Spike

Kavalleribataljon – Beväpning

Huvuddelen av den motoriserade bataljonen kommer att strida avsuttet och deras fordon är i princip bara beväpnade för självförsvar och faller in i gruppen ”Armoured Personnel Carrier” (APC). För att genomföra Kavalleristrid behöver vi däremot ett antal fordon som är tyngre beväpnade både i Bataljons och Skvadrons ram för att lösa stridsspaning och ge lite tyngd vid sammanstöt med FI. Sådana fordon kan man benämna på olika sätt (Understöd, spaning) men jag väljer att kalla dom ”spaningsversion” och ”infanteriversion”

Tar vi och tittar på att uppbeväpna Ptgb360 så finns det ett antal områden, Förutom typ av torn och kanon så har vi skyddsnivå och C4ISR som viktiga punkter, och ev tilläggsbeväpning som PvRb.

Det finns en uppsjö av olika tornlösningar till stridsfordon:

  • Enmans
  • Tvåmans
  • Fjärrstyrd vapenstation
  • Fjärrstyrda tornlösningar
  • Med eller utan PvRB

Infanteriversionen har i dag en fjärrstyrd vapenstation 01 med en Tung Ksp som kan utrustas med andra vapen som Granatspruta, dock inte samtidigt. I en framtida Remo skulle man kunna tänka sig att man byter ut Vapenstation 01 mot en större variant som kan ta två vapen samtidigt t.ex. Tung KSP/Granatspruta. Eller att man gör som US Army som byter ut vapenstationer mot Kongsberg’s MCT30 som är en fjärrstyrd tornlösning då skvadronerna som nu har Strykers med 105mm kanon som understöd, kommer att bli av med dessa. Dom kommer nu att finnas i färre antal och på högre nivå och därför behöver man tyngre beväpning på plutonsnivå.

kongsberg-protector

Strykerbrigaderna som var mycket omdebatterade när dom kom är motoriserat Infanteri som man ville ge rörlighet, skydd och trots bepansring, möjlighet att deployera fortare än dom tunga förbanden med stridsvagn. Där ingick i Skvadrons ram, 105mm, Granatkastare och ett dedicerat eldledningsfordon. Man såg med andra ord ett behov av direktunderstöd för Infanteriet, jämför med IKV91 i våra infanteribrigader.

För Infanteriversionen skulle en fjärrstyrd tornlösning vara optimal då den inte tar plats i stridsutrymmet, men trots det åtkomlig underifrån för omladdning och underhåll men en grövre pjäs lär kräva mer plats för reservammunition

För spaningsversionen skulle jag personligen välja ett normalt 2 mans torn och acceptera att färre soldater kan medföras, som jag ser det räcker ett minimum av 3+3 (3+4) så att man får bättre uthållighet och fortfarande kan ha närskydd och utföra närspaning till fots utan att sänka stridsberedskapen i vagnen, . Vi bör gärna välja ett torn som redan är i bruk för att förhoppningsvis kunna göra samköp och kunna nyttja underhållskedjor

rosomak-patgb

Torn och kanon är relativt billigt, utan det är elektronik och optronik som är kostnadsdrivande. Dvs IR sikten, datoriserad eldledning och måldataöverföring mm, det som är absolut viktigast för ett relativt svagt förband ska kunna hävda sig mot en starkare fiende. Det kan man hänföra till begreppet C4ISR (command, control, communications, computers, intelligence, surveillance and reconnaissance) Att djupdyka I detta skulle kräva ett eget blogginlägg

Den billigaste varianten vore att ta torn från CV9040 om torndiametern och vikten inte är för stor. Det borde gå då man erbjuder AMV med torn från CV9035 och fördelarna är att vi har tornen, reservdelar, utbildnings mtrl och redan utbildad personal

Ett dyrare alternativ är Oto Melara Hitfist-30P som Polen använder på sin AMV variant KTO Rosomak, dom har köpt ca 350 st och ett antal av dom har utrustats med PvRb Spike. Fördelarna är att systemet är utprovat och det finns samordningsfördelar med Polen

Jag skulle kunna räkna upp ett antal alternativ till men jag har ett förslag som skulle kunna vara lösbart inom ram och redan detta år! Vi skulle kunna leasa ett par Rosomak och utvärdera konceptet samt skicka befäl både till Polen ev USA för deltagande/observation vid övningar med förbandstypen. På det sättet kan vi skaffa ett underlag för framtida beslut.

rosomak-spike-patgb

Annonser

Ny Kavalleribrigad !

