Nostalgi

Kustartilleriets telefonmateriel

Jag hittade en länk till en publikation, Kustartilleriets telefonmateriel under 1900-talet

http://www.fht.nu/Dokument/Marinen/marin_publ_dok_ka_telemtrl.pdf

Vill man göra en nostalgitripp eller bara blicka bakåt i tiden så ska man läsa den 🙂 Jag visar ett par bilder från den som smakprov.

Här är Sammanställningsplatsen S-Platsen i ett Tungt Batteri, eldledningen i bakgrunden är en ArteKa 704. det är ett 4 pjäsbatteri, en burk per pjäs, och en var, för höjd o sida (Om minnet stämmer) För att byta mellan laddning 1 och 2 fick man öppna pjässkåpen och byta ut en låda.

S-Plats

Orderhögtalarsystemet i ett Batteri, Manöverpanel 505

”Eldorder, Eldorder, Hejda Röd Adam 07”

Manöverpanel

En modern telefonväxel, hur ofta blev man inte bort och felkopplad innan sambandskillarna blev varma i kläderna

Telefonväxel

Annonser

Allmän Militär utbildning AMU

Det här postar jag under (N)Ostalgi. Efter att ha sett lite Twitter debatt i ämnet GMU (Grundläggande MilitärUtbildning) Så grävde jag fram Utbildningshandboken ur mina gömmor. Jag lägger ingen värdering i hur utbildningen utföres idag, utan postar lite bilder så att yngre förmågor kan se hur vi gjorde det på mynningsladdarnas tid.

Sida ur UTBHANDB

Sida ur UTBHANDB

Det man ska ha klart för sig är att i denna bok finns det en stor erfarenhet av trupputbildning och av erfarenhet kan jag säga att man som ung Furir använde man planerna som ett stöd när man skrev sin egna planer precis som det står i texten

Sida ur UTBHANDB

Sida ur UTBHANDB

390 timmar motsvarar 10 veckors utbildning med kvällstjänster ca 9 veckor, boken och verkligheten sa att man spred ut det på 7+5 veckor grovt räknat, dvs att man praktiskt sett fortsatte AMU in i befattningsskedet

Varje område hade sitt egna kapitel, här är det för Exercis, fördelat på 19 entimmarspass

Sida ur UTBHANDB

Varje delövning hade en övningsbeskrivning med Mål och omfattning samt momentindelning, här är EX1

Sida ur UTBHANDB

Här är motsvarande för STRI 11, Stridsförflyttningsätten

Sida ur UTBHANDB

och STRI 40, som jag t.ex. aldrig utfört på detta sätt, utan har genomfört det som direkt förövning till motsvarande skarpskjutning, senare under utbildningen.

Sida ur UTBHANDB

Hoppas att ni hade lite nöje av att att skåda in i forntiden 🙂