppera dom på Gotland med uppgift att verka både som KA och Arméartilleri. Det var kompletta system med ammunition och reservdelar och utbildad personal men den möjligheten är borta sen länge

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fp-vill-ha-kanoner-till-kustforsvaret


http://www.nyteknik.se/fordon/forsvaret-far-24-extra-archer-kanoner-6788151

http://www.dn.se/nyheter/sverige/extra-satsning-pa-kanoner-kan-placeras-pa-gotland/

Annonser

Rörliga Spärrkompanier

Utökning av Amfibiekåren:

Vi har i dag släppt kontrollen över våra Skärgårdsområden, vi har en Amfibiebataljon och en handfull bevakningsbåtar för ett område som tidigare skyddades av ett antal Brigader och Bataljoner.

Jag förespråkar inte en nyuppsättning av det fasta Kustartilleriet, utan att vi ska börja återta förmågan att övervaka och försvara skärgårdsområden både ovan och under ytan. Nu vet jag inte vilka vapensystem som är skrotade och vad som måste nyanskaffas men jag utgår i huvudsak från arvet från gamla KA/AMF och de bevakningsbåtar som Flottan ska utmönstra.

Spärrkompani

Rörliga Spärrkompaniet hade på KA tiden som uppgift att med Minor och Robotar spärra ett inlopp i skärgården, man behöver dock ge förbandet lite nya uppgifter och utrustning.

Stabs och Sambandspluton:
Skall förutom att leda eget kompani kunna leda tillförd Armé eller Hemvärnsbataljon samt enheter från Flottan.

Trosspluton:
Skall kunna försörja eget kompani och ha en Transporttropp som förutom egna enheter skall kunna transportera ett reducerat skyttekompani

Spärrpluton:
Skall med Robot 17 (eller RB/ny) och Minsystem M9 kunna spärra ett inlopp. Minorna förhindrar att FI kan köra sina båtar in genom en infartsled och Robotarna förhindrar att minorna röjs av Minröjningsfartyg, Robotarna kan även skjutas mot andra fartyg.

Underrättelsepluton:
Skall kunna övervaka skärgårdsområden ovan och under ytan genom
– Bevakningsbåtstropp med två bevakningsbåtar
– Radartropp med två BOR-A 550
– Hydrofontropp med flyttbara hydrofoner (sonarsystem 618 ??)

Understödspluton:
– två Lv grupper med varsin RB70 eller M/ny
– Grk tropp med 3 st 81mm Grk m/84
– Eldledningsgrupp

Spaningspluton:
utför spaning och genomsök och utgör även Kompaniets markstridsresurs

Spärrkompaniets uppgifter är att antingen självständigt inhämta underrättelser inom ett skärgårdsområde och försvåra fientlig verksamhet eller göra detta tillsammans med i första hand en HV bataljon

Tre Spärrkompanier borde sätts upp och bemannas med värnpliktiga, antalet är avhängigt tillgängliga fartyg och vapensystem. som komplement kan man även utbilda Två Amfskyttekompanier för att kunna omsätta förbanden på 6 års basis och ha ett bra rekryteringsunderlag för GSS/K och Officerare

rb-17

Länkar och läsning

TIS Nr3 2010 sid 225
Sensorpluton

Uppdaterat innehållet 2016-09-15