Flottan

Tung Kustrobot – RBS 15

Den som kläckte iden att återskapa Tung Kustrobot inom Marinen och genomförde den borde få en medalj. Det är precis enligt mina maximer, ”Gör det bästa av situationen med dom medel du har” ”Det finns alltid en lösning”

Vi ska ha klart för oss att detta inte är förbandet ”Tungt Kustrobotbatteri” utan det är en förmåga som troligen kommer att ingå i ett befintligt förband då det saknas stora delar som sensorer, sambands och ledningsbilarna mm. Man ska nog se det som en eller fler landgående Robotbåtar ingående i Flottans förband som får måldata från externa källor. Det gör det till en bra lösning då vi inte lägger tid och pengar på att återuppsätta ett helt förband som enligt mig ligger långt ner på listan för återtagning med nuvarande ekonomi.

Detta är i första hand en signal ”Vi har denna möjlighet och har visat att vi kan använda den med ett provskott, VG beakta detta i er angreppsplanering” Detta ökar inte skyddet av Gotland nämnvärt i skymningstid då vi knappast kan beskjuta mål utan att först konstatera fientlig avsikt, är det dessutom utländska statsfartyg lär det krävas beslut från regeringen om inte krig redan råder.  Med den versionen vi har idag kan vi t.ex. försvåra angrepp mot dom norra hamnarna på Gotland och/eller  FI verksamhet mellan Öland och Gotland. Skulle avvecklingen av ArtE 740 stoppas och systemet återföras till Marinen så ökar systemeffekten och redundansen genom ytterligare en sensor som skulle kunna ge måldata till förbanden

rb15-mk2

Nu hoppas jag att man märker upp robotbilarna med R-143 Slite och R-144 Borgholm och gräver fram demoexet av TriKa som komplement. 😉

tridon_2

Den dagen vi köper in RBS-15 mk3 med en räckvidd på 200km och markmålsförmåga kommer säkerhetsläget att förändras, om man tittar på kartan nedan så kan vi med 2 robotplutoner ur Flottan  försvåra för den ryska flottan att genomföra annat än kustnära verksamhet. Vi skulle även kunna bekämpa mål i hamnarna och flygplatsen på Gotland från fastlandet

rbs-15-mk3

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/11/tung-kustrobot-ater-i-forsvarsmakten/

http://navyskipper.blogspot.se/2015/10/arte-740-en-toppmodern-sensors-uppgang.html

http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvaret-vill-skrota-radarsystem-for-630-miljoner/

Annonser

Begränsad budget!!

Vi ska ha klart för oss att vi kommer att ha en begränsad budget oavsett riksdagsmajoritet i framtiden, alla uttalanden om 10 Brigader och fasta KA brigader är dagdrömmeri som inte tar hänsyn till ekonomin och den militära och politiska kartan runt oss, oavsett ev framtida medlemskap i NATO

Prio 1
Bottenplattan, vi måste se till att personalen har utrustning, utbildning och får öva med en ersättningsmodell som säkrar kompetens och tillgång på personal

Prio 2
Vi måste aktivt och skyndsamt påbörja uppbyggnaden av totalförsvaret Om vi inte kan säkra befolkningens grundläggande behov av säkerhet, föda och skydd spelar det ingen roll hur många brigader vi har.

Prio 3
Vi måste anskaffa vapen/vapensystem så gör att befintliga plattformar/förband kan verka. Tex nytt luftvärn, luftvärn till Visbyklassen, attackvapen till Gripen, skyddade granatkastare till mekaniserade Bataljoner mm

Prio 4 Tillse att dom två beslutade brigaderna har full bemanning och alla ingående delar i Brigaden produceras ”Lokalt” och att förbanden på Gotland byggs ut till en full Bataljonsstridsgrupp.

Jag bygger mitt resonemang på att i Sydsverige kommer försvaret att skötas främst av flyget, flottan och kvalificerat luftvärn då ett sjöinvasionshot mot fastlandet är relativt osannolikt, undantaget Gotland. Vi behöver även en expeditionär förmåga för att möta internationella åtaganden i t.ex. Ålandsförträngningen och i Baltikum. Viktigt är att dessa Bataljoner t.ex. luftburen bat och Amf har egenskydd i form av lätta Lv robotar och Pansarvärnsrobotar mm.

I Norra Sverige kan vi komma att se konventionella anfall som bäst möts av mekaniserade förband understödda av många artilleriförband

Titta på kartan, 1986 gick gränsen för Warsawapakten utanför Lübeck-Travemünde, drar man ett streck norrut så ligger Skåne långt bakom denna linje. Det innebar att alla Östtyska, Polska och Baltiska hamnar kunde utnyttjas som utgångspunkt för landstigning, idag är det Königsberg och St Petersburgsområdet som kan nyttjas, det utesluter en större kustinvasion. Det som kan låta sig göras idag är ett angrepp på Gotland eller taktiska landstigningar skärgården och Ålandsförträngningen.

