Patriot

MIM-104 Patriot – Wisła

Polen förhandlar om köp av MIM-104 Patriot, man planerar att köpa 16 eldenheter men för att spara pengar kommer varje eldenhet bara att ha 3 ramper. Varje avfyringsramp har 12 robotar vilket ger ett behov på ca 1000 Luftvärnsrobotar om man räknar med omladdningar och reserver. Skulle man då välja PAC-3 MSE Så skulle kostnaden landa på runt $5 Miljarder för Robotarna. Jämför det med maxbudgeten på $7,59 Miljarder för hela inköpet

Dom flesta användarna av systemen har en mix av äldre robotar t.ex. typ PAC2 GEM-T och PAC-3 MSE där man använder den mer kapabla och 10 gånger dyrare roboten till högvärdiga mål. Polen har som första kund beslutat att inte ha PAC2 GEM-T i köpet då den är större och färre robotar ryms på varje ramp

För att ändå ha priset på en rimlig nivå erbjuder Raytheon tillsammans med Rafael att sälja SkyCeptor som är en NATO anpassad Stunner som ingår i det Israeliska Luftvärnssystemet ”David’s Sling” Enligt uppgift ska SkyCeptor kosta $1 Miljon styck och kunna verka mot ballistiska missiler på ett avstånd på mellan 40 till 300km

Polen förhandlar om att en stor del av tillverkningen av SkyCeptor missilen ska ske lokalt. Då anpassningen inte är klar kommer troligen dom första batterierna att levereras med PAC-3 MSE

Den variant som erbjuds är den nya ASEA radarn med GaN teknologi och 360graders täckning samt systemets mjukvara på release 8

Patriot_New

Det här gör att tidigare uppgifter att prisskillnaden mellan Patriot och Aster inte längre skulle bli så stor då Patriot för två bataljoner skulle kosta 22,5 miljarder kr och Aster-30 13 miljarder enligt tidigare uppgifter

2012 Begärde Qatar att få köpa 2012 11 Eldenheter och 44 Ramper med 246 GEM-Ts och 768 standard PAC-3s. Det blev ett köp av 9 Eldenheter och ett okänt antal missiler för $2.4 Miljarder vilket ungefär motsvarar dom svenska prisuppgifterna på 22,5 miljarder kr

Rumänien har begärt att få köpa 7 Eldenheter och 28 Ramper med 56 GEM-Ts och 168 PAC-3 MSE för $3.9 Miljarder, det köpet ska finansieras via FMS krediter och inkluderar fordon, reservdelar, utbildning och support

Själv skulle jag kunna tänka mig en mix av 3 bataljoner Patriot  och 2 NASAMS system för att skydda förbanden på Gotland och i Norrland. Den blå ringen på bilden motsvarar NASAMS med AMRAAM-ER

Patriot sydSverige

Jag bifogar även en bild som visar det polska inköpet

MIM-104 Patriot

MIM-104 Patriot

http://www.janes.com/article/63590/mspo-2016-raytheon-announces-skyceptor-project-with-polish-industry

http://www.defensenews.com/articles/poland-air-defense-the-search-for-the-right-missile-mix

https://krigsmakten.wordpress.com/2014/08/17/luftvarn-patriot-eller/

Annonser

Nytt medeldistansluftvärn (MR Lv)

Det förekommer uppgifter om nyanskaffning av medeldistansluftvärn och att valet skulle vara mellan Patriot eller Aster. Det bygger på en FMV presentation där man utgår från att om systemet ska vara anskaffat och levererat innan 2020 dvs inom 4 års tid, så måste vi köpa ett färdigt förband från någon som har ett överskott av moderna Luftvärnssystem. Systemet måste vara i produktion och beställningsbart efter 2020. Dom enda mig veterligen är idag Tyskland/USA med Patriot där Tyskland borde ha 6 Batterier över. Frankrike och Italien har idag 16 system med (ASTER-30)SAMP/T men inget direkt överskott, men jag tror att Frankrike av industripolitiska skäl skulle vara beredda att påbörja tekniköverföring och utbildning med kort varsel även om det under ett par år gör att deras egna beredskap sjunker. Jag har tidigare skrivit om om Patriot och SAMP/T i bloggen

Saab har under hösten tecknat kontrakt med FMV om livstidsförlängning av luftvärnssystem RBS 97 där leveransen ska vara klar 2019 och det är förmodligen för att kunna ha systemet igång tills 2024-. Men det finns även en möjlighet att livstidsförlänga systemet med nya robotar mm som jag har skrivit om här.  Men det är ett fattigmanslösning som dock har den lilla fördelen att man kan samköpa robotar med flottan eller överta flygets.

