luftvärn

Patriot – Aster Affären

Jag har inga direkta preferenser i valet mellan systemen utan det som ger oss mest värde för pengarna är det vi ska välja. Det finns även ”mjuka” värden som försvarsgarantier och samarbeten som man måste väga in, men dom får aldrig leda till att vi får försämrad lokal försvarseffekt, då en garanti inte är värt något om den bara finns på papper, något Ukraina fick lära sig.

Jag har tidigare skrivit om tillgången på Tyska Patriot system som står i malpåse och den Polska upphandlingen i Bloggen. Det finns ett antal affärer med försäljning av Patriot där man kan få ett hum om priserna. Det är oftast väldigt svårt att jämföra affärerna då dom kan skilja sig i frågan om motköpsaffärer, Support, utbildningspaket, underhåll och antal missiler.

Dagens Industri har skrivit ett antal artiklar om Patriot – Aster affären där man passande nog talar om ”Svenska lappkastet i storaffären” Artiklar som finns bakom betalvägg

den 30 november 2017 hittar vi två artiklar där man intervjuar Eurosam, givetvis är dom försiktiga med vad dom säger, men några godbitar är:

Erbjudandet från Eurosam var på ca 8,5 miljarder SEK och innebar att man skulle renovera 2 batterier från Franska försvaret för att kunna leverera en initial förmåga till år 2020, för att senare leverera alla enheter enligt beställning (en Bat). Man kan ana en viss bitterhet från den franske försäljningsdirektören när han säger att man har förhandlat i två år och var klara för slutförhandling och den Svenska delegationen plötsligt avbryter det hela.

Han jämför sedan med den Polska affären:

”Om du jämför med Polen och tittar på det belopp som omnämnts och antalet system i den affären förefaller det som att det amerikanska priset är två, tre gånger högre än siffran jag nämner, det är den kommentar jag kan ge dig”

Enligt uppgift vill regeringen lägga 10-12 miljarder sek på Patriot affären vilket jag tycker är märkligt, garantier eller inte då vi för 12 milj kanske kan få delar av en andra Bataljon eller luftvärnsrobotar till våra korvetter

Enligt dom senaste uppgifterna ska den Polska affären vara värd 87 miljarder SEK och i första delen omfatta 16 lavetter, dvs en LV bataljon med PAC3 missiler och med Radar utan 360 grader täckning. D.v.s. GaN Radarn och Skyceptor skulle komma i en senare affär Den Polska affären omfattar utveckling och lokal tillverkning i andra skedet  Det är dock inte klart vad priset för hela affären blir

Artikel nummer 2 i samma nummer av DI skriver man att, i båda delarna av leveransen skulle Saabs Giraffe 4A a ingå d.v.s. att redan 2020 skulle man ha integrerat den Svenska radarn i dom renoverade Batterierna vilket tar bort en av mina farhågor över Astererbjudandet, att det skulle försena/fördyra leveranserna pga Svensk Industripolitik. För att sockra erbjudandet skulle även Saab få gå med i FSAF (Future Surface-to-Air Family) som är benämningen på EUROSAMs SAMP-T/PAAMS luftvärnssystem och delta i nästa fas av utvecklingen. Giraffe radarn skulle då bli en del i EUROSAMs exporterbjudande. Det finns uppgifter om att Singapore har köpt systemet men valt att integrera en egen radar (GroundMaster 200)

den 4 december 2017 kommer uppgifter i DI att Försvarsmakten tagit bort kravet på 360graders täckning D.v.s. att man från en lavett skulle kunna avfyra Missiler i flera riktningar utan att behöva rikta om lavetten. Scenariot skulle vara att man utsätts för en samfälld attack från flera riktningar samtidigt av t.ex. kryssningsmissiler. Det öppnar för Patriot att kunna vara med i affären då deras lavetter inte är vertikalstartande och stt det krävs flera radarstationer för 360 garders täckning.

Det öppnar för en del frågor? Varför tar plötsligt Försvarsmakten bort ett krav? Har något ändrat sig i hotbildsvärderingen? Rör det sig om ministerstyre i bakgrunden? Är det något annat än försvarsgarantier som ligger bakom? är det någon form av kickbacks till regeringen?  Men en sak är säker, vi kommer att få se påverkan i form av olika artiklar och inlägg i media och massiv rökskjutning från regeringen.