Utskeppningshamnar Warsawapakten

Däremot är vi idag extremt sårbara för angrepp mot kommunikationer, energiförsörjningen och därmed leveranser av livsmedel mm Några sjöminor i inseglingsrännorna till våra importhamnar så blir färskvaror och drivmedel blir en bristvara.

I Norrland ser hotet ut som förr, mekaniserade förband över landgränsen.

Krigsmakten Ryssland

Damens nya Multirole/OPV designer

Nederländska Damen har tagit fram två nya designer, den ena är Offshore Patrol Vessel 1800 Sea Axe där skrovdesignen ska ge lågt vattenmotstånd och genom att skära vågorna få liten hisseffekt, dvs bättre arbetsmiljö i svårt väder genom låg vertikal G-Belastning.  Fartyget har sitt stridsledningsrum placerat direkt i anslutning till bryggan med en rörlig skiljevägg som gör att man vid behov kan öppna upp för bättre överblick.

1800 Sea Axe

Helikopterhangaren har plats för en NH90 HKP och en UAV samtidigt och Multirolldäcket har plats för 3 containrar och en ramp för RHIB vilket gör att man snabbt kan anpassa fartyget för tex Kadettutbildning, UBJ/eskort eller sjöräddning/patrull i medelhavet.

Jag har tidigare gjort inlägg om Fartyg för internationell insats och Stödfartyg L10/MTA2000 där Sea Axe till viss del skulle kunna användas. Jag är fullt medveten om att det finns andra prioriterade hål att stoppa för Marinen som tex anskaffning av LvRb och HTM av befintliga skrov men tycker att det är viktigt att titta på hela spektrat och inte stirra i stupröret.

Sea Axe 1800

Data för OPV 1800 Sea Axe

Deplacement  1,800 ton
Längd/Bredd   85m/13,7m
Djupgående    4 m
Maxfart             25 knot
Räckvidd           5,000 NM/ 9,260 km
Uthållighet       30 dagar
Hangar l×b      19.2×6m
Flygdäck lxb     25×13.7m
Helikopter maxvikt 11 ton
Missionsspecifika Containers  3 st
9m RHIB            2 st
Besättning       46 (max60) man
Ytterligare bäddar Multirollavdelning  36 man
Multirolldäck   190 m2


Den andra designen är Crossover som är en kombination av LPD och deras Fregatter som motsvarar den Danska Absalonklassen, men som jag anser är ett nummer för stort för oss. Mer info om fartygen finns i denna PDF

Damen Crossover 131

Damen Crossover

Ubåtsjakt

Då var det dags igen och vi har en Marin som är en skugga av sitt forna jag, inga Ubåtsjakthelikoptrar, ingen Elma eller hydrofonbojfartyg, listan kan göra lång. Jag tror dock att kunskapen och underrättelseunderlaget är betydligt bättre idag än 1980 när kunskapsnivån var på i princip noll både gällande hotbilden och motverkan.

Projekt 865 Piranja

”Det är bara minkar och budgetubåtar HöHö”

Jag tycker att Försvarsmakten skötte nyhetssläppet om minkljudet så dåligt så jag fick känslan att det var avsiktligt gjort som en del i försvarsgrensrivaliteten eller indirekt politisk styrning. Genom den fokuseringen på minkljudet försvann andra fakta som utslag på magnetslingor där man i minst ett fall kunde fastställa längden på farkosten till ca 30m, även en del optiska observationer kan man svårligen bortförklara. Man glömmer även att vi tidigare hade lyckats hitta förklaringar till vissa ljud (Ejder) vilket visar att vi hade en inlärningskurva och helt enkelt blev duktigare med tiden.

På 80-90 talet gjorde man stor sak av att Ryssland inte hade miniubåtar något som senare bevisats vara fel, istället har man försökt ”bevisa” att det var USA/NATO genom att visa på Italienska miniubåtar och att Amerikanska konventionella ubåtar teoretiskt har kunna segla från Filippinerna oupptäckt och göra intrång i skärgården mm.

Man har även framfört teorier om att det skulle vara Tyska eller Danska ubåtar som utfört kränkningar men där glömmer man att dom hade ett värnpliktsförsvar där man svårligen hade kunnat förhindra att information ges till tex Der Spiegel och ett avslöjande eller döda värnpliktiga hade skickat regeringspartiet ut i kylan för låång tid.

