skjutfält

Miljöprövningar

Vägen till helvetet är som bekant stenlagd med goda föresatser….

Bild Bullergränser

Miljöbalkens uppbyggnad innebär lite förenklat, att om någon får tillstånd att bygga ett hus bredvid en skjutbana som legat där i 100år, så kan husägarna när huset är byggt omedelbart kräva att skjutningarna stoppas därför att det bullrar. Eller som inne vid K1 där man gav ok till att bygga hus vid Erik Dahlberggatan 71 Där dom nya bostadsrättsägarna omedelbart tackade för vänligheten genom att inleda en process om att få bort hästarna från stallen p.g.a. lukten.Det är något som husägare och kommuner som vill bygga nytt eller bygga ut och ligger i närheten av skjutfält eller flygfält får lida för, eftersom att tillåta en byggnation  gör att verksamheten senare kan stoppas.

Hur löser man detta? Jo genom att införa något som skulle kunna heta miljöservitut Servitut är ett juridiskt begrepp som kan t.ex. reglera rättigheter mellan två fastigheter.

Ett miljöservitut skulle kunna konstrueras så att när en miljöprövning är gjord för en flygplats eller ett skjutfält så måste en fastighet där man bygger nytt/ut eller säljer, belastas med ett ”miljöservitut” Som praktisk innebär att vid en framtida försäljning måste säljare uppge att det finns ett miljöservitut, precis som man måste uppge väg eller ledningsservitut. Det gör att köparen vet att han aldrig kan klaga mot den befintliga verksamheten. Genom att dessutom i lagtexten skriva att servitutet inte gäller vid väsentlig förändring av verksamheten, säkrar man att det inte går att bygga en bygga en tredje landningsbana utan att miljöpröva på nytt. Men å andra sidan kan inte fastighetsägare okynnesklaga vid mindre förändringar som t.ex. modernisering av befintliga skjutbanor

Så vad behöver vår Riksdag göra?

Införa begreppet och bestämmelser för Miljöservitut i antingen Jordabalken eller Miljöbalken, hur svårt kan det vara? Det hjälper husägare att kunna bygga på sina tomter och gör att FM inte behöver framstå som den elaka stoppklossen.

Inför även en skrivning som gör att befintliga ”historiska” övningsplatser som är av riksintresse kan få tillstånd direkt av regeringen för sin verksamhet så att lokala intressen inte kan överklaga in absurdum.

Länkar

Tofta Skjutfält

Militären stoppar villasatsning

Försvaret stoppar bygge av bostäder

Försvarsmakten stoppar utbyggnad

Annonser