ASTER 30 SAMP T

Länkar:

https://krigsmakten.wordpress.com/2014/08/17/luftvarn-patriot-eller/

https://krigsmakten.wordpress.com/2016/02/20/nytt-medeldistansluftvarn-mr-lv/

https://krigsmakten.wordpress.com/2017/07/12/mim-104-patriot-wisla/

https://www.ainonline.com/aviation-news/defense/2014-02-14/singapore-boosts-air-defense-mbda-missiles-and-thales-radars

Annonser

MIM-104 Patriot – Wisła

Polen förhandlar om köp av MIM-104 Patriot, man planerar att köpa 16 eldenheter men för att spara pengar kommer varje eldenhet bara att ha 3 ramper. Varje avfyringsramp har 12 robotar vilket ger ett behov på ca 1000 Luftvärnsrobotar om man räknar med omladdningar och reserver. Skulle man då välja PAC-3 MSE Så skulle kostnaden landa på runt $5 Miljarder för Robotarna. Jämför det med maxbudgeten på $7,59 Miljarder för hela inköpet

Dom flesta användarna av systemen har en mix av äldre robotar t.ex. typ PAC2 GEM-T och PAC-3 MSE där man använder den mer kapabla och 10 gånger dyrare roboten till högvärdiga mål. Polen har som första kund beslutat att inte ha PAC2 GEM-T i köpet då den är större och färre robotar ryms på varje ramp

För att ändå ha priset på en rimlig nivå erbjuder Raytheon tillsammans med Rafael att sälja SkyCeptor som är en NATO anpassad Stunner som ingår i det Israeliska Luftvärnssystemet ”David’s Sling” Enligt uppgift ska SkyCeptor kosta $1 Miljon styck och kunna verka mot mål på ett avstånd på mellan 40 till 300km beroende på måltyp

Förutom att Stunner har en Booster ska motorn kunna variera sin acceleration beroende på var i angreppsfasen den befinner sig. Den har även en kombination av datalänk samt radar och infraröd målsökare,

Stunner

Polen förhandlar om att en stor del av tillverkningen av SkyCeptor missilen ska ske lokalt. Då anpassningen inte är klar kommer troligen dom första batterierna att levereras med PAC-3 MSE

Den variant som erbjuds är den nya ASEA radarn med GaN teknologi och 360graders täckning samt systemets mjukvara på release 8

Patriot_New

Det här gör att tidigare uppgifter att prisskillnaden mellan Patriot och Aster inte längre skulle bli så stor då Patriot för två bataljoner skulle kosta 22,5 miljarder kr och Aster-30 13 miljarder enligt tidigare uppgifter

2012 Begärde Qatar att få köpa 2012 11 Eldenheter och 44 Ramper med 246 GEM-Ts och 768 standard PAC-3s. Det blev ett köp av 9 Eldenheter och ett okänt antal missiler för $2.4 Miljarder vilket ungefär motsvarar dom svenska prisuppgifterna på 22,5 miljarder kr

Rumänien har begärt att få köpa 7 Eldenheter och 28 Ramper med 56 GEM-Ts och 168 PAC-3 MSE för $3.9 Miljarder, det köpet ska finansieras via FMS krediter och inkluderar fordon, reservdelar, utbildning och support

Själv skulle jag kunna tänka mig en mix av 3 bataljoner Patriot  och 2 NASAMS system för att skydda förbanden på Gotland och i Norrland. Den blå ringen på bilden motsvarar NASAMS med AMRAAM-ER (observera att ringarna är exempel och beror på måltyp, bana mm, dvs stor skillnad om målet är en TU95 Bear eller en Iskander och är även beroende på vilken Radar som används, mot en ballistisk missil gäller inte dom röda ringarna)

Patriot sydSverige

Jag bifogar även en bild som visar det polska inköpet

MIM-104 Patriot

MIM-104 Patriot

http://www.janes.com/article/63590/mspo-2016-raytheon-announces-skyceptor-project-with-polish-industry

http://www.defensenews.com/articles/poland-air-defense-the-search-for-the-right-missile-mix

https://krigsmakten.wordpress.com/2014/08/17/luftvarn-patriot-eller/

Uppdatering 2017-11-08:

Då är det klart att Sverige börja förhandla med Raytheon om inköp av Patriot

https://www.di.se/nyheter/stora-luftvarnsaffaren-klar-sverige-valjer-patriot/

https://www.svd.se/sverige-valjer-amerikanskt-luftvarnssystem

Uppdatering 2017-12-09

https://www.defensenews.com/land/2017/12/06/poland-surprised-by-high-price-tag-for-its-long-awaited-patriot-purchase/

”Poland has been pushing toward a purchase of a medium-range air-and-missile defense system for many years, settling on an unprecedented configuration of the Patriot system, but was surprised by the high price tag presented when the U.S. State Department cleared the sale of half of the Patriots Poland plans to buy.