проекта 865

De som kunde dölja såna operationer var bara Ryssarna och till del resten av WP i vårt närområde, man kan göra följande tankeexperiment, Den Ryska regeringen skickar i hemlighet trupp i strid i ett grannland med döda och sårade, Följder inrikes? Inga.

Reinfeldt avslöjas med att ha skickat Särskilda operations gruppen i hemlighet att slåss på regeringssidan i Ukraina, 5 soldater är döda, 10 saknas, Följder? Politisk kris, nyval, lagändringar…

Jag tycker också att det är intressant hur lite intresse media har visat för fakta om dom ryska miniubåtarna och t.ex. fartygen av MUNA klassen när information blev tillgänglig. Man kan googla på Triton 2 eller Piranja

Jag rekommenderar att läsa Tidskrift för sjöväsendet nr 3 2010 sid 211 och framåt.

Eller titta på denna ryska video om miniubåtsklassen project 865 ”Piranha”

Mera länkar:

http://krigskonster.blogspot.se/2010/08/sanning-eller-perspektiv-i-ubatsfragan.html

http://navyskipper.blogspot.se/2010/12/slutet-for-inomskars-ubatsjakt.html

Ryska ubåtskonstruktörer projekterar åter miniubåtar för den ryska marinen.

https://oplatsen.wordpress.com/category/ubat/

http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/dss/908/list.htm

http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/10/561-omrp.html

Triton-2

Stödfartyg – L10 – MTA 2020

ROKS Wonsan

The Swedish and Finnish navies want to build new ships, In Sweden the plans was to build 1-2 large ships to support amphibious operations in an international context, called L10, but the government relocated the money to new helicopters instead. The new focus is to buy two support ships instead to replace HMS Trossö and HMS Carlskrona, and large enough to be able to act as logistic support ships in an international role. For Sweden it is quite large ships about 145x25x9m and 6-8000tons ( or 125m and 6000 tons), but I haven’t been able to find any official specifications.

Finland wants to replace the tree Hämeenmaa– and Pohjanmaa-class minelayers and the Rauma class FACs with a 6000t (?) Class of ships dubbed MTA 2020, large enough to be able to operate in the Indian Ocean in international service.

But now we have a new situation with Bad Vlad and the Novaeu Sovjet*. I don’t have any doubts that our Finnish brothers will adapt to the new(old) security environment. But I do have my doubts that Sweden will be able to change the course quickly because of the new government and the focus on everything but national defense the last 15 years.

To save money it would be nice to build a new class of ships together with Finland and concentrate on the following common capabilities (National and InterNational)

 • Support (N+IN)
 • Minelaying (N)
 • Training (N)
 • Patrol (N+IN)

And “nice to have”

 • Onboard Helicopter (N+IN)
 • Escort Capabilities and ASW (N)

But if we want to build all these capabilities in to one ship well have to compromise and if we the start to add our national specifications it will end with a bad compromise or nothing.

My suggestion is that we concentrate on the hull and propulsion system, if we can agree on a specification say:

 • 90-100m long
 • 25 knots
 • CODAD
 • 18-2000tons
 • 2 Stanflex modules on foredeck

Then we can save money on a longer series of common hull with same propulsion and basic systems like the Danes building Absalon and Iver Huitfeldt classes, Or look at a flexible ship like Blohm+Voss MEKO OPVs or Damens Mission Flexible Combatant (MFC)

According to our national preferences we can then choose a configuration of 2 or 3 decks above the main deck, if we need a hangar (fixed or telescopic) mast arrangements, boats, containers and cranes, and open or closed flex deck

With the same lower hull configuration we might be able to agree on basic layout for upper deck designs like:

 • Minelayer/Support/Midshipmen’s training
 • Patrol/OPV
 • Escort/Frigate

And still build the ships according to our national needs at a lower cost.

SIGMA Multi Mission Bay

SIGMA Multi Mission Bay

Damen MFC Mission Flexible Combatant

Damens Mission Flexible Combatant (MFC)

Links:

http://corporalfrisk.wordpress.com/tag/mta2020/

http://navyskipper.blogspot.se/2011/06/svenska-flottans-nya-stodfartyg-borjar.html

http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/9835-finland-and-sweden-mull-building-warships-together.html

http://blogg.forsvarsmakten.se/marinbloggen/2011/10/06/nya-stodfartyg-gamla-sanningar-och-brister/

Bantat stridsskepp mot nya helikoptrar

ROKS Wonsan-class minelayer

* Bad Vlad and the Novaeu Sovjet is NOT the successor to the Leningrad Cowboys

Fartyg för Marinen del 3

Vi missade en möjlighet att köpa fartyg från den Finska Gränsbevakningen som sålde tre patrullbåtar nyligen. Det handlar om patrullbåtarna Telkkä, Tavi och Tiira, byggda mellan 1999-2004 och som kunde användas i ytterligare tio år istället för att  använda dom två utslitna korvetterna av Stockholmsklass som vedettbåtar eller bygga om fartyg av Göteborgsklass som man först har planerat, dom behövs som kustkorvetter.

