I5

Militär närvaro i ”Milo NN”

Tittar man på placering av militära förband så har i princip området mellan Uppsala och Arvidsjaur, en sträcka på ca 65 mil lämnats tom på utbildningsförband, givetvis finns hemvärnsförband och utbildningsgrupper inom det området och det genomförs olika hemvärnsutbildningar. Men området från Östersund och österut har ökat i betydelse då ett större mobiliseringsförråd för Amerikanska förband ligger på andra siden gränsen.

Även om unga från dessa områden söker sig till försvaret så finns det ett antal som inte kan tänka sig att göra värnplikt och eventuellt påbörja en militär karriär i en annan del av landet. Om man inte redan har rekryteringsproblem till Hemvärnet så kommer man att få det på sikt när soldater utbildade förr, faller för åldersstrecket. Läser man Personalförsörjningsutredningens rapport, En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) så visar den på behovet att utöka antalet utbildade soldater för att säkra tillgången på anställt befäl och soldater i framtiden.

Att bygga upp ett nytt Regemente på en ort tar tid, att bygga kaserner, anlägga skjutbanor går relativt fort, med undantag för miljöprövningar. Det som tar tid är att rekrytera 150 – 200 Befäl, det tar åratal innan man blir självförsörjande

Lösningen är att börja i liten skala med att utbilda ett kompani, och utnyttja befintlig infrastruktur på t.ex. skjutfält och gärna tillföra moderna baracker för förläggning, vård och utbildning. Personalförsörjningsutredningen föreslår att man ska börja utbilda moderna lokalförsvarsförband och det är en lämplig förbandstyp då tex stridsfordon knappast ingår. Ska man bygga upp en större verksamhet på sikt krävs det att det blivande förbandet inte ligger för lång bort från ära och redighet, någon form av social infrastruktur måste finnas nära, som affärer, Caféer, skolor mm.

4 R

Plutonsbaracker på Väddö från tidigt 80tal

Vi har ett exempel som är Villingsbergs skjutfält som ligger nära Karlskoga och Örebro, platsen är väl inte direkt känt för sitt stora nöjesutbud men det är nära till stadens ljus.

Villingsberg har kapacitet att förlägga upp till ca 350 Soldater och utbildning av Hemvärn sker där, man har flyttat dit tjänster från Örebro och satt upp Arboga Utbildningsskvadron från K3 förra året
Det är en plats där jag tror vi kommer att få se ett nyuppsatt förband i framtiden, frågan är om det blir ett nytt A2?

Nästa är kommer 240 blivande Hemvärnare att utbildas i Kiruna, Östersund, Härnösand och Umeå. Härnösand har kapacitet att ta ca 100 soldater och fördelen att ha både ett närövningsfält och 20 minuter bort ett skjutfält (Skärsviken). En stor fråga är möjligheterna att på sikt växa på det gamla regementsområdet men man har en positivt inställd politisk ledning så ingenting är omöjligt och både flygplats och tågförbindelser

Skärsviken

I Östersund har man Fältjägargruppen som är placerad på fd F4 Frösön och tillgång till Dagsådalens skjutfält och utbildar ett mindre antal Hemvärnssoldater varje år. Frågan är om fd F4 är lämpligt att växa i då det ligger bredvid Flygplatsen eller om man behöver bygga nytt vid Dagsådalen och aktivera Grytans skjutfält igen ? Fördelarna Med Östersund är relativt goda kommunikationer och närheten till Åre

Dagsådalen skjutfält

Sollefteå har ingen permanent militär närvaro längre men Tjärnmyrans övningfält finns kvar och kan användas, mig veterligen är staden och länet intresserade att få dit militära arbetsplatser igen och en lämplig väg vore att börja bygga upp infrastrukturen vid fältet med nya förläggningsbaracker lektionssalar mm för upp till 150 soldater och befäl så man kan använda platsen som repövningsläger och ha kurser där. Kommun lär nog vara villiga att ta en del kostnader som anslutning av lägret till Vatten och avlopp mm

Tjärnmyrens skjutfält.JPG

Jag är av den åsikten att man ska satsa på alla orterna men ha olika slutmål. Huvudmålet tycker jag är att man ska sätta upp en Brigad till. Om Östersund eller Sollefteå är lämpligast för att utbilda Mekbataljoner och bli Brigadcentrum är en fråga om lämpligaste skjutfält och utbildningsbetingelser

Om en ort blir Brigadcentrum så kan man på sikt låta dom andra bli centrum för funktionsförband, i Norra Sverige saknas utbildningsförband för t.ex. Träng, Ingenjör och Luftvärn, man skulle kunna tänka sig att under en 10års period utveckla orterna till:

  • Östersund – Brigadstab och Mekbataljon(er)
  • Sollefteå – Träng och/eller Ingenjörbataljon
  • Härnösand – Luftvärnsbataljon – Brig Lv

 

Jag har tidigare gjort två inlägg som delvis berör frågan:

Nya Regementen

Placering Nya utbildningsförband

Länkar:

http://nwt.se/karlskoga-degerfors/2016/10/10/blir-ett-miniregemente

http://nwt.se/karlskoga-degerfors/2017/04/27/kan-bli-ett-regemente

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/varnpliktiga-utbildas-i-harnosand

http://www.allehanda.se/vasternorrland/harnosand/harnosand-beredd-att-utbilda-varnpliktiga-vi-har-kapacitet-att-ta-emot-100-soldater

https://www.allehanda.se/logga-in/varnplikt-oppnar-for-nya-regementen-landshovdingen-undersoker-skjutfalt-i-solleftea-och-harnosand

https://www.harnosand.se/download/18.67af52d2146650cd87c48bdd/1401970023342/Forsvarsmaktens-intressen-och-riksintressen-for-totalforsva.pdf

Annonser

Lätt mekaniserad Brigad

CV90-120

Av dom totalt 549 inköpta av alla varianter av cv90 finns det ett antal CV 9040 som i nuläget inte används. Jag föreslår att man sätter upp en lätta mekaniserade bataljoner med slutmål Brigad och använder en del av de 130 st CV 9040 som nu placerats i reserven.

Det finns en politisk vilja hos flera partier att återetablera en militär närvaro i Jämtland och Västernorrland samt ett behov att öka antalet inkallade/pliktade soldater. I Östersund har Försvarsmakten kvar Dagsådalens Skjutfält som skulle kunna bilda nytt kasern/övningsområde samt möjlighet att återköpa Grytans Skjutfält. Som var anpassat till CV-90 utbildning. Östersund har fördelarna med god kommunikation, civil infrastruktur och närhet till Åre och fjällnatur vilket är nog så viktigt för att locka både anställda och värnpliktiga.

Dagsådalen skjutfält

Dagsådalen skjutfält

Moderna förläggningsbaracker är billiga och förutom behovet av garage, spolplattor och vårdhallar är personal för utbildningsenheterna gränssättande. För att utbilda ett kompani behöver man ca 15 tjänster och genom att vara kreativ och erbjuda ”projektanställning” för avgångna officerare som kanske inte vill komma tillbaka på fulltid utan bara jobba ett utbildningsår eller del, eller pensionerade som kanske vill jobba ett par veckor och leda någon specialdel i utbildningen kan man fylla upp tjänsterna den första tiden.

Jag skulle dessutom föreslå att man inriktar förbandet på att i huvudsak utbilda värnpliktiga för att kunna maximera genomströmningen och utbildningseffektiviteten och därmed klassa krigsförbanden som lokalförsvarsförband. Förbandet uppgift skulle vara att komplettera dom stridsvagnsförsedda brigaderna genom att vara lätt och lättrörligt Norrlandsinfanteri och kunna anfalla luftlandsättningsförband och föra strid i främst i Norra Mellansverige och Norrland.

det kan vi göra i i flera steg.

Steg 1. Påbörja utbildning av CV90 kompani med värnpliktig personal på en utbildningsplattform, med en rotationstid på 6 år skulle omfattningen bli totalt sex skyttekompanier 9040.  Man kan dessutom krigsplacera de som är under 30 och är utbildade på systemet för att korta tiden för uppsättningen mer.

Steg 2. Utöka utbildningen så den omfattar totalt 2 skyttekompani 9040 och ett halvt stab o tross kompani årligen. Utbildar med den rytmen har man utbildat tre Bataljoner på 6 år. Granatkastare bör då ingå i Stab o Tross

Steg 3. Är tillförsel av brigadförband, Art, Ing och UH som är anpassade för den lätta mekaniserade brigaden. den tillförseln är avhängig anskaffning och utbildning inom respektive vapenslag.

Steg 4. Är att antingen nyanskaffa eller bygga om vagnar till GrkPbv 90 och eventuellt 90120 Kan (90105) för att kunna tillföra ett tungt kompani för att ge förbandet mer eldkraft.

Alternativet är att vara kreativ och dom första åren utbilda på lämpliga skjutfält och övningsplatser. På t.ex. Väddö skjutfält finns övnings o vårdhallar, spolplattor och annan infrastruktur som behövs. Minns jag rätt borde man åtminstone kunna öva anfall i plutons ram med CV90 (mitt sista besök där var ett studiebesök ca 1995). Det finns säkert andra Fd (pansar)övningsfält där man kan utbilda ett kompani på över längre tid. Är inte fälten i drift så kan man outsourca t.ex. kök och vakt för att hålla ner kostnaderna för tjänsterna.

Förläggningen LVSS

Baracklägret Väddö med Plutonsförläggningar byggda ca 1978


Det har tillkommit lite bloggar som har bäring på detta under 2018

http://kkrva.se/behovet-av-ett-mekaniserat-forband-kring-sveriges-geografiska-mitt/

http://kkrva.se/finsk-motoriserad-strid/

http://kkrva.se/stridens-grundlaggande-behov/

http://kkrva.se/norrlandsinfanteri-behovs/