According to the Defense Security Cooperation Agency, when it notified Congress last month of the potential sale, the deal could cost the country $10.5 billion for four systems — that is roughly 37 billion zloties — which already exceeds by 7 billion zloties what Poland has said it would spend on the entire program”

Begränsad budget!!

Vi ska ha klart för oss att vi kommer att ha en begränsad budget oavsett riksdagsmajoritet i framtiden, alla uttalanden om 10 Brigader och fasta KA brigader är dagdrömmeri som inte tar hänsyn till ekonomin och den militära och politiska kartan runt oss, oavsett ev framtida medlemskap i NATO

Prio 1
Bottenplattan, vi måste se till att personalen har utrustning, utbildning och får öva med en ersättningsmodell som säkrar kompetens och tillgång på personal

Prio 2
Vi måste aktivt och skyndsamt påbörja uppbyggnaden av totalförsvaret Om vi inte kan säkra befolkningens grundläggande behov av säkerhet, föda och skydd spelar det ingen roll hur många brigader vi har.

Prio 3
Vi måste anskaffa vapen/vapensystem så gör att befintliga plattformar/förband kan verka. Tex nytt luftvärn, luftvärn till Visbyklassen, attackvapen till Gripen, skyddade granatkastare till mekaniserade Bataljoner mm

Prio 4 Tillse att dom två beslutade brigaderna har full bemanning och alla ingående delar i Brigaden produceras ”Lokalt” och att förbanden på Gotland byggs ut till en full Bataljonsstridsgrupp.

Jag bygger mitt resonemang på att i Sydsverige kommer försvaret att skötas främst av flyget, flottan och kvalificerat luftvärn då ett sjöinvasionshot mot fastlandet är relativt osannolikt, undantaget Gotland. Vi behöver även en expeditionär förmåga för att möta internationella åtaganden i t.ex. Ålandsförträngningen och i Baltikum. Viktigt är att dessa Bataljoner t.ex. luftburen bat och Amf har egenskydd i form av lätta Lv robotar och Pansarvärnsrobotar mm.

I Norra Sverige kan vi komma att se konventionella anfall som bäst möts av mekaniserade förband understödda av många artilleriförband

Titta på kartan, 1986 gick gränsen för Warsawapakten utanför Lübeck-Travemünde, drar man ett streck norrut så ligger Skåne långt bakom denna linje. Det innebar att alla Östtyska, Polska och Baltiska hamnar kunde utnyttjas som utgångspunkt för landstigning, idag är det Königsberg och St Petersburgsområdet som kan nyttjas, det utesluter en större kustinvasion. Det som kan låta sig göras idag är ett angrepp på Gotland eller taktiska landstigningar skärgården och Ålandsförträngningen.

Utskeppningshamnar Warsawapakten

Däremot är vi idag extremt sårbara för angrepp mot kommunikationer, energiförsörjningen och därmed leveranser av livsmedel mm Några sjöminor i inseglingsrännorna till våra importhamnar så blir färskvaror och drivmedel blir en bristvara.

I Norrland ser hotet ut som förr, mekaniserade förband över landgränsen.

Krigsmakten Ryssland

Nytt medeldistansluftvärn (MR Lv)

Det förekommer uppgifter om nyanskaffning av medeldistansluftvärn och att valet skulle vara mellan Patriot eller Aster. Det bygger på en FMV presentation där man utgår från att om systemet ska vara anskaffat och levererat innan 2020 dvs inom 4 års tid, så måste vi köpa ett färdigt förband från någon som har ett överskott av moderna Luftvärnssystem. Systemet måste vara i produktion och beställningsbart efter 2020. Dom enda mig veterligen är idag Tyskland/USA med Patriot där Tyskland borde ha 6 Batterier över. Frankrike och Italien har idag 16 system med (ASTER-30)SAMP/T men inget direkt överskott, men jag tror att Frankrike av industripolitiska skäl skulle vara beredda att påbörja tekniköverföring och utbildning med kort varsel även om det under ett par år gör att deras egna beredskap sjunker. Jag har tidigare skrivit om om Patriot och SAMP/T i bloggen

Saab har under hösten tecknat kontrakt med FMV om livstidsförlängning av luftvärnssystem RBS 97 där leveransen ska vara klar 2019 och det är förmodligen för att kunna ha systemet igång tills 2024-. Men det finns även en möjlighet att livstidsförlänga systemet med nya robotar mm som jag har skrivit om här.  Men det är ett fattigmanslösning som dock har den lilla fördelen att man kan samköpa robotar med flottan eller överta flygets.