Ett av fartygen såldes till den Engelska gränsbevakningen och dom andra 2 såldes till en firma i Norge. Fartygen hade kunnat göra god tjänst i Svenska Flottan då dom är byggda för övervakningsändamål, större och sjövärdigare än bevakningsbåtarna och har en ramp i aktern för RHIB.

Jag har tyvärr inte hittat några uppgifter på vad som såldes för så man kan jämföra kostnaderna med en ev ombyggnad av GBG klass eller nyanskaffning

Tillägg:  Telkkä och Tiira såldes till Mobico Shipping AS i Norge för 2,5 miljoner Euro och Tavi till England för 4 miljoner Euro Troligen är Tavi dyrare då hon har varit i insatsberedskap tills hon såldes och därmed i bättre skick

Här är en länk med en försäljningsbroschyr i PDF format

Länk med mera bilder på Tavi i Engelsk tjänst

BBC om fartyget, visar även RHIB rampen

Ballistic Missile Defence – BMD

Danmark har tagit beslut om att ingå i Ballistic Missile Defence – BMD som är NATOs missilförsvar, beslutet innebär att man kommer att uppgradera SMART-L Mk2 och APAR radarsystemen på dom tre Fregatterna av Iver Huitfeldt klass. Fartygen kan redan idag utrustas med Standard SM-2 missiler och man har redan provat målföljning från en Nederländsk De Zeven Provinciën klass som ett led i tester för BMD.

Fregatterna har redan den senaste versionen av SMART-L med 480km räckvidd och dagens beslut innebär en uppgradering  till Early Warning Capability (EWC) med räckvidd mot ballistiska missiler på upp till 2000km räckvidd, Uppgradering införs på dom Nederländska fartygen 2017-21 . För att kunna skjuta SM-3 missiler måste dom vara uppgraderade till en Dual-band modell för att kunna ta emot målinfo från X-band radarn.

Man har dock inte tagit något beslut om anskaffning av SM-3 Missiler men i en kris kan USA i princip flyga in SM-3 och SM-2 missiler till Danmark och efter ett par timmar kommer fartygen att vara stridsberedda.

Jag har själv skrivit ett tidigare inlägg om att vi kanske skulle ta steget upp i ”Allsvenskan” genom att anskaffa fregatter av Iver Huitfeldt klass. Det tillsammans med ett nytt luftvärnssystem och våra Gripen skulle ge oss ett rejält skalförsvar.

Det Danska beslutet ska nog ses som ett svar på dom Amerikanska kraven att dom europeiska partnerna skall var med och dela kostnaderna för Europas försvar och Danskarna har tidigare inte gått med av hänsyn till Ryssland, något som fick mindre betydelse efter invasionen av Krim men genom att fartygen inte är utrustade med SM-3 missilerna kommer beslutet troligen att upplevas som mindre hotfullt av Ryssarna

Länkar:

Jyllands Posten om det danska beslutet  DN om det Danska beslutet
Jägarchefen bloggar om beslutet
Försvar och Säkerhet om beslutet

Fartyg för Marinen del 2

Vilken väg ska vi gå når vi ska beställa nya Ytstridsfartyg? Projektera en större VISBY eller köpa en färdig design som är lite större och kan medföra helikopter och skaffa mindre multiroll fartyg som ersätter Min och Lagfartygen?

Eller ska vi med hänsyn till utvecklingen i Ukraina skaffa 2 till 3 Iver Huitfeldt-klass plus några mindre ytstridsfartyg liknande Hamina-klass. Fördelen med Iver Huitfeldt klassen är den avancerade Radarn av typ SMART-L med upp till 460 km täckning, ett sådant fartyg liggande i Karlskrona bassängen skulle teoretiskt kunna följa luftmål över Kaliningradenklaven och Hamburg, samtidigt som den med luftvärnsroboten Standard SM2 (RIM-66M-2 SM-2MR Block IIIA) bekämpar mål nära den Polska kusten.