Nej, det handlar inte om att införa hästen igen utan bättre utnyttja dom resurser vi har, Försvaret har köpt in 113 Pansarterrängbil 360 för en Lätt mekaniserad manöverbataljon och för utlandstjänst med option på ytterligare ett antal för en andra bataljon. Förbandet är ganska svagt beväpnat med i huvudsak vapenstationer med ksp, mer lämpat för peacekeeping än direkt strid.

För att få en högre effekt av dom inköpta vagnarna och bättre kunna möta det nygamla hotet med Fientliga landstignings/luftlandsättnings förband behöver vi komplettera dom inköpta vagnarna med bättre beväpnade enheter och organisera om förbandet till en lätt Kavalleribrigad.

Vi skulle då få ett förband som är lättrörligt, snabbt och förutom dom traditionella Kavalleriuppgifterna som stridsspaning och strid på djupet även binda eller slå mot luftlandsättningar eller brohuvuden i inledningsfasen.

Vi har köpt in:

• 79 Patgb (trupptransport)
• 16 Stripatgb (stridsledning)
• 11 Sjtppatgb (sjuktransport)
• 7 Reppatgb (reparation)

Dessa behöver vi komplettera med:

• 18 Patgb 105mm (KanTgb)
• 18 Patgb 30mm (spaning/understöd)
• 12 Grkpatgb 120mm(Nemo)
• 6 Pvpatgb (RBS 55M TOW/ITAS)
• 12 Bplats och AmTpt
• 4 vagnar Manpadsbärare

Flera av dessa vagnar finns ”Off the Shelf” eller är under utveckling t.ex. Rosomak, Wilk mfl. Vi behöver även ett antal standard vagnar för internationella insatser som inte ska tas ur mobförråden.

Genom att komplettera med ovan uppräknade vagnar kan man organisera 3st lätta Motoriserade Patgb 360 bataljoner bestående av:
Stabsunderstödskompani:
-Ledningspluton
-Stab/trosspluton
-Spaningstropp
-Granatkastarpluton
-Pvrobottropp
-Pionjärtropp

2 x Skyttekompani Patgb 360
-3 Skytteplutoner
-1 Pv tropp
-Stab/trosspluton

1 x Tungt kompani Patgb 360
-2 Kanonvagnsplutoner (105mm)
-2 Understödsplutoner (30mm)
-Stab/trosspluton

Ett alternativ är att det 3 kompaniet enbart får vagnar med torn med kanon och ev Pvrb

1 x Mek kompani Patgb 360
-3 Mek plutoner (30mm/Pvrb)
-Stab/trosspluton

zssw-30-rosomak

Det finns ett antal tornvarianter att välja på, den Polska ZSSW-30 varianten med 3omm kanon och Spike eller torn från CV9035. Vi kunde kanske ta 9040 torn från CV90 i malpåse

patria-amv-9035-turret

På Brigadnivå behövs ytterligare resurser i form av främst Art, Ing, Lv och UH enheter i kompanistorlek för att hålla ner storleken på förbandet och därmed kostnaderna

Detta kräver dock att man utbildar Värnpliktiga för att fylla upp förbandet, det räcker med att utbilda ett förstärkt kompani årligen om man organiserar förbandet så att man har:

Regementsstab, personal krigsplacerad i Brigadstabskompani mobiliserar inom 5 dygn

Första Bataljon, bemannas med anställd personal, GSS/K och T. insatsberedd inom 24h.

Andra Bataljon, bemannas med Värnpliktiga, mobiliserar inom 5 dygn

Tredje Bataljon, bemannas med Värnpliktiga, mobiliserar inom 5 dygn

Fjärde Bataljon, utbildningsbataljon/depå, personal krigsplacerad i bla Brigadunderhållskompani mobiliserar inom 5 dygn

Övriga brigadförband utbildas av respektive funktionsförband, bemannas av Värnpliktiga, mobiliserar inom 10 dygn

Patria AMV demonstration

https://sv.wikipedia.org/wiki/8._motorbrigaden