Att köpa Ryskt kan vi glömma av både Politiska och Tekniska skäl så det finns ingen anledning att ta upp dom systemen här.

2016-12-29 SVD Sverige är på väg att göra en jätteinvestering i nytt luftvärn

Regeringens proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning
Sveriges försvar 2016–2020

”Ett nytt luftvärnssystem med medellång räckvidd anskaffas till en av de två luftvärnsbataljonerna. Den andra bataljonen får det nya systemet efter periodens slut”

https://krigsmakten.wordpress.com/2014/08/17/luftvarn-patriot-eller/

https://krigsmakten.wordpress.com/2014/12/22/luftvarn-hawk/

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/01/grunden-lagd-for-svensk-tyskt-utbyte-om-luftvarn/

http://saabgroup.com/sv/Media/news-press/news/2015-11/saab-tecknar-kontrakt-om-livstidsforlangning-av-luftvarnssystem-rbs-97/
I beställningen ingår att genomföra livstidsförlängande åtgärder och att tillföra ny funktionalitet i systemet för att möta dagens och framtidens hotbild. Arbetet omfattar uppgraderingar av både hårdvara och mjukvara av systemets samtliga systemkomponenter som belysningsradar, lavett och stridsledningsenhet.
Leveranserna sker successivt från och med nu med slutleverans under 2019. Arbetet kommer till största delen att beröra Saab i Växjö men också Halmstad och Järfälla

SAMP T

Bild från www.armyrecognition.com

Nya problem för Bundeswehr

Man har upptäckt hål i bakkroppen på Eurofighters som kan leda till skador och försvagningar, ”borrhålen” beror på tillverkningsfel och finns på Eurofighters från flera länder. Detta har lett till att man halverar flygtimmarna från 3000 till 1500 på flygkroppen, en gräns man räknar att att planen når 2018. Man har dock i dom ursprungliga planerna dock räknat med att kunna öka flygtidsuttaget successivt till 6000h. Den Tyska riksrevisionen har i våras räknat att projektkostnaden där flygbränsle och underhåll ingår har fördubblats till ca 60 Miljarder Euro. Dom nya skadorna lär öka den kostnaden rejält och Putin och Nouveau Sovjet kommer nog att leda till ett ökat flygtidsuttag.

Sen en vecka tillbaka väntar 150 Soldater i Afghanistan på hemtransport sen det har uppstått problem med den Bundeswehr Airbus A310 MRTT som ska flyga hem dom. Tidigare i veckan satt en Transall med nödhjälp till Västafrika fast på Kanarieöarna och en med hjälp till Peshmerga satt fast i Bulgarien p.g.a. tekniska fel.

I detta läge vill Tyska riksdagen skicka soldater för insats mot Ebola, dom kanske först ska säkerställa att man klarar av att nödevakuera dom först.

 

Sen början på 2013 är ett Patriotbatteri (PAC3) placerat i Turkiet, Beslutet togs av Politikerna under stort massmedialt buller och bång. Nu visar det sig att man inte klara att personalförsörja enheten utan att bryta mot reglerna för hur ofta soldaterna får vara i utlandsinsats. För 28% av soldaterna bryter man regeln som föreskriver 20 månaders karens. Insatsen ska vara avslutad 31 Januari med försvarsministern talar om att förlänga den sålänge krisen i Syrien fortsätter.

Man kunde ju tycka att Batteriet kunde göra mer nytta i Polen eller Baltstaterna.

(tillägg: det rör sig om sprickbildningar i borrhål)

Länkar:

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-neue-maengel-am-eurofighter-a-994658.html

http://www.defense-aerospace.com/article-view/release/157562/germany-suspends-eurofighter-deliveries-over-manufacturing-fault.html

http://www.faz.net/aktuell/politik/transportprobleme-deutsche-soldaten-sitzen-in-afghanistan-fest-13183163.html

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundeswehr-panne-transall-auf-gran-canaria-gestrandet-13180110.html

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/bundeswehr-ausbilder-fuer-irak-sitzen-in-bulgarien-fest-13168246.html

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundeswehr-soldaten-an-der-grenze-der-belastbarkeit-13181606.html

Luftvärn – Patriot eller….