Att köpa Ryskt kan vi glömma av både Politiska och Tekniska skäl så det finns ingen anledning att ta upp dom systemen här.

2016-12-29 SVD Sverige är på väg att göra en jätteinvestering i nytt luftvärn

Regeringens proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning
Sveriges försvar 2016–2020

”Ett nytt luftvärnssystem med medellång räckvidd anskaffas till en av de två luftvärnsbataljonerna. Den andra bataljonen får det nya systemet efter periodens slut”

https://krigsmakten.wordpress.com/2014/08/17/luftvarn-patriot-eller/

https://krigsmakten.wordpress.com/2014/12/22/luftvarn-hawk/

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/01/grunden-lagd-for-svensk-tyskt-utbyte-om-luftvarn/

http://saabgroup.com/sv/Media/news-press/news/2015-11/saab-tecknar-kontrakt-om-livstidsforlangning-av-luftvarnssystem-rbs-97/
I beställningen ingår att genomföra livstidsförlängande åtgärder och att tillföra ny funktionalitet i systemet för att möta dagens och framtidens hotbild. Arbetet omfattar uppgraderingar av både hårdvara och mjukvara av systemets samtliga systemkomponenter som belysningsradar, lavett och stridsledningsenhet.
Leveranserna sker successivt från och med nu med slutleverans under 2019. Arbetet kommer till största delen att beröra Saab i Växjö men också Halmstad och Järfälla

SAMP T

Bild från www.armyrecognition.com

Luftvärn – HAWK

MIM-23 Hawk har genom åren uppgraderats på olika sätt bla till I-HAWK men även enskilda länder uppdaterade systemet som exempel Danska DEHAWK, Norska NOAH och i Sverige till Robotsystem 97. Den senaste fabriksversionen är HAWK XXI där främst elektroniken och radarn uppgraderats, systemet används av bl.a. Rumänien. Norska Kongsberg har i samarbete med Raytheon tagit fram flera uppdateringar bl.a. Hawk AMRAAM.

SLAMRAM

Den senaste utvecklingssteget för HAWK XXI man tar med Norska Kongsberg, är att man byter ut roboten till en RIM-162 Evolved SEA SPARROW Missile (ESSM), det innebär små modifieringar av fästena på missilen och en modifiering av belysningsradarn samt en eldledningspanel i stridsledningen. Man kan använda befintlig lavett men mer flexibelt är Robotlavetten från NASAMS som kan laddas med AMRAAM, Sidewinder och SEA SPARROW . Systemet kan även integreras med närluftvärn

ESSM

När man använder RIM-162 Evolved SEA SPARROW Missile (ESSM) skulle systemet få en räckvidd på 50km (27nm) och en topphastighet på Mach4. För våran del skulle en sådan uppgradering vara en nödlösning då systemet har för dålig förmåga mot missiler och relativt kort räckvidd. Men om man skulle anskaffa Sea Sparrow till flottans fartyg så skulle det kanske löna sig att skaffa fler missiler och modifiera Robotsystem 97 till nya Fördelningslvbataljoner som komplement till Luftvärnsbataljon m/Ny, men det är en fråga för FMV att reda ut. Intressant är även uppgifterna om att NASAMS lätt kan modifieras med Sea Sparrow vilket ger den Finska anskaffningen en annan dimension. Länkar: HAWK XXI PDF Kongsberg HAWK XXI Raytheon HAWK XXI Provskjutning ESSM http://www.miltechmag.com/2012/08/medium-range-air-defence-round-up.html

Luftvärn – RBS-90

RBS90

Här är ett gästinlägg från Major V0 om 90 systemet där han har haft god insyn och kunskap

Lv-robotsystem 90 (RBS 90) bakgrund var att man under början av 80-talet insåg att RBS 70 behövde utvecklas till mörkerprestanda. Projektet startade därför som RBS 70 M (för mörker), där man inledningsvis såg framför sig en komplettering med någon form av mörkersikte. Kanske något i stil med de Clip-On Night Vision Devices (COND), som långt senare utvecklades till RBS 70.