Det skulle ge oss möjligheten att förutom att försvara oss själva, även kunna lämna hjälp till Baltstaterna och Finland på ett helt annat sätt än nu. I ett krislägen skulle Regeringen ha handlingsfrihet att skicka en fregatt till tex Rågervik (Paldiski) på ”flottbesök” och därmed kunna bidra till att luftförsvara större delen av Estland, Helsingfors och Åbo utan att officiellt göra något som kan öka spänningen, men ändå svara på asymmetrisk krigföring.

Vi får även möjligheten att samverka med den Danska flottan på ett helt annat sätt än tidigare, vi skulle även komplettera varandra då dom tex har Absalon klassen och vi har Ubåtar och Amfibieförband

Fartyg för Internationell insats

Damen OPV 1400
Idag använder vi våra Fartyg som är anpassade för vår stridsmiljö och inte optimerade för internationella insatser och dessutom relativt dyra i drift istället för att anskaffa relativt billiga patrullfartyg för att lösa dessa uppgifter. Internationellt benämner man dessa som OPVs (Offshore Patrol Vessel)

Som exempel finns det patrullfartyg från DAMEN som jag tror skulle passa, genom att man utnyttjar samma skrovdesign för olika ändamål och använder standardkomponenter hålls priset nere. Det är samma varv som levererat fartyg till kustbevakningen.

Mitt förslag till nya fartyg är antingen två st Offshore Patrol Vessel 1400 eller den något större Offshore Patrol Vessel 1800.

Med en besättning på 35 man och möjlighet att ta ombord ytterligare 12 man vid behov samt helikopterhangar där Helikopter 15 passar och plats under helikopterdäck för en container är OPVn ett bättre alternativ än korvetter och minfartyg. Lämplig beväpning 40mm Bofors med 3P ammunition som ger en hög flexibilitet i lågkonfliktsområden.

Förutom att det är billigare i drift och anskaffning så erbjuder fartygen mer bekvämlighet vilket är viktigt när besättningen ska tillbringa lång tid ombord. Man har bättre säkerhet med egen helikopter och RHIB ramp och fartyget är även utrustad med arrest och förhörsrum och sjukstuga. Den utbytbara Containern kan anpassas efter missionen, t.ex. för första hjälpen till båtflyktingar med vatten, filtar och dropp och annan sjvmtrl.

Fartygen kan i ett skärpt läge förses med Hydrofon placerad på den aktra RHIB rampen och har ett avskilt stridsledningsrum och kan från början förses/förberedas med motmedelssystem och LV robotar typ Mistral

Finansiering av fartygen och besättningen skall inte ske genom försvarsmakten utan genom anslag för internationell tjänst och biståndsbudgeten och i en framtid där Kustbevakningen slås ihop med Marinen bör dom ha grundtillhörighet hos KBV

OPV1400 har följande grunddata:

DIMENSIONS
LENGTH O.A. 72.00 m
BEAM MLD.    12.70 m
DEPTH MLD.    6.20 m
DRAUGHT (DESIGN) 3.75 m
DISPLACEMENT 1470 t

PERFORMANCES
TRIAL SPEED (MAX.) 21.0 kn
ENDURANCE AT 12 KN 4000 nm, 25 days

SEAKEEPING
FULLY OPERATIONAL Up to and including SS 6
SURVIVING Sea State 9 and wind bf 12

Länk med PDF

Damen OPV 1400

Försvaret av Gotland del 4

Förstärkning från fastlandet
Vi kommer aldrig att hinna organisera transport av tunga förband till Gotland med kort varsel utan vägen vi behöver gå är att förhandslagra matriel, i nuläget står det ett Stridsvagnskompani i ett förråd på Tofta, det behöver utökas med Stridfordon 90 och övriga resurser så att man har en full mekaniserad bataljon lagrad på Gotland enligt det gamla invasionsförsvarets princip. Då behöver man bara flyga in soldaterna och inom 24 timmar kunna stå i utgångsgrupperning med 30 dygns underhållssäkerhet. Utöver en Tung Mekbataljon ser jag behov av att lagra ett Lvkompani ,ett Haubitsbatteri och delar för ingenjör och UH förband.
Den Luftburna bataljonen som man nu vill avveckla borde vara en resurs som är perfekt för att snabbt förstärka och säkra viktiga områden på Gotland, även om vi inte har resurser att lyfta en hel Bataljon så innebär en snabb omgruppering av ett Kompani en stark politisk signal vid tex flottövningar i Gotlands närhet
Även Flottan har behov av permanenta anläggningar och resurser för att kunna stationera fartyg på Gotland under längre eller kortare tid, jag anser att det bör finnas en bevakningsbåt eller patrullbåt permanent baserad på Gotland samt baseringsmöjlighet för våra (ubåtsjakts) Helikoptrar.