Tyskland köpte 12 Patriotbatterier och övertog senare ytterligare 24 från USA vilket innebar tillgång på 36 radarenheter och 288 startramper, efter nerdragningarna har man 24 aktiva batterier i tjänst varav hälften är uppgraderade till PAC3 standard.

SydKorea tecknade avtal med Tyskland 2007/8 om köp av 2 Lv Bataljoner (6 Batterier dvs. 6 radarenheter och 48 ramper) samt missiler typ PAC-2 GEM+ för en summa om 551 Miljoner Euro. Sydkorea har därutöver beställt ledningsutrustning för 2 Bataljoner från Raytheon (Tillägg 141219: Spanien köper 2 batterier för 40 Mil EUR inklusive en ”Information Coordination Central (ICC)” Vilket gör att man kan koppla samman batterierna och få 360 täckning)

Enligt uppgifter ska riksdagens utredningstjänst utrett vad Patriot respektive Aster-30 skulle kosta som system. Patriot för två bataljoner skulle kosta 22,5 miljarder kr och Aster-30 för två bataljoner 13 miljarder. Det är en rätt kraftig prisskillnad på ca 9,5 miljarder mellan 6 Aster Batterier och för 8(?) Patriot Batterier, men nyköp gäller förmodligen den senaste versionen plus underhåll och supportpaket.  (Tillägg 141219: enligt SD så ca ”14 miljarder för beg -22 miljarder för nya Patriot” och dom begagnade systemen skulle komma från DE)

Dessa prisuppgifter ska man jämföra med med vad Skipper skriver på sin blogg ”det framgår att systemet inte ska anskaffas till båda de nuvarande Lv-bataljonerna utan enbart till ”minst en bataljon”. Kostnaden bedöms till max 3 miljarder kronor. Kontrakt under  2016 och leverans i perioden 2018-2023Detta är ju lite märkligt om det nu inte är RBS23 som ska tas i bruk?

Tyskland borde ha ytterligare 6 Batterier i malpåse och deras försvarsminister har 2012 uttalat att man vill minska från 24 till 12 batterier 2013, något som kanske ändras mht till utvecklingen i Europa men det borde ändå ge oss möjligheten till ett köp av 6 batterier och teoretiskt 384 missiler.

Dock lär kostnader tillkomma för uppgradering av systemen till tex PAC3 och inköp av ett antal PAC-3 robot om man vill ha ett skydd mot ballistiska robotar. Wiseman anger en styckkostnad på 100 miljoner SEK per robot, och sen tillkommer kostnader för systemuppgradering, efter en uppgradering kan man använda både PAC-2 och PAC-3 i samma system, dock inte på samma startramp. Men det ger möjligheten att spara dyra PAC-3 till kvalificerade mål.

Jag är dock övertygad om att vi har eget know-how för att själva tillföra systemet ny teknik och kan utföra en del förbättringar själva. Även utan PAC3 eller andra uppgraderingar får vi ett kvalificerat system

Vi har inte heller ett behov av att göra ett ett-ett byte av systemen då Hawk har en räckvidd på max 40km och Patriot PAC-2: 160 km vilket innebär att 6 radarenheter med totalt 48 lavetter borde kunna ersätta 8 belysningsenheter med 16 lavetter

Uppdatering 16-12-29 SVD Patriotmissiler för miljarder kan bli Sveriges nya luftvärn

Uppdatering 15-02-28

Nu har Raytheon en uppgradering till radarn i Patriotsystemet som ger varje Radar 360-graders täckning med hjälp av 2 extra antenner på varje radarenhet, detta kan man göra utan att vikten eller energibehovet ökar genom att använda elektronik med baserat på gallium nitride (GaN) som enligt firman även ger lägre underhållskostnader och ökar tillförlitligheten och räckvidden.

Bild på nya Radarn

http://breakingdefense.com/2015/02/the-biggest-thing-since-silicon-raytheons-gallium-nitride-breakthrough/

http://www.raytheon.com/news/feature/patriot_aesa.html