Denna teknik fanns dock inte tillgänglig i början av 80 talet – varför projekt RBS 70 M övergick till att bli RBS 90. Där den enda återstående komponenten från RBS 70 var själva missilen. Vilken dock inom ramen för ett likadant aerodynamiskt skrov, tack vare att elektronikpaketen kunde krympas, också gavs större motor för utökad räckvidd och en kraftigare stridsdel med rsv-funktion (vilken ger bättre verkan mot ”bepansrade” luftmål som t ex hkp Mi-24 ”HIND”).

RBS 90 integrerades i bandvagn 208 och fick en ny tyngre lavett som kunde laddas med två robotar (istället för en i RBS 70) där såväl en dagljuskamera (tv) och ett termiskt sikte (IRV) ingick. Skytten och stridsledaren fick samtidigt bättre arbetsmiljö ”inomhus” i bandvagnen, som dessutom utrustades med lokalspaningsradarn Ps-91 (Ericsson/SAAB Microwaves radar ”HARD”). En liten radar med kort räckvidd, men med goda ”smygprestanda”. Ett adaptivt antennsystem gav också god störresistens för mottagning av målinvisning via radio (UK/VHF) från kompanispaningsradarn Ps-90.

RBS 90 var därmed ett avsevärt potentare Lv-system än RBS 70. Tio luftvärnsbataljoner med vardera ett kompani 90 och två 70 sattes upp, där varje 90-kompani disponerade sex eldenheter. Huvuduppgiften var att skydda flygvapnets krigsbaser, och inte skydd av manöverförband. Där de senare uppgifterna istället löstes av i brigaderna ingående70-kompanier samt 40 mm luftvärnskanonvagnar i våra pansarbataljoner.

RBS 90 blev aldrig någon exportframgång. Antagligen främst för att hotbilden övergick från flygplan och helikoptrar på ”närstridsavstånd” till flygande vapenlaster som t ex kryssningsrobotar, mot vilka RBS 90 endast hade mycket ringa verkan. Kostnaden för all ”kringutrustning” uppfattades heller inte vara i paritet med missilens korta räckvidd på i storleksordningen 6 km (naturligtvis stark beroende av målets storlek och rörelsetillstånd). Något som även bidrog till RBS 90 avveckling istället för renovering och modifiering under 00-talet. Avvecklingen har dock egentligen endast omfattat lavetterna. Bandvagnarna med Ps-91 finns kvar som lokalspaningsradar och rb 90 missilerna går att skjuta från RBS 70.

Luftvärn – RBS-70

Det finns dom som vill att Robot 70 ska tilldelas hemvärnet och tror att det skulle räcka med ett par timmar utbildning för att kunde använda systemet. Ja man kan lära nån att skjuta en robot på ett par minuter, men han kommer inte att träffa någonting.

Hotbilden som systemet skulle möta är Östblocket på 70talet och tänkt utveckling, vi talar om MIG21, MIG 23/27 och SU17/22 beväpnade med raketer och dumma bomber där raketerna kanske avfyrades på 1800 m avstånd, för att möta detta hot byggde man ett system med spaningsradar, målinvisning och snabbrörliga eldenheter med kort reaktionstid med IK utrustning för att förhindra vådabekämpning. Systemet kräver vissa eldförberedelser för att kunna ta emot invisning från spaningsradarn, så även om man kan vara klar för skott på ett par minuter så tar det minimum 10-15 minuter till innan man kan ta emot invisning mot luftmål

Senare utvecklade man Systemet till det mörkerkapabla, eldledningsradarförsedda RBS90 efter en ny hotbildsanalys

För att kunna bekämpa alla flygfall krävdes det ganska mycket nötande i simulatorn, när man låter folk prova på simulatorn brukar man välja ett lätt rak flygbana med ett långsamtgående transportflygplan och jag kan tänka mig att folk som fått prova på tycker att -det här var ju enkelt…

Bekämpningsförlopp

1, Mål upptäcks av radarn
2, Kompanistridsledare kvalificerar och tilldelar mål
3, Radaroperatör påbörjar följning
4, Invisning till robottroppen påbörjas
5, Robotskytt börjar söka mål med hjälp av sina ögon i den invisade riktningen
6, Start av siktet, Målfångning, eldtillstånd från troppstridsledare
7, Manuell IK fråga
8, Robotskott

Om jag minns rätt så får förloppet får inte ta längre tid än 12 sekunder

Det innebär att har man en ensam robotlavett utan kringsystem så är man i princip en ersättare för dom gamla lokalförsvarsluftvärns förbanden med 40mm m/36 som skulle skydda mot luftlandsättning och skjuta mot långsamma feta transportflygplan och helikoptrar. Att skjuta mot ett taktiskt uppträdande attackflygplan eller attackhelikopter kräver betydligt mer av skytten, såvida man inte står vid öppen kust och gärna har någon form av förvarning.

När det gäller att tilldela RB70 till Jägar/Amfbataljoner anser jag att så länge har man Soldater och Befäl som är fullt utbildade på systemet och känner tilll dom taktiska begränsningarna så är det OK, då det är enheter som kan hamna i utsatta lägen och behöver självskydd mot främst Attack-helikoptrar

Varför man nu inte väljer att bygga vidare på RBS70 NG och skaffa ASRAD-R som tex Finland har och Brasilien nyligen beställt och istället köpa den dyrare IRIS-T SLS vet jag inte, Man får ju hoppas att vi får ett bra system för 1 miljard

Länkar:

First IRIS-T SLS Air Defense System Exported to Sweden

Saab-chef besviken över val av ny luftvärnsrobot

Finns ingen majoritet i riksdagen för det tyska systemet IRIS-T SLS

Vårt Luftvärn om IRIS T

Luftvärn – Manpads

Förband som Amfibiebataljon, Luftburen bataljon* och Lätt mekaniserad bataljon bör ha någon form av självskydd. Man ska ha klart för sig att en Stinger skyddar dig inte mot en missilattack från längre avstånd men helikoptrar och attackplan med Arak eller Bomber kan man bekämpa och tvinga till taktikanpassning. Viktigt är moralfrågan, jag har läst att flera Georgiska förband flydde hals över huvud när dom utsattes för upprepade attackhelikopter/Flyganfall utan att kunna försvara sig. Med hänsyn till utvecklingen i Ryssland är det just dom förbanden ovan som kan komma att sättas in i områden där vi inte kan garantera skydd med flyg eller luftvärnsförband, oavsett om det är Gotland eller Ösel.

Det är dock inget som HV ska utrustas med med den organisation dom har nu.

Wiseman skriver att: ”Det framkom igår på Twitter att Sverigedemokraterna låtit Riksdagens utredningstjänst utreda vad en anskaffning av MANPADS skulle kosta och svaret var 2,5 mdr kr för 500 Stinger inkl utbildning, underhåll etc.”

Jag kan hålla med Wiseman i att MANPADS inte är det mest prioriterade systemet i vår anskaffningsplan men när han skriver att vi inte ska skaffa dom p.g.a. av risken att dom hamnar i händerna på terrorister blir det bara löjligt, Trafikflygplan användes vid 11 Sept, ska vi förbjuda dom?

Frågan är även vilket system vi ska anskaffa? Finland har köpt Stinger och har redan RBS70 i 2 varianter, vi behöver knappast köpa in 5-600st utan 120-150 missiler borde täcka behoven (20-25 eldenheter)

Behålla och modernisera RB-70? Nackdel är att det är relativt tungt och osmidigt, ingen ”fire and forget” men svårstört och träffsäkert och finns i moderniserad form som ASRAD

Anskaffning Stinger. Systemet är lätt och bärbart man kan avfyra det stående i ett stridsfordon, det kan användas för närskydd av fartyg, det finns flera varianter av plattformar tex Dual Mount Stinger (DMS), Avenger och Air-to-Air Stinger (ATAS). Systemet kan troligen köpas via FMS krediter.

Anskaffning Mistral, Systemet är lätt men kan inte avfyras från axeln men finns även det i flera varianter, Simbad för fordon och fartyg, Sadral och Tetral för fartyg och den kan bäras av helikoptrar.

Ur en marin aspekt tycker jag att Mistral är intressant, för Amfibiebataljon skulle förutom den grundläggande varianten med trebenslavett även Simbad kunna användas, den skulle troligen kunna monteras istället för TKSP på en Stridsbåt 90 och Tetral styrs med TV kamera med FLIR från stridsledningen, eldenheten väger bara 300kg och skulle kunna ersätta den aktra 40mm pjäsen på tex GBG klassen.

Slutändan får man göra en normal upphandling där kravuppfyllnad och pris är styrande efter man fastställt krav och behov, som jag skrev i början, Detta är ingen prioriterad anskaffning men den bör finnas med i planerna.

Länkar:

Gästinlägg hos Wiseman om att förse lätta förbanden med RBS70

http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/04/manpads.html

http://gyllenhaals.blogspot.se/2012/06/finlands-bestallning-av-600-stingers.html

http://www.defenseindustrydaily.com/finland-updating-its-air-defense-systems-05398/